Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Katujen kunnossapito

Tampereella on noin 720 kilometriä ajorataa, yli 674 kilometriä jalankulku- ja pyöräteitä ja 378 kilometriä jalkakäytäviä. Määrä lisääntyy vuosittain, kun uusia katuja rakennetaan.

Kadut on pidettävä liikenteen edellyttämässä kunnossa. Laki asettaa talvihoidon laadulle minimivaatimukset. Kaupungilla ja yksityisten kiinteistöjen haltijoilla on omat velvollisuutensa katujen kunnossapidossa. Ne määräytyvät katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaista.

Talvihoitoon kuuluvat esimerkiksi lumen poisto, liukkauden torjunta ja hiekoitushiekkojen poisto. Pääsääntöisesti kaupunki vastaa katujen ajoratojen ja kevyen liikenteen väylien talvikunnossapidosta. Kiinteistön haltijalle kuuluu tontin viereisen jalkakäytävän ja oman tonttiliittymän talvikunnossapito. Kiinteistön haltijan on pidettävä myös tonttinsa viereinen jalkakäytävä ja ajorata sen keskiviivaan saakka puhtaana roskista ympäri vuoden.

Asiakaspalvelu

Tampereen palvelupiste
sähköposti [email protected]
puhelin 041 730 8168
postiosoite PL 487
33101 Tampere
avoinna ma – pe klo 9 - 16