Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


18.3. - 1.4.2021

Suunnitelmaehdotukset ovat nähtävänä 18.3. - 1.4.2021 tällä sivulla ja Tampereen palvelupisteessä osoitteessa Frenckellinaukio 2 B. Mahdolliset muistutukset on osoitettava kirjallisesti Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnalle ja toimitettava edellä mainittuna nähtävilläoloaikana kirjaamoon.

Kirjaamo
sähköposti [email protected]
postiosoite PL 487
33101 Tampere

Kalevan puistotie

Kalevan puistotien välillä Teiskontie – Kaskitie jalankulku- ja pyörätien katusuunnitelmaehdotus n:o 1/21357, kaupunginosassa XX (Liisankallio), TRE: 6144/10.03.02/2019.

Katusuunnitelmaehdotus on laadittu nykyisen jalankulku- ja pyörätien laatutason parantamiseksi. Yhdistetty jalankulku- ja pyörätie muutetaan erotelluksi väyläksi ja sen kokonaisleveys suunnitelmaehdotuksessa on 4,45 – 5,00 metriä. Asfalttipäällysteiseksi suunnitellun jalankulku- ja pyörätien pituus on noin 220 m. Jalankulku- ja pyörätien korkeusasema pysyy pääosin ennallaan. Kadun pinta- ja perusvedet johdetaan hulevesiviemäreihin.

Nykyinen Kalevanaukion ajorata on suunnitelmaehdotuksessa kavennettu yksikaistaiseksi. Kaskitien ja Kalevanaukion liittymästä poistetaan liikennevalot ja Kaskitien ylittävä suojatie muutetaan korotetuksi.

Kohteessa siirretään kaksi katuvalaisinta.

Kalevan puistotien jalankulku- ja pyörätien rakentaminen kuuluu Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen kuluvan vuoden vuosisuunnitelmaan ja se on tarkoitus toteuttaa Sampolan pihan ja Sammonaukion saneerauksen yhteydessä.

Tilaaja Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Katuinsinööri
Petri Keivaara
puhelin 050 382 6459

Suunnittelija Afry Finland Oy
Projektipäällikkö
Markus Kytölä
puhelin 040 702 1535

Nirvanahde

Nirvanahteen katusuunnitelmaehdotus Jankan kaupunginosassa, suunnitelma n:o 1/20996, TRE:1535/10.03.02/2021.

Katusuunnitelmaehdotus on laadittu huonokuntoisen Nirvanahteen saneerausta varten. Katu päällystetään asfalttibetonilla. Ajoradan leveys on 4,5 metriä. Kadun korkeusasema ei muutu nykyisestä. Kadun pintavedet johdetaan hulevesiviemärin avulla nykyiseen hulevesiviemäriin. Kohteessa uusitaan katuvalaistus.

Nirvanahteen saneeraustyöt sisältyvät Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2021 vuosisuunnitelmaan.

Kadun saneeraustyön yhteydessä tehtävistä mahdollisista kiinteistöjen tonttijohtojen saneerauksista ilmoittaa Tampereen Vesi eri kirjeellä.

Suunnittelija Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Vanhempi erikoissuunnittelija
Joni Vuoristo
puhelin 050 382 6458

Suunnitelman tarkastaja Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Katuinsinööri
Petri Keivaara
puhelin 050 382 6459

Rintamäenkuja

Rintamäenkujan välillä Lehvänkatu - Rintamäenkatu katusuunnitelmaehdotus Koivistonkylän kaupunginosassa, suunnitelma n:o 1/20998, TRE:1537/10.03.02/2021.

Katusuunnitelmaehdotus on laadittu huonokuntoisen Rintamäenkujan saneerausta varten. Katu päällystetään asfalttibetonilla. Ajoradan leveys vaihtelee ja on eteläosassa 4,5 metriä ja pohjoisosassa 2,5 metriä. Kadun korkeusasema ei muutu nykyisestä. Kadun pintavedet johdetaan avo-ojan ja hulevesiviemärin avulla Rintamäenkujan nykyiseen avo-ojaan Ahlmanninpuiston kohdalla. Rintamäenkujan nykyiset portaat sekä valaistus uusitaan.

Rintamäenkujan saneeraustyöt sisältyvät Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2021 vuosisuunnitelmaan.

Kadun saneeraustyön yhteydessä tehtävistä mahdollisista kiinteistöjen tonttijohtojen saneerauksista ilmoittaa Tampereen Vesi eri kirjeellä.

Suunnittelija Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Vanhempi erikoissuunnittelija
Joni Vuoristo
puhelin 050 382 6458

Suunnitelman tarkastaja Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Katuinsinööri
Petri Keivaara
puhelin 050 382 6459

Vuoreksen puistokatu

Vuoreksen puistokadun, Automiehenkadun liittymäalue, erotellun jalkakäytävän ja pyörätien katusuunnitelmaehdotus nro 1/21235 Lahdesjärven kaupunginosassa, Dno TRE: 1515/10.03.02/2021.

Katusuunnitelmaehdotus pohjautuu vuonna 2019 laadittuun esisuunnitelmaan Vuoreksen puistokadun ja Automiehenkadun liittymäalueesta. Vuoreksen puistokatu on osa merkittävää pohjois-eteläsuuntaista yhteyttä jalankululle ja pyöräliikenteelle Tampereen keskusta-alueen ja Vuoreksen välillä. Katusuunnitelmaehdotuksessa on esitetty mm. muuttuvat katujärjestelyt, korkeusasemat, pintamateriaalit sekä pintavesien kuivatus ja istutukset.

Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan ko. Vuoreksen puistokadun katuosuudella parannetaan jalankulun ja pyöräliikenteen olosuhteita rakentamalla uusi suojatieylitys Automiehenkadun liittymään, muuttamalla yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie erotelluksi pyörätieksi ja jalkakäytäväksi sekä parantamalla valaistusta. Samalla parannetaan myös katuympäristön ilmettä ja viihtyvyyttä uusilla katupuilla.

Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan Vuoreksen puistokadun ko. katuosuuden erotellun jalkakäytävän ja pyörätien kokonaisleveys on 5,5 metriä, josta kaksisuuntaisen pyörätien osuus on 3,0 metriä ja jalkakäytävän 2,5 metriä.

Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan Vuoreksen puistokadun ja Automiehenkadun liittymässä poistetaan vapaa oikea kaista joka johtaa Vuoreksen puistokadulta Automiehenkadulle. Valtatien 9 rampin kaistajärjestelyt muutetaan siten, että keskimmäiseltä kaistalta ajetaan suoraan Lahdesjärvelle ja Lakalaivaan. Oikeanpuoleiselta kaistalta käännytään Veisuun ja Nirvaan. Vasemmanpuoleiselta kaistalta käännytään Vuorekseen kuten ennenkin.

Kohde sisältyy Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2021 vuosisuunnitelmaan.

Suunnittelija Sitowise Oy
Projektipäällikkö
Mikko Kauppinen
puhelin 040 777 6408

Suunnitelmien tilaaja Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen
Katuinsinööri
Pasi Palmu
puhelin 040 801 6812

Satakunnankatu

Satakunnankadun, väli Näsilinnankatu – Kuninkaankatu, katusuunnitelmaehdotus nro 1/20987, TRE: 4062/10.03.02/2020.

Raitiotieliikenne ja joukkoliikenteen linjastouudistus 2021 muuttavat linja-autojen kulkureittejä keskustassa. Syksystä 2021 alkaen Satakunnankadulla liikennöi neljä (4) linja-autolinjaa. Linja-autoja kulkee keskimäärin yhdeksän (9) vuoroa tunnissa.

Nykyinen lännen ajosuunnan linja-autopysäkki sijaitsee Satakunnankatu 22 kohdalla, jossa on ainoastaan yksi ajokaista lännen suuntaan. Satakunnankatu toimii pelastuslaitoksen hyökkäystienä keskuspaloasemalta lännen suuntaan ja nykyisen pysäkin on havaittu ajoittain häiritsevän pelastusliikenteen kulkemista. Idän suunnan pysäkki sijaitsee Satakunnankatu 23 kohdalla ja tällä pysäkillä ei ole riittävää pysäkki-infraa kuten pysäkkikatosta.

Katusuunnitelmaehdotus perustuu linjaston 2021 pysäkkitarpeisiin Satakunnankadulla ja pelastuskaluston liikennöinnin sujuvuuden lisäämiseen. Uusien pysäkkien toteuttamisen yhteydessä edistetään myös vuonna 2018 laaditun keskustan kehäkadun pohjoisosan yleissuunnitelman tavoitetta lisätä jalankulkutilaa Satakunnankadulle leventämällä kadun pohjoislaidan jalkakäytävää suunnittelualueella.

Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan Satakunnankatu 22 kohdalla sijaitseva lännen ajosuunnan ajoratapysäkki siirretään Kuninkaankadun liittymän länsipuolelle Satakunnankatu 24 kohdalle, jossa ajorata on 2+2-kaistainen. Satakunnankatu 23 kohdalla sijaitseva idän suunnan ajoratapysäkki siirretään korttelin keskeltä Näsilinnankadun liittymän läheisyyteen. Molemmat pysäkit ovat ajoratapysäkkejä ja varustetaan pysäkkikatoksella.

Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan Satakunnankadun pohjoisreunan jalkakäytävää levennetään 1,0 metriä ajoradalle päin. Jalkakäytävän uusi leveys on 3,8 metriä, mikä mahdollistaa mm. pysäkkikatoksen asentamisen. Ajokaistojen leveys muutoksen jälkeen on suoraan menevillä kaistoilla 3,25 metriä ja vasemmalle kääntymiskaistalla 3,2 metriä.

Idän suunnan pysäkin kohdalta siirretään kaksi autojen kadunvarsipysäköintipaikkaa sekä polkupyörätelineet. Pyörätelineet siirtyvät korttelin puoliväliin ja autojen pysäköintipaikat lähelle Kuninkaankadun liittymää. Pysäköintipaikkojen kokonaismäärä säilyy ennallaan.

Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan suojatieylitys Satakunnankadun poikki poistuu Kuninkaankadun liittymän länsilaidasta. Suojatieylityksen poistaminen mahdollistaa lännen suunnan linja-autopysäkin toteuttamisen lähelle Kuninkaankadun liittymää. Suojatie Kuninkaankadun itäpuolella säilyy.

Katusuunnitelmaehdotuksessa on esitetty mm. muuttuvat katujärjestelyt, korkeusasemat, pintamateriaalit sekä pintavesien kuivatus.

Kohde sisältyy Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2021 vuosisuunnitelmaan.

Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Katuinsinööri
Pasi Palmu
puhelin 040 801 6812

Katusuunnittelu / Sitowise Oy
Projektipäällikkö
Tero Backman
puhelin 050 532 5285

Vuokonraitti ja Haapalinnantori

Vuokonraitin (n:o 1/21292) ja Haapalinnantorin (n:o 1/21293) katusuunnitelmaehdotukset Hyhkyn kaupunginosassa, TRE: 1514/10.03.02/2021.

Katusuunnitelmaehdotukset on laadittu toriaukion ja sille johtavan kevyen liikenteen väylän saneeraamista varten. Katusuunnitelmaehdotuksissa on esitetty mm. väylän ja torialueen yleisjärjestelyt, korkeusasemat, pintamateriaalit, valaistus sekä pintavesien kuivatus ja istutukset.

Torin yleisilmettä kohennetaan viihtyisämmäksi uusimalla muun muassa torin kiveyksiä, kasvillisuutta ja kalusteita. Vuokonraitti saneerataan vastaamaan asemakaavan mukaista käyttötarkoitusta, jonka mukaan katu on jalkakäytävä ja pyörätie, jolla huoltoajo on sallittu. Huoltoajon lisäksi päiväkodin saattoliikenne mahdollistetaan. Saneerausten yhteydessä uusitaan toriaukion ja Vuokonraitin katuvalaistus.

Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan Vuokonraitin pituus on noin 120 metriä. Väylän leveys Vuokonraitilla on 4,0 metriä. Väylän eteläreunan reunakivilinja säilyy nykyisellä sijainnillaan, mutta pienten tasausmuutosten takia nykyinen reunakivi asennetaan uudelleen. Myös Vuokonraitin pohjoisreunaan asennetaan reunakivi, jonka materiaali saadaan uusiokäyttämällä Haapalinnantorilta purettavia reunakiviä. Reunakivien näkymä vaihtelee 3 cm:stä 10 cm:in. Vuokonraitin pohjoisreunalle rakennetaan pysäköintipaikkoja polkupyörille (6 runkolukittavaa pyörätelinettä) ja muutamalle autolle.

Vuokonraitin pintamateriaali on katusuunnitelmaehdotuksen mukaan asfalttibetonia. Raitin reuna-alueet kivetään betonilaatalla ja osin uusiokäytettävällä nupukivellä. Vuokonraitin hulevedet kerätään pinnankallistusten ja betonikourulaattojen avulla hulevesikaivoihin, joista hulevedet johdetaan hulevesiviemäriin. Vuokonraitin valaistus uusitaan raitin pohjoisreunalle.

Haapalinnantorin katusuunnitelmaehdotuksen mukaan toriaukion pintamateriaalit vaihdetaan, kasvillisuusalueet kohennetaan ja kalusteet uusitaan. Aukiota kiertävät käytävät säilyvät pääosin nykyisen kaltaisina pieniä tasauksen muutoksia lukuun ottamatta. Käytävien ulkoreunoissa olevat reunakivet asennetaan uudelleen. Hulevesien hallintaa pyritään parantamaan siten, että osa hulevesistä hyödynnetään torin kasvillisuuden käyttöön. Vesien johtamista parannetaan betonikourulaattojen avulla sekä uusilla hulevesikaivoilla.

Haapalinnantorin pintamateriaaleiksi on esitetty betonilaatoitusta ja noppakiveystä. Toriaukion kasvillisuusalueille tulee ikivihreitä havupensaita sekä värikkäitä lehtipensaita ja perennoja. Torin länsilaidalle on esitetty ryhmä suuria lehtipuita ja itälaidalle rivi kukkivia pikkupuita.

Haapalinnantori kalustetaan katusuunnitelmaehdotuksen mukaan muun muassa penkeillä, keinuilla ja roska-astioilla. Asennettavat pyörätelineet ovat runkolukitsemisen mahdollistavaa mallia. Toriaukion kaakkoiskulmaan on esitetty tilavaraus kioskille.

Haapalinnantori ja Vuokonraitti sisältyvät Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2022 alustavaan vuosisuunnitelmaan.

Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Katuinsinööri
Pasi Palmu
puhelin 040 801 6812

Katusuunnittelu / Ramboll Finland Oy
Suunnittelija
Anni-Maija Fincke
puhelin 040 548 0918

Katusuunnittelu / Ramboll Finland Oy
Projektipäällikkö
Esa Ränkman
puhelin 040 828 8796

Valaistussuunnittelu / Ramboll Finland Oy
Projektipäällikkö
Juuso Korpela
puhelin 050 324 9068

Härmälän alueen katusuunnitelmaehdotukset

Heiskalankadun (n:o 1/21381), Koelentäjänkadun (n:o 1/21382), Pilotinkadun, väli Lepolantiestä länteen (n:o 1/21383) ja Pilotinpolun (n:o 1/21384) katusuunnitelmaehdotukset Härmälän kaupunginosassa, TRE:1517/10.03.02/2021.

Katusuunnitelmaehdotukset on laadittu ko. katujen saneeraamista varten. Huonokuntoiset kadut perustetaan ja päällystetään uudelleen sekä kuivatusta parannetaan. Katusuunnitelmaehdotuksissa on esitetty mm. katujen sijainti, poikkileikkaus, korkeusasema, pintamateriaalit, valaistus sekä pintavesien kuivatus.

Katujen pintaveden johdetaan pääsääntöisesti pinnan kallistusten sekä katujen sivuojien avulla hulevesiviemäriin ja osittain pinnan kallistusten ja reunakivien avulla hulevesiviemäriin.

Katujen saneeraamisen yhteydessä uusitaan myös alueen katuvalaistus.

Katusuunnitelmia laadittaessa on havaittu, että kyseisten katujen katualueella on jonkin verran kiinteistöjen raja-aitoja. Näistä voi olla oleellista haittaa katusaneerauksen toteuttamiselle. Kyseisten katualueilla olevien kiinteistöjen raja-aitoja osalta on tehtävä toimenpiteitä, jotta katusaneerausten toteuttaminen olisi mahdollista. Kiinteistöjen omistajilta toivotaan oma-aloitteisuutta näiden raja-aitojen poistamisessa tai siirtämisessä tonttien sisäpuolelle.

Kohteet sisältyvät Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2021 vuosisuunnitelmaan ja vuoden 2022 alustavaan vuosisuunnitelmaan.

Heiskalankatu

Asfalttibetonipäällysteiseksi suunnitellun ajoradan pituus on noin 360 metriä. Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan ajoradan leveys on 6,0 metriä katuosuudella Ilmailunkatu – Koelentäjänkatu. Ko. katuosuudella on ajoradan länsipuolella ajoradasta reunakivellä erotettu 2,5 metriä leveä jalkakäytävä. Ajoradan leveys on 5,5 metriä katuosuudella Koelentäjänkadusta länteen. Ko. katuosuudella ajoradan toisella reunalla on reunakivi ja toisella reunalla ajo-oja.

Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan Heiskalankadulle on suunniteltu Ilmailunkadun suuntaisen pyöräilyn pääreitin kohdalla ajoradan ylittävä korotettu suojatie.

Koelentäjänkatu

Asfalttibetonipäällysteiseksi suunnitellun ajoradan pituus on noin 440 metriä. Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan ajoradan leveys on 5,5 metriä. Ajoradan toisella reunalla on reunakivi ja toisella reunalla on avo-oja.

Pilotinkatu, väli Lepolantiestä länteen

Asfalttibetonipäällysteiseksi suunnitellun katuosuuden ajoradan pituus on noin 410 metriä. Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan ajoradan leveys on 6,0 metriä katuosuudella Lepolantie – Koelentäjänkatu ja 5,5 metriä katuosuudella Koelentäjänkadusta länteen. Katuosuudella Lepolantie – Koelentäjänkatu ajoradan molemmin puolin on reunakivi ja katuosuudella Koelentäjänkadusta länteen ajoradan toisella puolella on reunakivi ja toisella puolella avo-oja.

Pilotinpolku

Asemakaavan mukaan Pilotinpolku jakautuu kahteen erilaiseen osaan. Toinen osa on normaalin ajoneuvoliikenteen tarpeita varten ja toinen osa kevyen liikenteen väylää varten. Tätä kevyen liikenteen väyläosaa voidaan käyttää myös tonteille ajoon.

Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan asfalttibetonipäällysteiseksi suunnitellun ajoradan pituus on noin 100 metriä ja ajoradan leveys on 5,5. Ajoradan päätteeseen on suunniteltu kääntöpaikka. Ajoradan toisella puolella on reunakivi ja toisella puolella on avo-oja. Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan kevyen liikenteen väyläosuuden pituus on noin 80 metriä. Asfalttibetonipäällysteisen kevyen liikenteen väylän leveys on 3,0 metriä.

Tilaaja Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Katuinsinööri
Pasi Palmu
puhelin 040 801 6812

Katusuunnittelu Sitowise Oy
Projektipäällikkö
Taina Kuparinen
puhelin 040 450 1655