Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Ympärivuotinen kunnossa- ja puhtaanapito

Kaupungilla ja yksityisillä kiinteistön haltijoilla on omat velvollisuutensa väylien puhtaana- ja kunnossapidossa. Nämä on osoitettu kunnossa- ja puhtaanapitolaissa. Kiinteistön haltijan on ympäri vuoden huolehdittava kadun puhtaudesta.

Kiinteistön haltija

  • pitää koko tontin viereisen katuosuuden puhtaana tontin rajasta kadun keskiviivaan saakka. Kadulta ja jalkakäytävältä poistetaan roskat ja irtonaiset esineet esimerkiksi lasinsirut ja syksyiset lehdet.
  • huolehtii, että tonttiin rajoittuvan ojan ja viheralueen kasvillisuus pysyy siistinä enintään kolme metrin pituudelta tontin rajasta.

Kaupunki

  • vastaa väylien rakenteellisesta kunnossapidosta. Kaupunki esimerkiksi korjaa rikkoutuneet katupäällysteet ja huolehtii kadun ajoradan pölyn sitomisesta.
  • kunnossapitää istutukset, kadun kalusteet, korokkeet, suojakaiteet, liikennemerkit ja vastaavat laitteet.
  • pitää siistinä katuviherkaistan.
Kuva: katujen kunnossapitoa koskevien vastuiden jakautuminen
Kiinteistön haltijan ja kunnan vastuunjako katujen talvikunnossapidossa sekä ympärivuotisessa puhtaana- ja kunnossapidossa

Keskustan puhtaanapitoluokitus

Tampereen keskustan viheralueita, viheralueita, toreja, kaupunkiaukioita katuja ja jalkakäytäviä hoidetaan keskustan puhtaanapitoluokituksen mukaan. Puhtaanapitoluokkia on keskustan alueella viisi. Parhaiten ja päivittäin siivottavia alueita ovat Keskustori ja Koskipuisto lähialueineen.

Puhtaanapitoluokitus ohjaa niin kaupungin omia kuin yksityisten kiinteistöjen kunnossapitäjiä, jotka vastaavat kiinteistöjensä viereisen katualueen puhtaanapidosta. Jalkakäytävän ja kevyen liikenteen väylän puhtaanapitoluokitus on yleensä sama kuin sen viereisen kadun.

Asiakaspalvelu

Tampereen palvelupiste
sähköposti [email protected]
puhelin 041 730 8168
33101 Tampere
avoinna ma – pe klo 9 - 16