Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


8.10. - 22.10.2018

Suunnitelmaehdotukset ovat nähtävänä 8.10. - 22.10.2018 tällä sivulla ja Tampereen kaupungin Palvelupiste Frenckellissä osoitteessa Frenckellinaukio 2 B. Mahdolliset muistutukset on osoitettava kirjallisesti Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnalle ja toimitettava edellä mainittuna nähtävilläoloaikana kirjaamoon osoitteeseen, Tampereen kaupunki, kirjaamo, Puutarhakatu 6, PL 487, 33101 Tampere tai sähköpostilla osoitteeseen [email protected]

Hervantajärven alue

Dno TRE: 5609/10.03.02/2018

- Makkarajärvenkatu väli Ruskonkehä - Mettonkatu, suunnitelma n:o 1/20373
- Lyyrapyrstö, suunnitelma n:o 1/20374
- Sirrinkuja, suunnitelma n:o 1/20375
- Hakkisenraitti, suunnitelma n:o 1/20311
- Hantanraitti, suunnitelma n:o 1/20312
- Havukankaari, suunnitelma n:o 1/20313
- Heittoniitynkuja, suunnitelma n:o 1/20314
- Kaakamonkaari, suunnitelma n:o 1/20315
- Mehtosenkaari, suunnitelma n:o 1/20316

Hervantajärven uuden asemakaavan 8192 myötä alueelle on suunniteltu uusia maankäyttöä palvelevia jalankulun ja pyöräilyn väyliä, tonttikatuja ja kokoojakatuja.

Alueelle on suunniteltu myös kaupunkiraitiotie kaupunginvaltuuston hyväksymän yleissuunnitelman mukaisesti.

Makkarajärvenkatu

Makkarajärvenkatu on Hervantajärven uuden asemakaava-alueen kokoojakatu.

Makkarajärvenkatu yhdistää kaava-alueen länsipuolella Hervannan valtaväylään ja Ruskonkehään sekä itäpuolella rakentuvaan Lintuhytin asuinalueeseen.

Katusuunnitelmaehdotuksen mukaisen Makkarajärvenkadun osuus Ruskonkehältä Lintuhytin alueelle pituus on noin 1485 metriä. Asfalttipäällysteisen ajoradan leveys on 7.0 metriä.

Kadun pohjoisreunalla, välillä Ruskonkehä – Heinurinmetsä, sijaitsee 2.25 metrin levyinen asfalttipäällysteinen pyörätie, jossa pyöräilyn kulkusuunnat on eroteltu sekä 2.25 metrin levyinen asfalttipäällysteinen jalkakäytävä. Pyörätien ja ajoradan väliselle 3,0 metrin levyiselle välikaistalle on sijoitettu pysäköintipaikkoja sekä katupuita.

Kadun eteläreunalla välillä Ruskokehä - Lintuhytin alue sijaitsee 2.25 metrin levyinen asfalttipäällysteinen pyörätie, jossa pyöräilyn kulkusuunnat on eroteltu sekä 2.25 metrin levyinen asfalttipäällysteinen jalkakäytävä.

Kaakamonkaaren ja Mettonkadun välisellä osuudella kadun eteläreunan pyörätien ja ajoradan välissä on 3.00 metrin levyinen nurmetettava välikaista, jolle on suunniteltu katupuu-istutuksia.

Ruskonkehän ja Kaakamonkaaren välisellä osuudella ajoradan ja eteläreunan pyörätien välissä sijaitsee noin 1,50 - 5,50 metrin levyinen pääosin viherpäällysteinen raitiotie, jonka molemmilla puolilla on noin 3,0 - 24,0 metriä leveät viherkaistat, jolle istutetaan katupuita.

Noin plv 370-430 sijaitsee reunalaiturillinen raitiotiepysäkki. Laitureiden odotustilat ovat 3,5 metrin levyiset ja 47 metriä pitkiä.

Lyyrapyrstö

Lyyrapyrstö on Hervantajärven uuden asemakaava-alueen tonttikatu Makkarajärvenkadusta etelään. Katualueen leveys on 12,0 -18,0 metriä. Asfalttipäällysteiseksi suunnitellun kadun pituus on noin 35 metriä. Ajoradan leveys on 5,5 metriä ja kadun eteläpäässä olevan kääntöpaikan kohdalla 12,0 metriä.

Sirrinkuja

Sirrinkuja on Hervantajärven uuden asemakaava-alueen tonttikatu Makkarajärvenkadusta etelään. Katualueen leveys on 11,0 -15,0 metriä. Asfalttipäällysteiseksi suunnitellun kadun pituus on noin 35 metriä. Ajoradan leveys on 7,0 metriä ja kadun eteläpäässä olevan kääntöpaikan kohdalla 9,5 metriä. Sirrinkuja liittyy eteläpäästä Salmenkalliontiehen.

Hakkisenraitti

Hakkisenraitti on uuden Hervantajärven asemakaava-alueen pientaloalueen tonttikatu Kaakamonkaaren ja Havukankaaren välillä. Katualueen leveys on 12,0 metriä. Asfalttipäällysteiseksi suunnitellun kadun pituus on noin 120 metriä ja ajoradan leveys 5,5 metriä.

Hantanraitti

Hantanraitti on uuden Hervantajärven asemakaava-alueen pientaloalueen tonttikatu. Katualueen leveys on noin 14,0 - 18,5 metriä. Asfalttipäällysteiseksi suunnitellun kadun pituus on noin 220 metriä. Ajoradan leveys 5,5 metriä ja länsipään kääntöpaikan kohdalla 11,0 metriä. Hantaraitin eteläreunalle Kaakamonkaaresta länteen sijaitsee 3,5 metrin levyinen yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn väylä. Hantaraitin eteläreunalle välillä Kaakamonkaari - Havukankaari on suunniteltu katupuu-istutuksia.

Havukankaari

Havukankaari on uuden Hervantajärven asemakaava-alueen pientaloalueen tonttikatu Makkarajärvenkadusta etelään. Katualueen leveys on noin 10,0 - 14,0 metriä. Asfalttipäällysteiseksi suunnitellun kadun pituus on noin 750 metriä ja ajoradan leveys on 5,5 metriä.

Heittoniitynkuja

Heittoniitynkuja on uuden Hervantajärven asemakaava-alueen tonttikatu Makkarajärvenkadusta pohjoiseen. Heittoniitynkujan katualueen leveys on noin

18,0 - 24,0 metriä. Asfalttipäällysteiseksi suunnitellun kadun pituus on noin 160 metriä. Asfalttipäällysteisen ajoradan leveys on 5,5 metriä ja kadun pohjoispään kääntöpaikan kohdalla 16,0 metriä. Ajoradan molemmilla reunoilla on 2,5 metrin levyiset jalkakäytävät. Ajoradan ja jalkakäytävien väliin on sijoitettu kadunsuuntaista pysäköintiä ja katupuita.

Kaakamonkaari

Kaakamonkaari on uuden Hervantajärven asemakaava-alueen pientaloalueen tonttikatu Makkarajärvenkadusta etelään. Katualueen leveys on noin 15,0 - 19,0 metriä. Asfalttipäällysteiseksi suunnitellun kadun pituus on noin 410 metriä. Ajoradan leveys on 5,5 metriä ja kadun eteläpäässä sijaitsevan kääntöpaikan kohdalla 12,0 metriä. Ajoradan länsipuolella on 3,5 metrin levyinen yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn väylä. Hantaraitin ja Makkarajärvenkadun väliselle osuudelle ajoradan länsireunaan on sijoitettu myös kadun suuntaista pysäköintiä.

Mehtosenkaari

Mehtosenkaari on uuden Hervantajärven asemakaava-alueen pientaloalueen tonttikatu Makkarajärvenkadusta etelään. Katualueen leveys on noin 10,0 -17,0 metriä. Asfalttipäällysteiseksi suunnitellun kadun pituus on noin 610 metriä ja ajoradan leveys 5,5 metriä.

Hervantajärven uuden asemakaava-alueen katujen pinta- ja perusvedet johdetaan hulevesikaivojen ja salaojien avulla alueen hulevesiviemäreihin ja edelleen viivytysaltaisiin. Alueen kaduille on suunniteltu valaistus.

Hervantajärven alueen uusien katujen rakentaminen vaiheistuu usealle vuodelle. Ensimmäisten katuosuuksien rakentaminen sisältyy Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2019 vuosisuunnitelmaan.

Suunnitelman tarkastaja Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Katuinsinööri
Petri Keivaara
puhelin 050 382 6459

Suunnittelija Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Vanhempi erikoissuunnittelija
Petri Rantanen
puhelin 040 764 2883

Kolmenkulman alue

- Myllypuronkatu, Vt3 rampista länteen n:o 1/20196
- Elinkaarentie n:o 1/20197
- Uusiokaari n:o 1/20198
- Haukijärventie n:o 1/20199
- Uusiokuja n:o 1/20200
- Nanopolku n:o 1/20201
- Kolmenkulmantie, Vt3 Kolmenkulman risteyssilloista länteen n:o 1/20202
- Kidekulma n:o 1/20203

Katusuunnitelmaehdotukset on laadittu asemakaavan 8189 mukaisten katujen toteutusta varten. Suunnitelmat pohjautuvat asemakaavan laadinnan yhteydessä laadittuihin katujen yleissuunnitelmiin.

Ko. asemakaava-alue rajautuu valtateiden 3 ja 11 nurkkaukseen Tampereen ja Nokian rajalla. Suunniteltu Tampereen läntinen ratayhteys sivuaa kaava-aluetta maankäytön ja valtatien 3 välissä.

Katusuunnitelmaehdotuksissa on esitetty mm. väylien tuleva sijainti, korkeusasema, pintamateriaalit sekä pintavesien kuivatus ja istutukset.

Kaava-alueen erotelluilla jalankulku- ja pyöräilyväylillä eri kulkumuodot on eroteltu maalauksella toisistaan. Kaksisuuntaisten pyöräteiden kulkusuunnat on erotettu keskiviivalla ja kulkusuunnat esitetty tiemerkintöinä käyttäen polkupyöräsymbolia sekä kulkusuuntaa osoittavaa nuolta. Väylien päällystetty osuus on jalankulun osalta 2,0 metriä ja pyöräilyn 2,5 metriä.

Myllypuronkatu

Suunniteltu osuus on nykyisen Myllypuronkadun jatke Vt3:n eritasoliittymästä länteen. Tulevaisuudessa Myllypuronkatu kytkeytyy Nokian puolella valtatielle 11. Kahden valtatien välille sijoittuva Myllypuronkatu on alueen korkealuokkainen pääkokoojakatu.

Myllypuronkadun mitoitusnopeus on 50 km/h ja sen eteläpuolella kulkee ajoradasta viherkaistalla erotettu jalankulku- ja pyöräilyväylä. Myllypuronkadun asfalttibetonipintaisen ajoradan leveys on 7,5 metriä ja asfalttibetonipintaisen erotellun jalankulku- ja pyöräilyväylän leveys 4,5 metriä.

Myllypuronkadun ja Elinkaarentien liittymään on suunniteltu kiertoliittymä, jonka kiertosaareke on 30 metriä ja kiertotila 7,5 metriä. Mitoituksessa huomioitu erikoiskuljetusten asettamat vaatimukset. Kiertoliittymän keskelle on suunniteltu betonikiveyksiä, kiviheitokkeita, istutuksia ja kivipaasia.

Kolmenkulmantie

Kolmenkulmantie alkaa etelästä Nokian rajalta ja kääntyy läntisen kehätien alittavaan alikulkuun ja päätyy Leppiojankadulle. Kolmenkulmantie on paikallinen kokoojakatu, jonka eteläpuolella kulkee ajoradasta viherkaistalla erotettu jalankulku- ja pyöräilyväylä. Kolmenkulmantien asfalttibetonipintaisen ajoradan leveys 7,0 metriä ja asfalttibetonipintainen eroteltu jalankulku- ja pyöräilyväylän leveys 4,5 metriä. Liityntä Nokian puolen katuratkaisuihin tapahtuu Nokian puolella.

Elinkaarentie

Elinkaarentie alkaa Kolmenkulmantien liittymästä ja jatkuu pohjoiseen Myllypuronkadun kiertoliittymän kautta kohti Ylöjärven rajaa toimien etelä-pohjoissuuntaisena paikallisena kokoojakatuna. Kadun asfalttibetonipintaisen ajoradan leveys on 7,0 metriä ja sen itäpuolella kulkee ajoradasta viherkaistalla erotettu 4,5 metrinen asfalttibetonipintainen eroteltu jalankulku- ja pyöräilyväylä.

Uusiokuja ja Kidekulma

Uusiokuja ja Kidekulma toimivat tonttikatuina. Katujen asfalttibetonipintaisten ajoratojen leveys on 8,0 metriä. Uusiokujalla ei ole erillistä jalankulku- tai pyöräilyväylää. Kidekulman eteläreunalle on suunniteltu ajoradasta reunakivellä erotettu 3,5 metriä leveä yhdistetty asfalttibetonipintainen jalankulku- ja pyöräilyväylä.

Uusiokaari ja Haukijärventie

Uusiokaari ja Haukijärventie toimivat paikallisina kokoojakatuina Myllypuronkadun pohjoispuolella muodostaen lenkin Elinkaarenkadulta takaisin Myllypuronkadulle. Katujen asfalttibetonipintaisten ajoratojen leveys on 8,0 metriä eikä niillä ole erillistä jalankulku- tai pyöräilyväylää.

Nanokuja

Nanokuja on 4,0 metriä leveä yhdistetty asfalttibetonipintainen jalankulku- ja pyöräilyväylä Myllypuronkadun jalankulku- ja pyöräilyväylältä Uusiokujalle.

Ajoratojen ja kevyen liikenteen väylien pintavedet johdetaan pinnan kallistusten ja avo-ojapainanteiden avulla hulevesiviemäriin. Myllypuronkadun ja Vt3:n lounaiskulmauksen läheisyyteen sekä Elinkaarentien pohjoispään tuntumaan on suunniteltu hulevesien suodatus- ja viivytysaltaat, joihin suorin osa kaava-alueen pintavesistä johdetaan.

Kohteiden toteuttaminen alkaa aikaisintaan vuodesta 2020 eteenpäin. Kohteiden tarkemmat toteutusajankohdat sijoitetaan myöhemmin kaupunkiympäristön palvelualueen tulevien vuosien vuosisuunnitelmiin.

Tilaaja Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Katuinsinööri
Pasi Palmu
puhelin 040 801 6812

Katusuunnittelu Sitowise Oy
Projektipäällikkö
Taina Kuparinen
puhelin 040 450 1655