Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Ravustus Tampereen kaupungin vesialueilla

Ravustus on sallittua Näsijärven ja Pyhäjärven Tampereen kaupungin yksityisvesialueilla ravustusaikana. Muilla kaupungin vesialueilla ravustus on kielletty. Ravustus Tampereen kaupungin vesialueella alkaa 21.7. kello 12 ja päättyy 31.10. Ravustuksessa on noudatettava alla olevia määräyksiä.

Ravustusluvat

Ravustus on sallittua enintään 10 merralla ruokakuntaa kohden. Ravustusluvat ovat ruokakunta- sekä henkilökohtaisia, minkä vuoksi muiden ravustajien yksiköillä ravustaminen ei ole sallittua. Ravustus on sallittu ainoastaan merroilla. Rapuyksikön hinta on 5,00 €/merta.

Ravustusluvat ovat järvikohtaisia. Näsijärven luvat eivät kelpaa Pyhäjärvelle ja päinvastoin. Ravustus on kielletty Tammerkosken kalastusalueella.

Näsijärvelle myydään 400 mertalupaa ja Pyhäjärvelle 200 mertalupaa. Kokonaiskiintiöitä on laskettu rapukannan heikentymisen takia. Lupien myynti lopetetaan kiintiöiden täytyttyä.

Ravustusta valvotaan Tampereen kaupungin vesialueilla. Valvonnan selkeyttämiseksi merrat on merkittävä siten, että mertamerkki on kiinnitetty pintapoloon. Tällöin valvojan ei tarvitse nostaa mertaa ylös. Laita jokaista mertaa kohden oma pyydysmerkki tai mertojen ollessa jadassa, tarvittava määrä mertamerkkejä jadan päätymerkkiin. Muista laittaa pyydyksiin nimi ja yhteystiedot.

Kaupungin omistamat Näsi- ja Pyhäjärven vesialueet ovat pääsääntöisesti vesiliikenteen käyttämiä alueita, mikä tulee ottaa huomioon pyydysten merkinnässä. Muista painottaa myös pyydykset kunnolla. Ravustettaessa on vältettävä kaikkea sellaista, mikä voi aiheuttaa tarpeettomasti haittaa tai häiriötä rannan omistajalle tai haltijalle.

Alamitta

Pyhäjärvellä täpläravun alamitta on 11 senttimetriä. Näsijärvellä täpläravulla ei ole alamittaa.

Ravustuskirjanpito

Pyynnistä on pidettävä saalispäiväkirjaa, joka tulee toimittaa Tampereen kaupungin kiinteistötoimeen marraskuun loppuun mennessä. Myös saaliittomasta pyynnistä on pidettävä kirjaa.

Kirjanpito käsitellään luottamuksellisesti,ja hyödynnetään rapuveden hoidon suunnittelussa. Tavoitteena on luoda runsas ja pyyntiä kestävä rapukanta kaupungin vesialueille. Yhteenveto ravustuksesta kaupungin vesialueilla on luettavissa kaupungin sivuilta.

Näsi- ja Pyhjärven täpläravut kantavat rapuruttoa

Rapujen siirtäminen vesistöstä toiseen on ehdottomasti kielletty. Myöskään mertoja ei tule siirtää vesistöstä toiseen desinfioimatta niitä välillä, ei edes täplärapuvedestä toiseen, eikä ylävirtaan Pyhäjärvestä Näsijärveen. Rutto ilmenee ravuissa mustina täplinä, mutta myös ulkoisesti terveen näköinen täplärapu kantaa ruttoitiöitä. Suomessa alkuperäislajina elävä jokirapu ei kestä rapuruttoa, vaan kuolee siihen tartunnan saatuaan. Rutto ei aiheuta vaaraa ihmisille ja ruttoa kantavat ravut voi turvallisin mielin käyttää ruuaksi.

Estä rapuruton leviäminen

Rapurutto ja täpläravun leviäminen on suurin uhka erittäin uhanalaiselle jokiravulle. Jokainen ravustaja voi toimillaan ehkäistä rapuruton leviämistä desinfioimalla, kuivaamalla tai pakastamalla kaikki rapujen pyynnissä käytettävät välineet ennen niiden siirtämistä vesistön eri osien väillä tai toiseen vesistöön. Syötit tulisi pyytää samasta vesistöstä, jossa aiotaan ravustaa. Mikäli syötit ovat muualta, tulee niitä pakastaa 3 vuorokautta ennen käyttöä.

Lisäksi tulee muistaa, että rapuja saa sumputtaa vain siinä vesistön osassa, josta ne on pyydetty. Täplärapu levittää rapuruttoa ja siksi sitä ei saa missään tapauksessa siirtää vesistöstä toiseen tai istuttaa vesistöihin. Myös jokirapujen istuttaminen vaatii aina luvan.

Kadonneet pyydykset ja pyydysmerkit

Mikäli pyydykset ja/tai pyydysmerkit ovat kadonneet, on niistä tehtävä välittömästi ilmoitus lomakkeella, joka on saatavissa osoitteesta Ulkoinen linkkihttp://www.kalatalo.fi/kuvat/Varastetut_kadonneet_pyydysmerkit.pdf Lomakkeesta löytyvät ohjeet, miten ilmoituksen jälkeen tulee menetellä. Ilmoituksen voi tehdä myös sähköpostitse [email protected]

Ilmoituksessa on mainittava:

  • miltä alueelta pyydykset tai pyydysmerkit on varastettu
  • pyydysmerkin numerot

Ravustuslupien myyntipisteet

Nippon Verkko Oy, Harjuntausta 1, 33400 Tampere
Myynnissä kaikki luvat, palvelumaksu 1,5 € + kirjoitusmaksu 3 €
arkisin 10.00–18.00
lauantaisin 10.00 –15.00

Ravustavilla 18–64-vuotiailla henkilöillä pitää olla maksettuna valtion kalastuksenhoitomaksu.

Lisätietoja:
Metsätalouspäällikkö
Anne Tuominen
puhelin 050 517 7053
sähköposti [email protected]