Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Avustukset ja projektituet

Urheilujärjestöjen toiminta-avustukset

Tampereen kaupunki myöntää vuosittain avustusta tamperelaisten urheilujärjestöjen ja toimintaan. Avustusperusteita ovat mm. toiminnan laajuus, seuran lapsi- ja nuorisotoiminta, harjoitus- ja kilpailukustannukset, hallinnolliset kustannukset sekä merkitys tamperelaisessa liikuntaelämässä.

Tampereen kaupungin toimintamallin mukaan toiminta-avustuksista päättää sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta.

Liikunnan projektituki

Liikuntapalvelut myöntää projektitukea urheiluseuroille aikuisten ja vähintään 15 vuotta täyttäneiden nuorten kansainvälisen kilpailutoiminnan ja ystävyyskaupunkitoiminnan matka-, majoitus-, ylöspito-, järjestämis- ja osallistumiskustannuksiin, poikkeaviin harjoittelu- ja kilpailuolosuhteisiin, tamperelaisen huippu-urheilutoiminnan tukemiseen ja muuhun merkittävään liikuntatoimintaan. Alle 15-vuotiaille voidaan myöntää nimellinen tuki ystävyyskaupunkitoimintaan. Hakijana toimii urheiluseura, ei yksittäinen lajijaosto tai yksityishenkilö.

Tampereen kaupungin taloudellisesta tilanteesta johtuen liikunnan projektitukimäärärahat ovat vähentyneet, mikä vaikuttaa myönnettäviin projektitukiin alentavasti tai niin, että tukea ei myönnetä lainkaan.

Projektitukihakemuksen käsittelyaika on maksimissaan 3 kuukautta siitä kunnes hakemus on saapunut liikuntapalveluihin. Projekteista tulee sopia etukäteen liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja Pekka P. Paavolan kanssa ja hakemukset tulee toimittaa ennen tapahtumaa.

Liikunnan projektitukien hakuaika on 1.1. - 30.9.2021.

Lisätietoja liikunnan projektituesta:
Liikunta- ja nuorisojohtaja
Pekka P. Paavola
puhelin 050 554 5831
sähköposti [email protected]

Seuraparlamentti

Parlamentin kautta päätöksentekijät ja valmistelijat saavat tietoonsa seurakentän näkökulmia muun muassa urheiluseuratoiminnan tukemisesta, liikuntaolosuhteiden kehittämistarpeista, liikunnan edistämisestä ja urheilutapahtumista. Seuraparlamentti kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa.