Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Vaikuta

Nuorisopalvelut tukee toiminnallaan lasten ja nuorten osallisuutta moni eri tavoin. Tarjoamalla mahdollisuuden vaikuttaa, edistämme lasten ja nuorten kasvamista yhteisöjensä tärkeiksi ja arvostetuiksi jäseniksi, jotka pystyvät vaikuttamaan heitä koskeviin asioihin sekä kasvavat osallistuviksi kansalaisiksi. Vaikuttaa voi monella tavalla.

Tampere on lasten ja nuorten kaupunki, jossa lapsuus ja nuoruus tunnustetaan arvokkaina ikävaiheina. Lapsilla ja nuorilla on oikeus ikänsä mukaiseen monipuoliseen ja hyvään palveluun. Heillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa sekä oikeus hyvinvointiin ja suojeluun niiden kaikissa muodoissa (Lapsi ja nuorisopoliittinen ohjelma 2010).

Tampereen kaupunki on antanut lapsinäkökulmasta pormestarin pysyväismääräyksen vuonna 2008. Sen mukaan lapsinäkökulma on otettava huomioon kaikessa päätöksenteossa, erityisesti kaupunkikehityksen kannalta strategisesti merkittävissä asioissa. Lapsinäkökulmassa kysytään lapsen ja nuoren mielipidettä sen sijaan, että kuultaisiin aikuisten ajatuksia siitä, mitä lapset ja nuoret ajattelevat.

Tampereella korostetaan asioiden valmisteluvaiheessa tapahtuvaa lasten ja nuorten kuulemista, jota kautta lapsi ja nuori kokee valmisteltavan asian omakseen. Tavoitteena on, että jo valmistelussa valitaan lapsille ja nuorille sopiva menetelmä osallistua.

Lasten Parlamentti

Tampereen Lasten Parlamentti (TLP) on vuonna 2001 Tampereella perustettu alakoululaisten lasten oma vaikuttamiskanava. Sen tavoitteena on saada alakouluikäisten lasten mielipiteet kuuluviin tamperelaisessa päätöksenteossa sekä opettaa lapsille demokratia- ja vaikuttamistaitoja lasten oman ikätason mukaisin menetelmin. Toiminta on osallistavaa ja lapsilähtöistä, eli ideat lähtevät lapsilta itseltään ja niitä käsitellään toiminnallisesti, lasten ikään sopivin tavoin.

Nuorisovaltuusto

Tampereen nuorisovaltuusto on nuorten vaikuttajaryhmä, joka pyrkii parantamaan tamperelaisten nuorten asemaa sekä heidän vaikuttamis- ja harrastusmahdollisuuksiaan. Nuorisovaltuuston toimintaan voivat ottaa osaa kaikki tamperelaiset yläluokilla tai toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevat nuoret. Nuorisovaltuusto myös kiertää yläkouluilla ja toisen asteen oppilaitoksissa esittelemässä toimintaansa.

4. luokkalaisten vaikuttamispäivä

Tampereella on järjestetty vuodesta 2010 alkaen 4.-luokkalaisten vaikuttamispäivät. Päivien tavoitteena on opettaa 10-vuotiaille lapsille demokratiataitoja ja erilaisia vaikuttamisen keinoja sekä antaa tietoa omasta kotikaupungista ja sen palveluista toiminnallisin menetelmin. Messutyyppiset vaikuttamispäivät järjestetään koulupäivän aikana ja oppilaat osallistuvat niihin opettajiensa ilmoittamana, luokittain. Seuraavat 4. luokkalaisten vaikuttamispäivät järjestetään 22.-24.3. ja 29.-30.3.2022.

Vaikuta! -päivät

Vaikuta! -päivien tavoitteena on oppia erilaisia vaikuttamisen väyliä ja innostaa osallistujia vaikuttamaan. Vaikuta! -päiviin luodaan koulukohtainen mobiilisti pelattava joukkuepeli Seppo.io -sovelluksella. Peli koostuu vaikuttamiseen liittyvistä yleistehtävistä sekä työpajoista.

Seuraavat Vaikuta! -päivät järjestetään 26.-28.4.2022.

Nuorten ääni Pirkanmaalla -hanke

Nuorten ääni Pirkanmaalla – hanke on kaksivuotinen maakunnallisen lasten ja nuorten osallisuuden kehittämishanke Pirkanmaalla.

Johtava koordinaattori
Päivi Niskanen
puhelin 050 528 7368
sähköposti [email protected]

Nuorten ääni Pirkanmaalla -hanke
Projektisuunnittelija
Laura Saartoala
puhelin 044 423 5456
sähköposti [email protected]

Lasten osallisuus ja vaikuttaminen
Nuoriso-ohjaaja
Aino Niskala
sähköposti [email protected]

Nuorten osallisuus ja vaikuttaminen
Nuoriso-ohjaaja
Teemu Illikainen
puhelin 050 385 0222
sähköposti [email protected]