Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


MOMU - monikulttuurisia museopalveluja

MOMU-logo

Mikä ihmeen MOMU?

TAITE oli mukana valtakunnallisessa Avara museo -hankkeessa. Koordinoimamme osahanke oli nimeltään Moniääninen museo eli tuttavallisemmin MOMU. Hankkeessa kehitettiin ja toteutettiin monikulttuurisia museopalveluja aikuisille. MOMU on jäänyt nimeksi kotouttaville museopalveluille, joita kehitämme edelleen. Haluamme tehdä yhdessä MOnikulttuurisia, MOninaisia ja MOniäänisiä MUseoita. Tervetuloa mukaan!

Museot kotoutumisen tukena


Kaikki maahanmuuttajaryhmät ovat opettajien tai ryhmänvetäjien johdolla museoiden maksuttomia asiakkaita. Ryhmän tulee ilmoittaa saapumisestaan museoon etukäteen. Ilmaiskäynnit eivät koske yksittäisiä ihmisiä, vaan pelkästään ryhmiä. Erikoisnäyttelyjen pääsymaksuttomuudessa voi olla poikkeuksia.


Löytöretkiä Tampereelle -ohjelmat

Museot tarjoavat uusille tamperelaisille, maahanmuuttajille, erinomaisen tilaisuuden tutustua uuden kotikaupungin kulttuuriin, luontoon ja historiaan. Ne ovat myös oppimisympäristöjä, joihin retkeilemme löytääksemme vaihtoehtoisia itseilmaisun muotoja uudessa kieli- ja kulttuuriympäristössä.

Avara museo -hankkeessa alunperin kehitellyn Löytöretkiä Tampereelle -ohjelman tavoitteena on tutustua tamperelaisiin museoihin, rohkaistua luokkahuoneessa opitun suomen käyttöön sekä kokeilla uusia tapoja ilmaista mielipiteitä ja ajatuksia. Toteutuksessa huomioidaan erilaiset oppijat ja ryhmän kielitaidon taso. Museo on yksi kotoutumisen tiloista uudessa kotikunnassa.

Vuonna 2020 järjestämme kaksi ohjelmakokonaisuutta. Kutsumme toimintaamme maahanmuuttajakoulutuksen aikuisopiskelijoita tamperelaisista oppilaitoksista. Ohjelmassa on mm. kuvataidetyöpajoja, luontoretkiä sekä keskusteluun rohkaisevia opastuksia Tampereen museoissa. Ajanvaraus kutsujoukolle kevään kokonaisuuteen alkaa maaliskuun alussa.


Puhu taiteella

Naiset askartelevat pareittain

Puhu taiteella -työpajoissa itseilmaisua ja identiteettiä työstetään taidemenetelmien avulla. Kyseessä voi olla yksittäinen työpaja, tapahtuma tai muutaman tapaamisen sarja jossain paikkakuntamme kansainvälisistä kohtaamispaikoista.

Puhu taiteella on myös uusien kotouttavien taidementelmien etsintää, kokeilua ja kehittelyä. Kokeilevan yhteistyön myötä kotouttavat taiteen opetusmenetelmät tulevat tutuiksi myös kohtaamispaikkojen henkilökunnalle. Miten olisi esim. suomen oppiminen tanssien, kielikylvyt lorutellen tai matematiikan oppitunti jongleeraten? Yhteistyökumppaneina ovat mm. Kölvit, Sofian pysäkkiläiset ja Tyttöjen talo.


Museoasiakkaat kuuntelevat opastusta museo Milavidassa

Kielikahvila museossa

Järjestämme Kielikahvila museossa -retkiä keväisin ja syksyisin yhteistyössä SPR:n vapaaehtoisten, Kirjastopalvelujen kielikahvilan ja Naistarin kanssa. Seuraava retki järjestetään kesäkuussa 2020.


Minunkin Tampereeni

Teemme yhteistyötä maahanmuuttajien sosiaalipalvelujen kanssa. MOMUn osaprojekti Minunkin Tampereeni tarjoaa taidelähtöisiä työpajoja ja ohjattuja vierailuja uuden kotikunnan käyntikohteisiin. Tavoitteena on löytää osallistujien erityistarpeisiin sopivia tapoja kotoutua ja rakentaa identiteettiä. Kohderyhmänä ovat kiintiöpakolaiset ja oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat, ja sisällöt suunnittellaan yhdessä heidän kanssaan. Miten voin olla minä Tampereella?

Hanke käynnistyi vuonna 2017. Projektityöntekijä Salla Montonen tekee tiivistä työparityötä sosiaalityöntekijöiden kanssa kehittäen uusia toimintamalleja.

Projektityöntekijä
Salla Montonen
puhelin 040 145 9786
sähköposti [email protected]

Työpiste Sarviksen sosiaaliasemalla, maahanmuuttajien alkuvaiheen palveluissa.Lisätietoja kotouttavasta kulttuurikasvatuksesta:

TAITEssa MOMU-palveluja turvapaikanhakijoille, kotoutujille ja monikulttuurisille yhteisöille koordinoi Tiina Piispasen työvapaan aikana:
Markkinointisuunnittelija
Eeva Kaura
puhelin 040 531 5048
sähköposti [email protected]

Kotoutujan kulttuuripolku-hanke

Tule tutustumaan kotikaupunkisi kulttuuriin!

Kotoutujan kulttuuripolku sisältää toiminnallista kielen oppimista Tampereen seudun työväenopistolla, Kulttuurikasvatusyksikkö TAITEn taidetyöpajoja, kerhotoimintaa Lastenkulttuurikeskus Rullassa, tutustumiskäyntejä opastuksineen kirjastoon, Muumimuseoon, Tampereen Taidemuseoon ja Sara Hildénin taidemuseoon sekä kansalaistaitojen opiskelua Kulttuuripalveluissa. Naisille suunnattuja tanssi- ja kuntosalivuoroja on myös tarjolla. Toiminnassa on mukana myös Sarviksen sosiaaliaseman maahanmuuttajapalvelut, joka antaa neuvoja ja ohjausta kotikuntaan asettumisessa ja kotoutumisessa.

Lataa syksyn 2019 ohjelma-flyerit alta erikielisinä:

Tanssi- ja kuntosaliryhmien mainos:

Tutustu Kotoutujan kulttuuripolku -hankkeeseen: