Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Kalastus Pahalammella

Viinikan Pahalampi on tunnettu erityisesti karpeistaan, ja lampi on suosittu ns. pyydystä ja päästä -kalastuskohde. Pyydystämisessä ja kalojen käsittelyssä on noudatettava Pahalammen omia kalastussääntöjä. Kalastusta varten on hankittava kalastuslupa. Lupia myydään kalenterivuodeksi. Luvan hinta on 10 €/vuosi. Alle 18-vuotias ei tarvitse lupaa. Kalastuslupa tulee esittää kalastuksenvalvojalle pyydettäessä. Lampeen istutetaan säännöllisesti karppeja, säynäviä, suutareita ja ahvenia.

Pahalammen kalastusmääräykset

 • Kalastuslupa oikeuttaa pitämään pyynnissä kerrallaan yhtä vapaa, jossa on yksi koukku. Sallittuja kalastusvälineitä ovat onki, kelaonki, pohjaonki, virveli ja perho-onki. Yli nro 14 kokoiset koukut tulee olla väkäsettömiä. Kaikenlainen muu kalastus on kielletty.

 • Karppi, ruutana, toutain, suutari, ahven, säynävä ja lahna on kalastuksen yhteydessä vapautettava elävänä takaisin lampeen. Haukia ja särkiä saa ottaa. (Huom. kalojen käyttö ravinnoksi ei ole suositeltavaa, koska ympäristö on vanhaa teollisuusaluetta ja vesi seisovaa, joten kalat saattavat sisältää aineita, jotka ovat haitaksi terveydelle).

 • Kalastus on sallittu vain rannalta. Kalastus tulee tapahtua sille tarkoitetuilta avoimilta paikoilta siten, ettei ympäristölle, linnuille, eläimille tai alueen muille käyttäjille aiheudu tarpeetonta häiriötä.

 • Syötteinä ovat sallittuja kaikki luonnolliset syötit kuten Boilliet, maissinjyvät, madot, toukat ja pelletit. Keinotekoiset syötit kuten Poverbait-tyyppiset syötit eivät ole sallittuja, koska niistä voi olla haittaa kaloille. Hauen/ahvenenpyynnissä ovat sallittuja keinotekoiset vieheet.

 • Vain luonnosta peräisin olevia ainesosia sisältävät houkuttimet ovat sallittuja (esim. mäski, maissinjyvät, madonpätkät ym). Kelluvien ainesosien käyttöä kalojen houkuttelussa kannattaa välttää koska ne houkuttelevat sorsia enemmän kuin kaloja.

 • Sumpun käyttö on sallittu (minimi pituus 2 m).

 • Kaloja käsiteltäessä (esim. valokuvaus/punnitseminen) on toimittava kosteilla käsillä ja mahdollisesti pehmeää, kosteaa alustaa käyttäen (esim. vapautusmatto/sumppu) ja mahdollisimman nopeasti. Kaloja ei saa roikottaa tai pidellä yli metrinkorkeudella maasta.

 • Kaloja irrotettaessa tulee käyttää koukunirrotinta. Jos kala on niellyt koukun erittäin syvälle, tulee siima/koukku katkaista mahdollisimman läheltä tyveä (koukku poistuu muutamassa päivässä). Suurten yksilöiden rantauttamisessa tulee käyttää pienisilmäistä, pehmythavaksista ja tarkoitukseen sopivaa haavia.

 • Lintujen ja eläinten kaikenlainen häiritseminen on kielletty.

 • Roskaaminen on kielletty. Roskat, siimanpätkät, syöttipurkit ym. tulee kalastuksen päätyttyä viedä niille tarkoitettuihin roska-astioihin tai kuljettaa pois. Kaloja tai syöttejä ei saa jättää roskiksiin tai rannoille.

 • Pohjakasvillisuutta saa poistaa onkipaikoilta. Irrotetut kasvinosat tulee poistaa vedestä ja kuljettaa roska-astian viereen. Muu kasvillisuuden ja puuston vahingoittaminen on kielletty.

 • Kalastusseurat tai muut vastaavat saavat järjestää kalastuskilpailuja/opastustilaisuuksia kiinteistötoimen luvalla. Kilpailu on suoritettava onginnalle tarkoitetuilla paikoilla siten, ettei muille ulkoilijoille tai linnoille ja eläimille aiheudu kisoista tarpeetonta haittaa. Kalat tulee punnita jokaisen kilpailijan onkipaikalla ja vapauttaa välittömästi kilpailun punnituksen päätyttyä onkipaikalle. Kisajärjestäjä käy rannan läpi kisan päätyttyä. Kilpailuissakin noudatetaan kaikkia muitakin edellä mainittuja sääntöjä. Järjestäjä vastaa siisteydestä ja sääntöjen noudattamisesta. Järjestäjä maksaa kilpailusta maksun osallistujien perusteella.

Kalastuslupien myyntipisteet

Nippon Verkko Oy, Harjuntausta 1, 33400 Tampere
Myynnissä kaikki luvat, palvelumaksu 1,5 € + kirjoitusmaksu 3 €
arkisin 10.00–18.00
lauantaisin 10.00 –15.00

Lisätietoja:
Metsätalouspäällikkö
Anne Tuominen
puhelin 050 517 7053
sähköposti [email protected]