Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Masseista mahiksia

Ideoi lapsille tai nuorille toimintaa tai tapahtuma! Kerää ryhmä kivoja tyyppejä ja hae meiltä rahaa siihen, että ideasi toteutuu! Tampereen kaupungin liikunta- ja nuoriso, perusopetus sekä varhaiskasvatus ja esiopetus jakavat 50 000 euroa lasten ja nuorten toimintarahaa lapsille tai nuorille järjestettäviin toimintoihin.

Rahaa myönnetään päiväkoti- ja koulupäivän aikana tapahtuvaan yhteisöllistä päiväkoti- ja koulupäivää tukevaan toimintaan, lasten ja nuorten vapaa-aikana tapahtuvaan toimintaan ja liikkumista edistävään toimintaan.

Hyvä ryhmä – parempi projekti

Toimintarahaa voivat hakea lasten ja nuorten ryhmät, joissa on vähintään kolme henkilöä. Ryhmän jäsenten tulee olla alle 29-vuotiaita.

Ryhmän oma yhteyshenkilö

Ryhmä päättää, kuka on ryhmän yhteyshenkilö. Tämän henkilön yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite) täytetään hakemukseen. Yhteyshenkilö saa muun muassa tiedon siitä, myönnettiinkö ryhmälle toimintarahaa. Jos ryhmässä on vain alle 18-vuotiaita, niin ryhmän tulee nimetä itselleen yksi täysi-ikäinen aikuinen tukemaan projektia. Aikuisen tehtävänä on tukea ryhmää, auttaa kulujen seuraamisessa, raportoinnissa ja toimia toisena yhteyshenkilönä. Aikuinen voi olla esim. ohjaaja, huoltaja, vanhempi, opettaja tms.

Tukea ja neuvoa nuoriso-ohjaajalta

Ryhmällä on myös mahdollisuus saada nuorisopalveluiden nuoriso-ohjaajan tukea, vaikka koko matkan ajalle! Apua saa rahan hakemiseen ja ohjausta paperitöihin sekä tapahtumajärjestämisen kiemuroihin. Lainattavaksi saattaa löytyä myös tekniikkaa ja välineistöä, sekä tiloja toteutukseen ja toimintaan. Ota yhteyttä, sivun alta löydät yhteystiedot.


Hakukriteerit

Yleiset hakukriteerit

· Rahaa myönnetään projektille, jossa lapset ja nuoret ovat aktiivisia eli ideoivat, suunnittelevat ja toteuttavat toimintansa itse.

· Toimintaraha on käytettävä siihen kohteeseen, johon se on haettu. Toimintarahan käyttävät myös ne henkilöt, jotka sen ovat myös hakeneet.

· Jos projekti on suuri ja sillä on suuri budjetti, tulee rahaa hakea selkeään alaprojektiin.

· Toiminnan tulee olla päihteetöntä.

· Toimintarahalla tuotetaan iloa ja äksöniä muille! Taustalla on vahvasti ajatus lapsilta lapsille ja nuorilta nuorille. Ei siis ryhmän sisäiseen toimintaan

· Toimintarahalla tuotetaan jotain uutta.

Koulu- tai päiväkotipäivän aikana tapahtuva toiminta

Kouluihin ja päiväkoteihin toimintarahaa myönnetään projekteille, jotka tukevat yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä. Tärkeää on, että projektin suunnittelussa ja toteutuksessa ovat lapset ja nuoret itse mukana. Lapset ja nuoret ottavat projektin suunnittelusta, valmistelusta, toteutuksesta ja raportoinnista vastuuta ikätason mukaisesti, heillä on apunaan hakuvaiheessa ryhmän aikuiseksi määritelty yhteyshenkilö (esim. opettaja, ohjaaja). Ryhmässä tulee olla vähintään 3 jäsentä.

Samasta koulusta tai päiväkodista voi hakea toimintarahaa eri ryhmät eri projekteille.

Huom! Tukea ei myönnetä koulun perustoimintaan, luokkaretkiin tai leirikouluihin.

Vapaa-aika ja liikunta

Toimintarahaa voi hakea lapsille ja nuorille vapaa-aikana tapahtuvaan toimintaan. Tärkeää on, että projektin suunnittelussa, valmistelussa, toteutuksessa ja raportoinnissa ovat lapset ja nuoret itse aktiivisia. Projektin tulee olla avointa ja suuntautua tamperelaisiin lapsiin ja nuoriin. Ryhmässä tulee olla vähintään 3 jäsentä.

Ryhmässä joka koostuu alle 18-vuotiaista tulee olla mukana aikuinen, joka tukee ryhmää projektin toteuttamisessa.

Toimintarahasta on varattu oma osuus erityisesti liikuntaa edistävään toimintaan.

Huom! Tukea ei myönnetä jo olemassa olevaan toimintaan, järjestöjen perustoimintaan, laite- tai kalustohankintoihin tai ryhmän sisäiseen virkistystoimintaan.

Projektin raportointi

Raportointi

Projektin toteuduttua tulee tehdä kolmivaiheinen raportointi.

1. Lomakeraportti (toimitetaan hakijoiden sähköpostiin)

2. Järjestäjäryhmän vapaamuotoinen päiväkirja/raportti toiminnasta. Se voi sisältää myös kuvaa, ääntä yms. Lähetetään sähköpostilla [email protected]

3. Selvitys kuluista eli menojen seuranta, jonka voi tehdä esim. excell-taulukkoon. Lähetetään sähköpostilla [email protected]

Toiminnan raportointi tulee olla kokonaisuudessaan tehtynä kuukauden sisällä tapahtuman tai toiminnon päättymisestä!


Haku Massigaalaan 2022 on nyt auki

Vuodelle 2022 Masseista mahiksia -toimintarahaa haetaan Massigaalassa 1.2.2022.

Haku Massigaalaan on auki 1.-30.11.2021. Hakemukset käsitellään ja kaikkiin hakijoihin ollaan yhteydessä joulukuussa.

Massigaalassa 1.2.2022 jatkoon päässeet ryhmät esittelevät ideaansa Massiluolassa lapsista ja nuorista koostuvalle raadille. Päivän päätteeksi raati päättää toimintarahan saajat.

Projektilleen voi hakea maksimissaan 1000€.

Lukekaa hakuohjeet- ja kriteerit ennen hakemuksen tekoa.


External linkUlkoinen linkkiHakulomake mukaan Massigaalaan

Lisätietoja
Nuoriso-ohjaaja
Justiina Lampila
puhelin 040 672 6742
sähköposti [email protected]

Johtava koordinaattori
Päivi Niskanen
puhelin 050 528 7368
sähköposti [email protected]