Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Palaute ja vikailmoitukset

Tampereen palvelupisteeseen voi antaa palautetta kunnossapidosta ja tehdä vikailmoitukset. Katuja, viheralueita ja muita yleisiä aluita koskevaa palautetta ja vikailmoituksia voi antaa myös karttapohjaisella palautejärjestelmällä.

Katuvalaistusta koskevia vikailmoituksia varten on oma järjestelmänsä.

Tampereen palvelupiste
sähköposti [email protected]
puhelin 041 730 8168
postiosoite PL 487
33101 Tampere

Katuvauriot

Kiinteistön haltijan on lain mukaan viipymättä ilmoitettava tonttinsa viereisen katuosuuden katuvaurioista kuten kuopista ja päällysteen rikkoutumisesta. Myös kadulla liikkuvat voivat ilmoittaa katuvaurioista. Katuvauriosta ilmoitetaan palvelupiste Frenckelliin.

Valvonta

Kaupunki tilaajana valvoo tilaamansa katujen kunnossapidon laatua. Tilaaja on kaupunkiympäristön palvelualue. Kaupungin katutilavalvonta valvoo viranomaisena, että kunnossapitovelvoitteet hoidetaan. Myös poliisi valvoo kunnossapitoa turvallisuuden kannalta.

Vahingonkorvaukset

Kunnan ja yksityisten kiinteistön haltijoiden on pidettävä liikenneväylät liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa.

Vahingonkorvausvastuu voi syntyä, jos kunnossapitovastuusta olevan tahon havaitaan laiminlyöneen kunnossapidon. Vahinko voi olla esimerkiksi liukastuminen tai ajoneuvovahinko.

Kannattaa huomata, että talvisin kaupunki auraa ja hiekoittaa väylät tärkeysjärjestyksessä ja kovilla lumisateilla varsinkin asuntokatujen auraus voi viivästyä. Myös liikkujan on huomioitava sää ja keliolot sekä katutöistä varoittavat liikennemerkit. Kaupunki tai kiinteistön haltija voi vapautua korvausvelvollisuudestaan, jos se osoittaa, että kunnossapito oli hoidettu huolellisesti.

Jos vahinko on tapahtunut kaupungin hoitamilla väylillä tai yleisillä alueilla, korvausanomus jätetään kaupungille.

Pääsääntöisesti kaupunki huolehtii katujen ajoratojen, yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden sekä torien ja aukioiden talvikunnossapidosta. Yksityisten kiinteistöjen vastuulla on niiden tonttien kohdalla olevan jalkakäytävän sekä tonttiliittymän talvikunnossapito. Lisätietoa kaupungin ja yksityisten kiinteistöjen talvikunnossapidon hoitovastuista löytyy sivulta talvikunnossapito .

Vahingonkorvausanomus ja ohje

Alla olevan linkin takaa löytyy vahingonkorvaushakemuslomake, jonka voi täyttää sähköisesti tai tulostaa itselle ja täyttää käsin.

Hakemuksen voi toimittaa kaupungille sähköisesti, postitse tai kirjaamoon paikan päälle toimitettuna. Ohjeet ja osoitetiedot hakemuksen toimittamiseen löytyvät lomakkeelta.

Hakemuslomakkeen yhteydessä tulee toimittaa lomakkeella mainitut vaaditut liitteet, sekä muut mahdolliset asian käsittelyn kannalta oleelliset liitemateriaalit. Vahingonkorvaushakemus voi olla myös vapaamuotoinen, mutta suosittelemme oheisen hakemuslomakkeen käyttöä asian käsittelyn nopeuttamiseksi.

Korvauksen hakemista tai korvaushakemuksen täyttämistä koskevat kysymykset voit lähettää sähköpostilla osoitteeseen kapavahingot(at)tampere.fi.