Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Talvikunnossapito

Kunnan ja tontin omistajan tai haltijan velvoitteet kadun hoidossa määritellään katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaissa.

Kaupunki auraa katujen ajoradat sekä yhdistetyt ja rinnakkaiset jalankulku- ja pyörätiet. Jalkakäytävät, joissa on sallittu vain jalankulku, ovat pääsääntöisesti tontin haltijoiden eli käytännössä kiinteistönhuoltoyritysten, talonmiesten ja talonomistajien hoidossa. Jos kevyen liikenteen väylässä on jalankulku- ja pyörätie eroteltu rakenteellisesti toisistaan, vastaa kaupunki pyörätien talvihoidosta ja kiinteistö jalkakäytävän talvihoidosta.

Kaupunki on ottanut hoitaakseen myös useiden pientalovaltaisten alueiden jalkakäytävien talvikunnossapidon.

Tampereen kadut on jaettu kolmeen kunnossapitoluokkaan. Ensimmäiseksi aurataan ja hiekoitetaan I luokan pääväylät ja joukkoliikennereitit, seuraavaksi II paikalliset kokoojakadut ja viimeiseksi asuntokadut. Pyöräteistä ensin aurataan pyöräilyn seudulliset pääreitit ja keskeiset työmatkareititTarkempia tietoja katujen kunnossapitoluokista löytyy sivulta kunnossapitoluokat ja urakka-alueet.

Aurat kartalla

Reaaliaikaisessa Aurat kartalla -palvelussa näkyvät Tampreen kaupungin aurojen ja työkoneiden kunnossapitotyöt (auraus ja liukkaudentorjunta) viimeisten 0-24 tunnin ajalta.

Usein kysyttyä talvikunnossapidosta

Kiinteistön haltijan talvikunnossapitotehtävät

Lumen ja jään poisto jalkakäytävältä
Kiinteistön haltijan tehtävänä on pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä kulkukelpoisena poistamalla jalankulkua haittaava lumi ja jää.

Jalkakäytävän liukkauden torjunta
Kiinteistön haltija huolehtii tonttinsa viereisen jalkakäytävän liukkauden torjumisesta ja poistaa keväisin hiekoitussoran tai -hiekan jalkakäytävältä.

Lumivallien poisto
Kiinteistön haltija poistaa tarvittaessa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit. Lumia ei saa säilöä kadulla tai yleisellä alueella, vaan ne pitää kuljettaa omalle tontille tai lumenkaatopaikalle.

Sadevesikourun huolto
Kiinteistön haltijan tehtävänä on pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru lumettomana ja jäättömänä.

Aurausvallien poisto tonttiliittymästä
Kiinteistön haltija huolehtii omalle tontilleen johtavan kulkutien kunnossapidosta. Jos tonttiliittymän eteen on kertynyt aurausvalli, kulkutien avaaminen kuuluu kiinteistön haltijalle. Liittymä on hoidettava kadun ajoradan reunasta alkaen.

Liittymärumpu
Kiinteistön haltija huolehtii liittymärummun auki pitämisestä ja rumpuputken toimivuudesta.

Hiekoitushiekan poisto keväisin
Hiekoitussepelin keruu keväisin kuuluu talvikunnossapitotehtäviin. Kiinteistön haltijan on kerättävä levittämänsä sepelit tonttinsa viereiseltä jalkakäytävältä. Pölyämistä on estettävä esimerkiksi kastelemalla puhdistettava alue. Ilmanlaatuongelmia lievittää myös sepelien ripeä poisto. Ympäristönsuojelumääräyksissä on erikseen kielletty lehtipuhaltimen käyttö hiekan puhdistuksessa. Sepeliä ei saa lakaista sadevesikaivoihin.

Kattolumien pudotus

Kattolumien pudotus katualueelle vaatii katuluvan katutilavalvonnasta.

Kaupungin talvikunnossapitotehtävät

Katujen ajoratojen auraus ja liukkauden torjunta
Kaupunki huolehtii katujen ajoratojen talvikunnossapidosta katujen kunnossapitoluokituksen mukaisesti. I-luokan pääväylät aurataan ensin, sitten II-luokan kokoojakadut ja sen jälkeen III-luokan asuntokadut.

Torien ja aukioiden talvikunnossapito
Kaupunki vastaa torien ja aukioiden ja kaupungin kiinteistöjen talvikunnossapidosta.

Pyöräteiden talvikunnossapito
Kaupunki huolehtii yhdistettyjen ja rinnakkaisten jalankulku- ja pyöräteiden talvikunnossapidosta kunnossapitoluokituksen mukaisesti (A+, A- ja B -luokan väylät, lisätietoa sivulla Katujen kunnossapitoluokat). Jos jalkakäytävän ja pyörätien välissä on esimerkiksi istutuskaista kuten Puutarhakadulla, kuuluu pyörätien talvihoito kaupungille ja jalkakäytävän talvihoito kiinteistölle.

Yleisten alueiden kohdalla olevat jalkakäytävät
Kaupunki vastaa yleisten alueiden kuten viheralueiden, torien ja aukioiden vieressä sijaitsevien jalkakäytävien talvihoidosta. Kaupungin tilakeskus vastaa kaupungin kiinteistöjen viereisten jalkakäytävien talvihoidosta.

Pientalovaltaisten alueiden jalkakäytävien talvikunnossapito
Kaupunki hoitaa useiden pientalovaltaisten alueiden jalkakäytävien talvikunnossapidon.

Hiekoitussepelin poisto kaduilta sekä jalankulku- ja pyöräteiltä
Kaupunki kerää sepelit niiltä väyliltä ja alueilta, jotka kuuluvat kaupungin talvikunnossapitovastuulle.

Kuva: katujen kunnossapitoa koskevien vastuiden jakautuminen
Kiinteistön haltijan ja kunnan vastuunjako katujen talvikunnossapidossa sekä ympärivuotisessa puhtaana- ja kunnossapidossa

Pysäkkikatoksen kunnossapitovastuu

Kiinteistön haltija huolehtii bussipysäkkikatosten maapohjan talvikunnossapidosta sekä ympärivuotisesta puhtaanapidosta. Jos pysäkin viereisen tontin haltija on kaupunki, talvihoito kuuluu kaupungin tilakeskukselle. Jos pysäkki on yksityisen tontin vieressä, talvihoidosta vastaa tontin haltija. Pysäkkikatoksen rakenteiden kunnosta ja roska-astioiden tyhjennyksestä vastaa kaupunki.

Piirros: Pysäkkikatoksen talvikunnossapitovastuu (Tampereen kaupunki)

Talvihoidon varautumissuunnitelma

Tampereen kaupungin talvihoidon varautumissuunnitelmassa on määritelty, miten toimitaan voimakkaan tai poikkeuksellisen voimakkaan lumipyryn aikana. Esimerkiksi poikkeuksellisen voimakkaan lumipyryn aikana keskitytään hoitamaan joukkoliikenteen pääreitit ja hälytysajoneuvojen käyttämät reitit. Kaupunkilaisia opastetaan ja pidetään ajan tasalla tilanteesta.

Talvikunnossapitoa koskevat kyselyt ja palautteet

Tampereen palvelupiste
sähköposti [email protected]
puhelin 041 730 8168
avoinna ma – pe klo 9 - 16