Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Ulkovalaistus

Valaistuskohteiden suunnittelu

Valaistuskohteet suunnitellaan pääasiassa noin vuosi ennen toteutusta. Joitakin pienempiä kohteita suunnitellaan kuukausia ennen rakentamista. Lisäksi on ns. SR-urakkakohteita, joissa urakoitsija vastaa kohteen suunnitelmien toteuttamisesta.

Suunnitelmia tekevät kaupunkiympäristön palvelualueen suunnittelu ja ulkopuoliset puitesopimuskumppanitoimistot sekä lisäksi yksittäisen kilpailutuksen voittaneet suunnittelutoimistot.

Alla olevien linkkien kautta voit tutustua valaistuksen toteutuksen lähtökohtiin kuten valaistusluokitus- ja valaistustapakarttaan sekä suunnittelun ohjeistukseen.

Ulkovalaistuksen rakentaminen

Katuvalaistusrakentamista tehdään vuoden ympäri. Suurin osa rakentamisesta tehdään keväällä, kesällä ja syksyllä, mutta talvellakin uutta valaistusta rakennetaan.

Rakennettavat kohteet määritellään aina kahdeksi vuodeksi eteenpäin. Vuosittain ulkovalaistusverkko kasvaa noin 100 - 200 kpl valopisteellä ja olemassa olevia valaisimia uusitaan 1500 - 2000 kpl.

Tampereen kaupungilla on ulkovalaistuksen rakentamisesta kilpailutettu vuosisopimus kolmen eri palveluntuottajan kanssa.

Työskentely Tampereen ulkovalaistusverkolla vaatii luvan. Luvan nimi on ilmoitus työstä katuvaloverkolla ja se haetaan alla olevalla lomakkeella kunnossapitourakoitsijalta. Ilman kyseistä lupaa työskentely ulkovalaistusverkolla on kielletty.

Käyttö- ja kunnossapito

Tampereen ulkovalaistusverkko on dokumentoitu ICT-järjestelmään ja kunnossapidon dokumentointi sekä seuranta hoidetaan myös samalla järjestelmällä.

Vikailmoitukset järjestelmään tulevat internetin vikailmoituspalvelusta ja valaistuksen ohjausjärjestelmästä. Vaaraa aiheuttavat viat korjataan välittömästi ja muut viat pyritään korjaamaan kahden viikon aikana siitä, kun ilmoitus on saapunut kunnossapitourakoitsijalle. Joidenkin vikojen, kuten esim. maakaapelivikojen ja erikoisvalaisinvikojen osalta korjausaika on pidempi.

Kunnossapitourakoitsijana toimii Tampereen Vera Oy, jonka kanssa Tampereen kaupungilla on kunnossapidon palvelusopimus.

Käytönjohtajana toimii Jussi Kulomäki kaupunkiympäristön palvelualueelta.

Ulkovalaistuksen viankorjaukset
Vuosi Viat, jotka korjattu vasteajassaViat, joihin reagoitu
vasteajassa, mutta korjaaminen kestänyt kauemmin
Korjaamattomat viat
(siirretty seuraavalle vuodelle)
Viat
yhteensä
Valopisteitä
yhteensä

2008 1628 (57,0 %)
1056 (37,0 %)
172 (6,0 %) 2856 37421
2009 915 (48,4 %)
854 (45,2 %)
120 (6,4 %)
1889 37410
2010 1043 (49,0 %)
932 (43,8 %)
152 (7,1 %)
2127 37533
20112142 (56,9 %)
1508 (40,1 %)
112 (3,0 %)
3762 38438
2012
2197 (80,4 %)
500 (18,3 %)
36 (1,3 %) 2733
39187
2013
2360 (80,8 %) 496 (17,0 %)
64 (2,2 %) 2920 40164
2014
1228 (79,9 %)
241 (15,7 %)
104 (6,8 %)
1573 40236
2015
1339 (80,2 %)
330 (19,8 %)
35 (2,1 %)
1669 40488
2016
1036 (80,2 %)
185 (14,3 %)
71 (5,5 % )
1292
40987
2017
1002 (66,7 %)
330 (22,0 %)
170 (11,3 %)
1502 41375
2018
1201 (76,4 %)
330 (21,0 %)
40 (2,5, %)
1571
42030
2019
1460 (76,5 %)
390 (20,4 %)
59 (3,1 %)
1909
42720

Kaupungin ulkovalaistuksen vikainfopalvelu on pois käytöstä 16.5.2022 vikatilanteen vuoksi. Selvitämme vikaa parhaillaan. Ulkovalaistuksen vikatiedot voi ilmoittaa Frenckellin asiakaspalvelupisteeseen:


Asiakaspalvelu, Tampereen palvelupiste

sähköposti [email protected]

puhelin 041 730 8168

Sähkölaitteen liitäntä katuvaloverkkoon

Yhdistyksellä, yhtiöllä tai muilla vastaavilla tahoilla on mahdollisuus liittää valaistuslaitteita katuvaloverkkoon (mm. valomainoksia ja valoheittimiä). Tällöin asiasta tehdään sopimus, jonka perusteella maksetaan tietyt aloitusmaksut, vuosivuokra ja palvelua lopettaessa lopetusmaksu. Asiaan liittyviin dokumentteihin voi tutustua alla olevien linkkien kautta.

Energiankulutus ja lampputyypit

Tampereella on katuvaloverkkoon liitettyjä valaisimia noin 42 700 kpl ja katuvalokeskuksia runsaat 320 kpl.

Vaikka katuvalaisimien lukumäärä on viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvanut, on katuvalaistukseen käytetty energiankulutus laskenut.

Katuvalaistuksen energiankulutus
Vuosi Kokonais-kulutus MWh/a Teho kW Valaisin-pisteitä kpl Kulutus kWh/
piste/
a
Teho W/pistePaloaika vuodessa h
1990 24100 6352 35040 6881813794
1991 23500 6441 35765 657 1803649
1992 24500 6618 36671 668 1803702
1993 25700 6805 38176 672 1783785
1994 26900 6991 39659 6781763848
1995 24800 7088 40396 6141753499
1996 27500 7166 41143 668 1743838
1997 28800 7214 41858 6881723992
1998 27100 6883 40923 662 1683937
1999 26540 6741 37809 702 1783937
2000 25200 6401 35862 703 1783937
2001 23087 5726 36241 637 1583898
2002 22931 5897 36308 632 1623862
2003 21561 5783 36843 585 1573886
2004 21624 5586 36814 587 1523871
2005 21102 5511 36958 571 1493829
2006 20798 5426 37199 559 1463833
2007 20919 5425 37489 558 1453856
2008 20708 5318 37421 553 1423894
2009 19378 5280 37410 5181413670
2010 19511 5140 37533 520 1373796
2011 18998 5046 38438 508 1333765
2012 18799 4897 39187 480 1253839
2013 18269 4827 40164 455 1203729
2014 18051 4725 40236 449 1173820
2015 17925 4795 40488 4431183690
2016 16849 4768 41130 410 1163486
2017 15865 4474 41375 383 1083546
2018 14988 3978 42030 357 953488
2019 15089 3830 42720 353 903720
Käytetty lampputyyppi v. 2019
Lampputyyppi Prosenttiosuus
kaikista lampuista
Suurpainenatrium 52 %
LED 33 %
Elohopeahöyry 8 %
Monimetalli 6 %
Muut
1 %