Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


21.5. - 4.6.2018

Suunnitelmaehdotukset ovat nähtävänä 21.5. - 4.6.2018 tällä sivulla ja Tampereen kaupungin Palvelupiste Frenckellissä osoitteessa Frenckellinaukio 2 B. Mahdolliset muistutukset on osoitettava kirjallisesti Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnalle ja toimitettava edellä mainittuna nähtävilläoloaikana kirjaamoon osoitteeseen, Tampereen kaupunki, kirjaamo, Puutarhakatu 6, PL 487, 33101 Tampere tai sähköpostilla osoitteeseen [email protected]

Tuomiokirkonkatu

Tuomiokirkonkadun kävelykadun katusuunnitelmaehdotus n:o 1/20054, välillä Verkatehtaankatu - Suvantokatu, XII kaupunginosassa, TRE: 5036/10.03.02/2017.

Saneerattavaksi suunnitellun katuosuuden pituus on noin 200 metriä. Katusuunnitelmaehdotuksen mukaisesti suurin muutos nykytilanteeseen verrattuna on ko. katuosuuden muuttuminen voimassaolevan asemakaavan mukaisesti kävelykaduksi.

Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan kävelykadun pintamateriaalina on luonnonkiveys (graniittilaatta), jota rikotaan erikokoisilla ja värisillä laatoilla ja kiviraidoituksilla. Kiveyksen pääväri kävelykadun keskiosalla on punasävyinen ja reuna-alueilla musta. Kävelykatuosuuden varrelle on suunnitelmassa esitetty paikkoja penkeille. Polkupyöräpysäköinnille on suunnitelmassa esitetty paikka Suvantokadun puoleisesta päästä. Nykyiset kadun länsireunassa sijaitsevat puut poistetaan ja tilalle istutetaan uusia puita.

Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan kävelykadun pintavedet johdetaan pinnan kallistusten avulla uusiin graniittisiin kivikouruihin ja ritiläkantisiin kourukaivoihin. Kadun korkeusasema säilyy nykyisellään.

Kohteessa uusitaan myös nykyinen katuvalaistus. Valaistus on suunniteltu pääosin kadun yläpuoleisena ns. vaijerivalaistuksena koko kadun leveydelle. Kadun eteläpäässä, purettavan rakennuksen kohdalla, jossa katualue on kapeimmillaan, valaistus on suunniteltu toteutettavan seinävalaisimilla. Lisäksi uudet istutettavat puut ja penkit valaistaan.

Tuomiokirkonkadun saneeraaminen katuosuudella Verkatehtaankatu - Otavalankatu sisältyy Tampereen kaupungin Kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2019 alustavaan vuosisuunnitelmaan. Katuosuuden Otavalankatu - Suvantokatu saneerausajankohta tarkentuu vuosisuunnitelmiin myöhemmin.

Kadun saneeraustyön yhteydessä tehtävistä mahdollisista kiinteistöjen tonttijohtojen saneerauksesta ilmoittaa Tampereen Vesi eri kirjeellä.

Tilaaja Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Katuinsinööri
Pasi Palmu
puhelin 040 801 6812

Katusuunnittelu Ramboll Finland Oy
Projektipäällikkö
Kai Lappalainen
puhelin 040 580 5054

Valaistussuunnittelija WhiteNight Lightning
Arto Heiskanen
puhelin 040 583 5666

Rahola

Alaniemenkadun, n:o 20080, Majurinkadun, n:o 20081 ja Rakuunankadun, n:o 20082, katusuunnitelmaehdotukset, Raholan kaupunginosassa, TRE: 5037/10.03.02/2017.

Katusuunnitelmaehdotukset on laadittu ko. katujen saneeraamista varten. Huonokuntoiset kadut perustetaan ja päällystetään uudelleen. Katujen leveydet ja korkeusasemat säilyvät pääsääntöisesti ennallaan. Katusaneerausten yhteydessä uusitaan myös katuvalaistus.

Alla on kerrottu tarkemmin katusuunnitelmaehdotuksista kaduittain.

Alaniemenkatu, n:o 1/20080

Asfalttibetonipäällysteiseksi suunnitellun kadun pituus on noin 320 metriä. Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan ajoradan leveys on 5,0 metriä. Kadun eteläreunan nykyinen avo-oja täytetään ja ajoradan reunaan asennetaan lähes koko kadun mitalle reunakivi estämään pintavesien valumista kohti talojen pihoja. Kadun pohjoisreunan avo-oja säilyy, joskin se vähän kapenee ja madaltuu nykyisestä ajoradan noin puolen metrin levityksestä johtuen. Kadulle rakennetaan hulevesiviemäri.

Majurinkatu, n:o 1/20081

Asfalttibetonipäällysteiseksi suunnitellun kadun pituus on noin 220 metriä. Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan ajoradan leveys on pääosin 4,5 metriä. Kadun länsipäässä katua jatketaan noin 30 metriä kohti Majurinkatu 16 tonttia. Tällä osuudella ajoradan leveys on 3,5 metriä. Kadun keskiosassa, pohjois- ja eteläreunan välisestä korkeuserosta johtuen, katua on linjattu hiukan kohti kadun eteläreunaa. Kadun pohjoisreunaan rakennetaan avo-oja estämään jyrkistä luiskista valuvan veden kulkeutumista ajoradalle. Kadun eteläreunaan asennetaan lähes koko kadun mitalle reunakivi estämään pintavesien valumista kohti rivitalojen pihoja. Majurinkadun ja Rakuunankadun länsipäässä katujen välinen kevyen liikenteen väylä saneerataan. Kadulle rakennetaan hulevesiviemäri.

Rakuunankatu, n:o 1/20082

Asfalttibetonipäällysteiseksi suunnitellun kadun pituus on noin 160 metriä. Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan ajoradan leveys on 5,0 metriä. Kadun eteläreunaan asennetaan reunakivi estämään pintavesien valumista kohti talojen pihoja. Kadun pohjoisreunassa säilyy nykyinen avo-oja. Kadulle rakennetaan hulevesiviemäri.

Katujen pintavedet johdetaan reunakivien ja pinnan kallistusten avulla uusiin hulevesikaivoihin.

Kadun saneeraustyön yhteydessä tehtävistä mahdollisista kiinteistöjen tonttijohtojen saneerauksesta ilmoittaa Tampereen Vesi eri kirjeellä.

Alaniemenkadun, Majurinkadun ja Rakuunankadun saneeraus sisältyy Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2019 alustavaan vuosisuunnitelmaan.

Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Katuinsinööri
Pasi Palmu
puhelin 040 801 6812

Katusuunnittelu / Ramboll Finland Oy
Projektipäällikkö
Kai Lappalainen
puhelin 040 580 5054

Valaistussuunnittelu / Ramboll Finland Oy
Projektipäällikkö
Juuso Korpela
puhelin 050 324 9068

Vuoreksen Isokuusi

Vuoreksen Isokuusen uuden asemakaavan 8639 myötä alueelle on suunniteltu uusia maankäyttoä palvelevia jalankulun ja pyöräilyn väyliä, tonttikatuja kokoojakatuja TRE: 5650/10.03.02/2017.

- Isokuusenkatu, Vuoreksen puistokadusta itään, suunnitelma n:o 1/20162, Vuores
- Hallinharjanne, suunnitelma n:o 1/20163, Vuores
- Hallinkuja, suunnitelma n:o 1/20164, Vuores
- Hallinnokka, suunnitelma n:o 1/20165, Vuores
- Hallintaka, suunnitelma n:o 1/20166, Vuores
- Hallinrinne, suunnitelma n:o 1/20167, Vuores
- Konkelonkaari, suunnitelma n:o 1/20168, Vuores
- Konkelonkatu, suunnitelma n:o 1/20169, Vuores
- Konkelonoksa, suunnitelma n:o 1/20170, Vuores
- Konkelonrinne, suunnitelma n:o 1/20171, Vuores
- Mahlatiehye, suunnitelma n:o 1/20172, Vuores
- Pihkatiehye, suunnitelma n:o 1/20173, Vuores
- Sydänpuunkatu, suunnitelma n:o 1/20174, Vuores
- Sydänpuuntanhua, suunnitelma n:o 1/20175, Vuores

Isokuusenkatu

Isokuusenkatu on uusi kokoojakatu Vuoreksen puistokadusta itään. Asfalttipäällysteiseksi suunnitellun kadun pituus on noin 300 metriä. Katualueen leveys on 20,50 metriä. Ajoradan leveys on 6,5 metriä. Ajoradan pohjoispuolella on suunniteltu 4,50 metriä levyä eroteltu jalankulun ja pyöräilyn väylä. Ajoradan eteläpuolella on suunniteltu 3,5 metriä leveä yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn väylä. Isokuusenkadun eteläreunalla on kadunsuuntaista pysäköintiä.

Hallinharjanne

Hallinharjanne on tonttikatu Hallinrinteestä pohjoiseen. Asfalttipäällysteiseksi suunnitellun kadun pituus on noin 240 metriä. Hallinharjanteen katualue on pääosin 10,0 metriä. Kadun eteläpäässä on kääntöpaikka. Asfalttipäällysteisen ajoradan leveys on 5,5 metriä.

Hallinharjanteen varrella sijaitsee jätteiden putkikeräysjärjestelmän keräyspaikka.

Hallinkuja

Hallinkuja on uusi tonttikatu Isokuusenkadusta pohjoiseen. Asfalttipäällysteiseksi suunnitellun kadun pituus on noin 40 metriä. Katualueen leveys vaihtelee noin 17 metristä 23 metriin. Kadun ajoradasta hyvin lyhyt osuus on leveydeltään 5,50 metriä. Suurin osuus kadusta on kääntöpaikka-aluetta, jonka yhteydessä on jätteiden putkikeräysjärjestelmän keräyspaikka.

Hallinnokka

Hallinnokka on uusi tonttikatu Hallinharjanteesta pohjoiseen. Asfalttipäällysteiseksi suunnitellun kadun pituus on noin 100 metriä. Hallinnokan katualue on pääosin 10,0 metriä. Kadun pohjoispäässä on kääntöpaikka, jonka kohdalla katualue on leveämpi. Asfalttipäällysteisen ajoradan leveys on 5,5 metriä.

Hallintaka

Hallintaka on uusi tonttikatu Hallinharjanteesta pohjoiseen. Asfalttipäällysteiseksi suunnitellun kadun pituus on noin 60 metriä. Hallintaan katualue on pääosin 10,0 metriä. Kadun päässä on kääntöpaikka, jonka kohdalla katualue on leveämpi. Asfalttipäällysteisen ajoradan leveys on 5,5 metriä.

Hallinrinne

Hallinrinne on uusi tonttikatu Isokuusenkadusta pohjoiseen. Asfalttipäällysteiseksi suunnitellun kadun pituus on noin 70 metriä. Hallinrinteen katualue on 13,0 metriä, josta asfalttipäällysteisen ajoradan leveys on 5,5 metriä. Hallinrinteen itäpuolella on 2,50 metriä leveä jalkakäytävä.

Konkelonkaari

Konkelonkaari on uusi tonttikatu Konkelonkadusta länteen. Asfalttipäällysteiseksi suunnitellun kadun pituus on noin 210 metriä. Konkelonkaaren katualue on pääosin 10,0 metriä. Kadun pohjoispäässä on kääntöpaikka, jonka kohdalla katualue on leveämpi. Asfalttipäällysteisen ajoradan leveys on 5,5 metriä.

Konkelonkatu

Konkelonkatu on uusi tonttikatu Sydänpuunkadusta pohjoiseen. Asfalttipäällysteiseksi suunnitellun kadun pituus on noin 240 metriä. Konkelonkaaren katualue on pääosin 10,0 metriä. Konkelonkadun eteläosassa on 60 metrin matkalla 2,5 metriä leveä jalkakäytävä kadun eteläreunassa. Kadun pohjoispäässä on kääntöpaikka. Asfalttipäällysteisen ajoradan leveys on 5,5 metriä.

Konkelonkadulla on kaksi jätteiden putkikeräysjärjestelmän keräyspaikkaa.

Konkelonoksa

Konkelonoksa on uusi yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn väylä Konkelonkadun ja Konkelonkaaren välissä. Väylän pituus on noin 50 metriä. Katualueen leveys vaihtelee 6,0 metristä 8,0 metriin. Asfalttibetonisen päällysteen leveys on 3,5 metriä.

Konkelonrinne

Konkelonrinne on uusi maankäyttöä palveleva tonttikatu Sydänpuunkadusta pohjoiseen. Asfalttipäällysteiseksi suunnitellun kadun pituus on noin 140 metriä. Konkelonrinteen katualue on pääosin 10,0 metriä. Kadun pohjoispäässä on kääntöpaikka, jonka kohdalla katualue on leveämpi. Asfalttipäällysteisen ajoradan leveys on 5,5 metriä.

Konkelonrinteen kääntöpaikan yhteydessä sijaitsee jätteiden putkikeräysjärjestelmän keräyspaikka.

Mahlatiehye

Mahlatiehye on uusi maankäyttöä palveleva yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn väylä Sydänpuuntanhuan ja Vuoreksen puistokadun välissä. Väylän pituus on noin 70 metriä. Katualueen leveys on 8,5 metriä. Betonikivetyn väylän leveys on 4,5 metriä.

Pihkatiehye

Pihkatiehye on uusi maankäyttöä palveleva yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn väylä Sydänpuuntanhuan ja Sydänpuunkadun välissä. Väylän pituus on noin 70 metriä. Katualueen leveys on 6,5 metriä. Betonikivetyn väylän leveys on 3,5 metriä.

Sydänpuunkatu

Sydänpuunkatu on uusi maankäyttöä palveleva kokoojakatu Vuoreksen puistokadusta länteen. Asfalttipäällysteiseksi suunnitellun kadun pituus on noin 230 metriä. Katualueen leveys vaihtelee 18,00 metristä 20,00 metriin. Ajoradan leveys vaihtelee 5,5 metristä 6,5 metriin. Ajoradan pohjoispuolella on 4,5 metriä levyä eroteltu jalankulun ja pyöräilyn väylä. Ajoradan eteläpuolella on 3,5 metriä leveä yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn väylä. Sydänpuunkadun eteläreunalla on kadunsuuntaista pysäköintiä.

Sydänpuuntanhua

Sydänpuuntanhua on Isokuusen länsiosan läpikulkeva kävelykatuosuus. Betonikivipintaiseksi suunnitellun väylän pituus on noin 130 metriä, ja katualueen leveys vaihtelee 13,0 metristä 21,0 metriin.

Alueen katujen pinta- ja perusvedet johdetaan hulevesikaivojen ja salaojien avulla alueen hulevesiviemäreihin ja edelleen viivytysaltaisiin. Alueen kaduille on suunniteltu valaistus.

Isokuusen alueen katujen rakentaminen vaiheistuu usealle vuodelle. Ensimmäisten katuosuuksien rakentaminen sisältyy Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2018 vuosisuunnitelmaan.

Suunnittelija Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Vanhempi erikoissuunnittelija
Joni Vuoristo
puhelin 050 382 6458

Suunnitelman tarkastaja Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Katuinsinööri
Petri Keivaara
puhelin 050 3826459