Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Katujen rakentaminen ja kunnossapito

Tampereella on noin 700 kilometriä ajorataa, yli 578 kilometriä jalankulku- ja pyöräteitä ja 345 kilometriä jalkakäytäviä. Määrä lisääntyy vuosittain, kun uusia katuja rakennetaan. Kadut on pidettävä liikenteen edellyttämässä kunnossa. Laki asettaa talvihoidon laadulle minimivaatimukset.

Kaupungilla ja yksityisten kiinteistöjen haltijoilla on omat velvollisuutensa katujen kunnossapidossa. Ne määräytyvät katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaista. Talvihoitoon kuuluvat esimerkiksi lumen poisto, liukkauden torjunta ja hiekoitushiekkojen poisto. Pääsääntöisesti kaupunki vastaa katujen ajoratojen ja kevyen liikenteen väylien talvikunnossapidosta. Kiinteistön haltijalle kuuluu tontin viereisen jalkakäytävän ja oman tonttiliittymän talvikunnossapito. Kiinteistön haltijan on pidettävä myös tonttinsa viereinen jalkakäytävä ja ajorata sen keskiviivaan saakka puhtaana roskista ympäri vuoden. Lisätietoa katujen kunnossa- ja puhtaanapidosta löytyy osiosta katujen kunnossapito .

Kaupungin kuluvan vuoden katujen rakentamisen työkohteet ja vuosisuunnitelman mukaiset investoinnit löytyvät sivulta investoinnit .

Tietoa ajankohtaisista liikkumiseen vaikuttavista katutöistä löytyy sivulta ajankohtaiset katutyöt .

Asiakaspalvelu

Palvelupiste Frenckell
sähköposti [email protected]
puhelin 03 5656 4400
postiosoite PL 487
33101 Tampere
avoinna ma–pe klo 9 - 16.