Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Keskustan liikenneverkko

Tampereen keskustan liikenneverkkosuunnitelman laatiminen aloitettiin syyskuussa 2011. Työ valmistui huhtikuussa 2013.

Suunnittelutyön kuluessa päivitettiin kuvaus keskustan liikennejärjestelmästä ja valmisteltiin keskustan liikenteellinen visio mm. keskustan tulevan osayleiskaavatyön ja keskustan kehittämisohjelman avuksi.

Selvitystä tehtäessä huomioitiin aiemmin tehdyt suunnitelmat ja selvitykset. Työn pohjaselvityksenä toimi keväällä 2011 valmistunut keskustan katuverkon liikenteellinen tarkastelu, jossa tutkittiin liikenteen simulointimallin avulla mahdollisuuksia keskustan liikenneratkaisujen kehittämiseksi mm. Hämeenkadun, keskustakehän sekä Rantaväylän tunnelin yhteyksien osalta.

Suunnitelmatyön tavoitteet

Hankkeen alussa keskustan liikenneverkkosuunnitelmatyön tärkeimmiksi tavoitteiksi asettiin:
  • keskustan liikennevision muodostaminen vuodelle 2030
  • vision toteuttamiseen tarvittavien toteuttamisstrategioiden muodostaminen
  • liikenneosayleiskaavan ratkaisujen päivittäminen vastaamaan kaupunkistrategian ja keskustan kehittämisohjelman tavoitteita
  • liikenteellisten lähtökohtien määrittäminen vuonna 2011 käynnistyvään keskustan osayleiskaavatyöhön
  • keskustan kehän kehittäminen ja sen selvittäminen, kuinka kehä kytkeytyy Rantaväylän tunneliin
  • keskustan liikenteellisen saavutettavuuden varmistaminen kaikilla liikennemuodoilla
  • Hämeenkadun liikenteellisen roolin määrittäminen ja sen pohjalta yleissuunnitelman laatiminen Hämeenkadulle
  • Keskustakehän sisäpuolisten katujen liikenteellisen roolin määrittäminen ja havainnollisen ideasuunnitelman laatiminen
  • maanalaiseen pysäköintiin liittyvien liikennejärjestelyjen määrittäminen
  • keskustan liikenteellisten toimenpiteiden vaiheistuksen esittäminen.

Yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö
Ari Vandell
puhelin 040 564 4518

Liikenneinsinööri
Timo Seimelä
puhelin 040 758 2104