Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


14.10. - 28.10.2019

Suunnitelmaehdotukset ovat nähtävänä 14.10. - 28.10.2019 tällä sivulla ja Tampereen kaupungin Palvelupiste Frenckellissä osoitteessa Frenckellinaukio 2 B. Mahdolliset muistutukset on osoitettava kirjallisesti Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnalle ja toimitettava edellä mainittuna nähtävilläoloaikana kirjaamoon.

Kirjaamo
sähköposti [email protected]
postiosoite PL 487
33101 Tampere

Jenseninkatu

Jenseninkatu, kadun jatke kaava-alueelle 8550 katusuunnitelmaehdotus nro 1/20777, Olkahisten kaupunginosassa, TRE:6169/10.03.02/2019.

Olkahisten kaupunginosassa sijaitsevan uuden asemakaavan 8550 myötä nykyistä Jenseninkatua jatketaan Vastarannanniemen alueelle.

Uuden asemakaavan johdosta on laadittu Jenseninkatu, kadun jatkaminen kaava-alueelle 8550 katusuunnitelmaehdotus, jossa on esitetty mm. kadun tuleva sijainti, korkeusasema sekä pintavesien kuivatus.

Laaditun suunnitelman mukaisesti uuden rakennettavan Jenseninkadun jatkeen pituus on noin 220 metriä. Asfalttipäällysteisen ajoradan leveys on 5.0 metriä ja kadun länsipäähän on suunniteltu kääntöpaikka. Kadun pintavedet johdetaan reunakivien, pinnan kallistusten ja avo-ojien avulla hulevesikaivoihin. Kadulle on suunniteltu valaistus.

Jenseninkatu, kadun jatkaminen kaava-alueelle 8550 rakentaminen sisältyy Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2020 vuosisuunnitelmaan ja rakennustyöt pyritään aloittamaan syksyllä 2019.

Suunnitelman tarkastaja, Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Vanhempi erikoissuunnittelija
Mikko Kielo
puhelin 050 532 1029

Suunnittelija, Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Vanhempi erikoissuunnittelija
Petri Rantanen
puhelin 040 764 2883

Kalevan ja Kissanmaan alue

TRE: 2246/10.03.02/2019

- Jäähallinkaaren katusuunnitelmaehdotus nro 1/20780
- Jäähallinraitin katusuunnitelmaehdotus nro 1/20781
- Kämärinreitin katusuunnitelmaehdotus nro 1/20782
- Pelikadun katusuunnitelmaehdotus nro 1/20783
- Alamummon katusuunnitelmaehdotus 1/20784
- Ylämummon katusuunnitelmaehdotus nro 1/20785
- Tiilikentänpolun katusuunnitelmaehdotus nro 1/20786, Kissanmaan ja Kalevan kaupunginosissa

Sammonkadun ja Hervannan valtaväylän väliselle alueelle Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Sammonkadun toimipisteen itäpuolelle sijoittuvalle uudelle alueelle on laadittu asemakaavamuutos, missä on osoitettu alueita mm. asuinrakentamista ja yksityisten palvelujen rakentamista sekä yleisten alueiden rakentamista varten. Uudisrakennusalue toteutetaan vaiheittain ja rakennustyöt ajoittuvat useammalle vuodelle.

Kaava-alueen kaduista on laadittu katusuunnitelmaehdotukset, joissa on esitetty mm. väylien tuleva sijainti, korkeusasema, sekä pintavesien kuivatus. Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan Jäähallinkaari on Sammonkadun ja Hervannan valtaväylän välille rakennettava noin 400 metrin pituinen uudisaluetta halkova kokoojakatu. Katu ylittää uudella sillalla Tampere Areenan ja Hakametsän jäähallin välisen nykyisen jalankulku- ja pyöräily-yhteyden. Sekä Sammonkadun että Hervannan valtaväylän liittymät ovat suunnitelmassa liikennevalo-ohjattuja.

Jäähallinraitti on osin aukiomainen jalkakäytävä- ja pyörätieväylä Sammonkadulta Hervannan valtaväylän alikulkukäytävälle. Alikulkukäytävästä pohjoiseen päin käytetään väylästä nimeä Kämärinreitti. Väylä on eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie, jonka leveys vaihtelee, mutta on vähintään 3.0 + 3.0 metrin levyinen. Alueella vallitsevien korkeusvaihteluiden vuoksi väylän reunoille on suunniteltu betonirakenteisia tukimuureja. Tukimuureissa tullaan esittämään katutaidetta, jonka aihe ja toteutustapa ratkaistaan myöhemmin.

Katusuunnitelmassa on esitetty meluvalleja sekä Jäähallinkaaren että Kämärinreitin itäpuolelle suojamaan Hervannan valtaväylän aiheuttamalta liikennemelulta. Meluvallien laen korkeus yltää noin 5.0 metriä Hervannan valtaväylän ajorataa korkeammalle.

Pelikatu on uusi katuyhteys Hervannan valtaväylän ja Kissanmaankadun välillä. Kadun liittymä Hervannan valtaväylällä on kohdakkain Jäähallinkaaren liittymän kanssa ja siten myös liikennevalo-ohjattu. Pelikadulle on suunniteltu paikallisliikenteen bussipysäkit, joille on Kissanmaankadulta jalkakäytäväyhteydet.

Ylämummo ja Alamummo ovat lyhyitä tonttikatuja, jotka johtavat asuinkorttelien pysäköintihalleihin.

Tiilikentänpolku on asemakaavan mukainen jalankulku-, pyörätie- sekä huoltotieyhteys Sammonkadulta pohjoiseen. Kadun pituus on noin 55 metriä. Tiilikentänpolku jatkuu kadun päästä puistokäytävänä Kanteleenpuistoon sekä Pellervonpuistoon ja yhdistyy pohjoispäässä Kämärinreittiin.

Kaikkien ajoratojen päällystemateriaalina käytetään asfalttia. Jäähallinraitin-Kämärinreitin päällystemateriaali on pyörätien osalta asfaltti ja jalkakäytävän ja aukioiden osalta betonikiveys. Tiilikentänpolku on kivituhkapintainen.

Ympäristösuunnitelman mukaisesti nykyistä puustoa poistetaan ja korvaavia uusia katupuita sekä pensaita istutetaan tilalle.

Väylien pintavedet kerätään kadun reunatukien ja pinnan kallistusten avulla hulevesikaivoihin, joista vedet johdetaan hulevesiviemäreissä pois alueelta.

Alueen katujen sekä kevyen liikenteen kulkuyhteyksien rakentaminen vaiheistuu useammalle vuodelle ja ensimmäisten katuosuuksien rakentaminen pyritään aloittamaan jo alkuvuodesta 2020. Tavoitteena on, että osa kaduista avattaisiin yleiselle liikenteelle vuoden 2020 aikana.

Kadun saneeraustyön yhteydessä tehtävistä mahdollisista kiinteistöjen tonttijohtojen saneerauksesta ilmoittaa Tampereen Vesi eri kirjeellä.

Jäähallinkaari

Jäähallinraitti

Kämärinreitti

Pelikatu

Tiilikentänpolku

Suunnittelija, Ramboll Finland Oy
Projektipäällikkö
Esa Ränkman
puhelin 040 828 8796

Suunnitelmien tilaaja, Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen
Vanhempi erikoissuunnittelija
Mikko Kielo
puhelin 050 532 1029