Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


5.11. - 19.11.2018

Suunnitelmaehdotukset ovat nähtävänä 5.11. - 19.11.2018 tällä sivulla ja Tampereen kaupungin Palvelupiste Frenckellissä osoitteessa Frenckellinaukio 2 B. Mahdolliset muistutukset on osoitettava kirjallisesti Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnalle ja toimitettava edellä mainittuna nähtävilläoloaikana kirjaamoon osoitteeseen, Tampereen kaupunki, kirjaamo, Puutarhakatu 6, PL 487, 33101 Tampere tai sähköpostilla osoitteeseen [email protected]

Ratapihankadun ja Kanslerinrinteen liittymäalue

Ratapihankadun ja Kanslerinrinteen liittymäalueen katusuunnitelmaehdotus n:o 1/20210, Kalevanharjun (XVIII) kaupunginosassa, TRE: 6124/10.03.02/2018.

Ratapihankadun saneerattavaksi suunnitellun katuosuuden pituus on noin 300 metriä. Saneerattavalle osuudelle on suunnitelmassa esitetty yksi uusi lisäkaista etelän suuntaan sekä tulevan Kansi-Areenan hotellin edustalle pysäköintitasku hotellin ja Areenan asiakkaiden lyhytaikaista pysäköintiä varten. Muutoin liikennejärjestelyt säilyvät nykyisellään. Kadun itäpuolella säilyy nykyinen erotettu jalkakäytävä ja pyörätie, leveydeltään 2.50 + 2.50 m. Kanslerinrinne säilyy pääosin nykyisellään lukuun ottamatta Technopoliksen sekä Ratapihankadun liittymäalueita. Kanslerinsilta on kokonaan uusi yhteys tulevalle Kansi-Areenalle, yhteys alkaa Technopoliksen nykyisen liittymäalueen kohdalta. Yhteys on tarkoitettu Kansi-Areenan/hotellin huoltoajoa ja tapahtumaliikennettä varten. Silta toimii myös jalankulku- ja pyöräily-yhteytenä kannelle lukuun ottamatta isoja tapahtumia, joiden yhteydessä pääsy kannelle estetään turvallisuussyistä. Ratapihankadun ja Kanslerinrinteen liittymässä säilyy liikennevalo-ohjaus. Kanslerinsillalle tulee sisäinen oma valo-ohjaus raskaalle liikenteelle.

Kaikkien väylien ajoratojen materiaalina on asfaltti kuten myös Ratapihankadun erillisen pyörätien. Jalkakäytävien materiaalina on pääosin betonikiveys nykyisten mukaisesti. Ratapihankadulla sijaitsevat nykyiset katupuut poistetaan ja uusia istutetaan Ratapihankadun ja Kanslerinrinteen liittymän läheisyyteen.

Väylien pintavedet johdetaan pinnan kallistusten avulla nykyisiin/uusiin kaivoihin. Katujen korkeusasemat säilyvät pääosin nykyisellään.

Kohteessa uusitaan myös nykyinen katuvalaistus tarvittavilta osin.

Ratapihankadun ja Kanslerinrinteen liittymäalueen saneeraaminen sekä Kanslerinsillan rakentaminen aloitetaan vuoden 2018 lopulla.

Tilaaja Tampereen kaupunki / kaupunkiympäristön palvelualue
Hankekehityspäällikkö
Markku Ahonen
puhelin 040 806 4369

Katusuunnittelu Ramboll Finland Oy
Projektipäällikkö
Kai Lappalainen
puhelin 040 580 5054

Valaistussuunnittelija Ramboll Finland Oy
Juuso Korpela
puhelin 050 324 9068

Siltasuunnittelija Ramboll Finland Oy
Eero Särkkä
puhelin 0400 266 609