Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Katujen kunnossapito

Tampereella on noin 720 kilometriä ajorataa, yli 674 kilometriä jalankulku- ja pyöräteitä ja 378 kilometriä jalkakäytäviä. Määrä lisääntyy vuosittain, kun uusia katuja rakennetaan.

Kadut on pidettävä liikenteen edellyttämässä kunnossa. Laki asettaa talvihoidon laadulle minimivaatimukset. Kaupungilla ja yksityisten kiinteistöjen haltijoilla on omat velvollisuutensa katujen kunnossapidossa. Ne määräytyvät katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaista.

Talvihoitoon kuuluvat esimerkiksi lumen poisto, liukkauden torjunta ja hiekoitushiekkojen poisto. Pääsääntöisesti kaupunki vastaa katujen ajoratojen ja kevyen liikenteen väylien talvikunnossapidosta. Kiinteistön haltijalle kuuluu tontin viereisen jalkakäytävän ja oman tonttiliittymän talvikunnossapito. Kiinteistön haltijan on pidettävä myös tonttinsa viereinen jalkakäytävä ja ajorata sen keskiviivaan saakka puhtaana roskista ympäri vuoden.

Ajankohtaista

Periaatepiirustukset kunnossa- ja puhtaanapitovastuiden jakautumisesta kaduilla, joille rakennetaan raitiotie

Tampereen kaupunki on laatinut periaatepiirustukset, joissa on havainnollistettu kaupungin esitystä koskien kunnossa- ja puhtaanapitovastuiden jakautumista katuosuuksilla, joille rakennetaan raitiotie. Suunnitelmaehdotukset ovat nähtävänä 18.10. - 8.11.2019. Mahdolliset muistutukset tai huomiot on toimitettava nähtävilläoloaikana kirjaamoon (yhteystiedot alla).

Periaatepiirustuksissa (liite 2) on esitetty vastuiden jakautuminen Tampereen kaupungin, Raitiotie Oy:n ja kiinteistöjen kesken. Ensimmäiset katuosuudet, joille rakentuu raitiotie, ovat valmistumassa vuoden 2019 aikana.

Kirjaamo
sähköposti [email protected]
puhelin 03 5653 4550
postiosoite PL 487
33101 Tampere
avoinna ma - pe 8.30 - 15.45

Asiakaspalvelu

Palvelupiste Frenckell
sähköposti [email protected]
puhelin 03 5656 4400
postiosoite PL 487
33101 Tampere
avoinna ma–pe klo 9–16. Lisäksi Tampereen seudun joukkoliikenne avoinna ma ja ti klo 17 asti.