Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Tietoa Nääshallista

Nääshalli on Tampereen kaupungin liikuntapalvelujen ja Aluepelastuslaitoksen hallinnoima maanalainen väestönsuoja, jossa on liikuntatilojen lisäksi mm. varastotilaa.

Päivittäin Nääshallia käyttävät eläkeläis- ja erityisryhmät, päiväkotilaiset, koululaisryhmät, yksityiset henkilöt ja urheiluseurat. Kävijöitä on arkipäivisin n. 600 - 900 ja viikonloppuisin n. 400 , kesällä n. 300 arkipäivisin. Vuositasolla Nääshallilla on n. 100 000 - 110 000 kävijää.

Historia

Kaupungin rakennustoimiston insinööriosaltolla ryhdyttiin yleisestä väestönsuojelusta annettuja määräyksiä noudattaen ja niistä saatujen yleisohjeiden mukaisesti vuosien 1940-41 vaihteessa laatimaan suunnitelmia ja piirustuksia yleisten osumakestävien väestönsuojien rakentamistöistä. Ensimmäisen osumakestävän väestönsuojan louhintatyöt aloitettiin vuoden 1941 huhtikuussa Näsikalliossa. Näsikallionsuojan louhintatyöt saatiin valmiiksi vuoden 1942 puolivälissä.

Näsikalliossa tunnelin suurin louhintapituus on 85 m, leveys 7 - 7,5 m ja pinta-ala käytäviä lukuun ottamatta 870 m2. Kalliota louhittiin, kun lasketaan mukaan myöskin tunnelikäytävät, yhteensä 43003 m2.

Näsikallion kalliosuojan suunnittelu on peräisin 1970-luvun alkupuoliskolta. Suunnitelmana oli rakentaa 3000-5000 henkilön väestösuoja. Vuonna 1974 kaupunginhallitus päätti, että suoja rakennetaan 6000 henkilölle. Alkuperäinen esitys oli, että suojaa käytettäisiin kaupungin oman kuljetuskaluston säilytys- ja pysäköintitiloina. Kokemukset muualta saaduista pysäköintiongelmista aiheuttivat sen, että kaupunginjohtajan ensimmäinen varamies kehotti vuonna 1987 järjestelytoimistoa yhdessä väestönsuojelutoimiston kanssa tutkimaan ja tekemään uuden ehdotuksen väestösuojan rauhanaikaisesta käytöstä.

Järjestelytoimisto ja väestönsuojelutoimisto lähettivät tiedustelun silloisille kaavoitusvirastolle, kiinteistöosastolle, kouluvirastolle, sisäisten palvelujen osaston kuljetustoimistolle, kunnallistekniselle virastolle, puisto-osastolle, liikennelaitokselle, liikuntavirastolle, museotoimelle, nuorisotoimelle, sosiaalikeskukselle, sähkölaitokselle ja terveysvirastolle. Selvityksen perusteella päädyttiin seuraavaan ehdotukseen tilojen käytöstä:

- konehuonetunneliin sijoitetaan väestönsuojelutoimiston tarvitsemat 330 m2 tila sekä tietotekniikan osastolle magneettinauhojen säilytys

- kalliosuojan itäpäähän sijoitetaan puisto-osaston varastotila, kalustotila ja sosiaalitila ja eri hallintokuntien varastotiloja

- kalliosuojan länsipäähän sijoitetaan liikuntaviraston liikunta-, koulutus- ja sosiaalitiloja yhteensä n. 4 600 m2.

Perusteluna liikuntatilojen sijoittamiselle pidettiin taloudellisia syitä, lähinnä käyttökustannusten edullisuutta ja yksityisten vuokrasopimusten kalleutta ja toisaalta kaupungin tilojen kokonaiskäytön tehostamista.

Nääshallin suunnittelu ja rakentaminen

Kohteen pääsuunnittelija on ollut insinööritoimisto Kontio & Anttila.
Rakennustyöt on tehty Tampereen kaupungin talonrakennusviraston työnä. Työt ovat valmistuneet niin, että tilat on voitu ottaa käyttöön 1.9.1992.