Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Tuotantotuet

Tuotantotukea myönnetään Tampereella järjestettävien kaikille avoimien tapahtumien ja projektien järjestelyistä aiheutuviin kuluihin. Hakuaika on jatkuva. Tuotantotukea jaetaan vuodessa yhteensä 58 000 €. Tuotantotukea myönnetään tapahtuman luonteesta riippuen yleensä 100 - 1000 €.

Hakuohjeet

Kuka voi hakea?

Tukea voivat hakea yhdistykset, yhteisöt, työryhmät ja itsenäiset tuottajat ja taiteilijat. Tukea ei myönnetä yrityksille.

Kun hakija on rekisteröimätön työryhmä, merkitään hakijaksi ryhmän yhteyshenkilö ja hänen pankkitilinsä. Muut ryhmän jäsenet mainitaan hakemuksessa nimeltä ja he vastaavat avustuksesta yhteisesti.

Sama hakija/hakijayhteisö voi saada tuotantotukea pääsääntöisesti vain kerran vuodessa.

Milloin ja miten voi hakea?

Haku on jatkuva. Hakemukset tulee jättää viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen toteutusta. Hakulomakkeet löytyvät tältä sivulta. Ne palautetaan täydennettynä ja allekirjoitettuna Tampereen kaupungin kirjaamoon osoitteeseen Aleksis Kiven katu 14 - 16 C (PL 487, 33101 Tampere). Hakemuksien käsittelyaika on keskimäärin yksi kuukausi. Tukipäätökset tekee kulttuurijohtaja yhdessä kaupunkikulttuuriyksikön tuotantotukityöryhmän kanssa. Huom! Hakemuksia ei käsitellä heinäkuussa.

Mihin myönnetään?

Tuotantotukea voidaan myöntää Tampereella toteutettavien, paikallista kulttuuritarjontaa täydentävien tapahtumien ja projektien toteuttamiseen. Myöntöperusteissa huomioidaan muun muassa esteettömyys, saavutettavuus ja ekologisuus. Myönnettyä rahaa voi käyttää esimerkiksi materiaali-, markkinointi- ja tilakustannuksiin sekä palkkioihin.

Koronaviruksen vaikutukset myönnettäviin avustuksiin

Tampereen kaupunki noudattaa valtakunnallisia ohjeistuksia tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämisessä.

Tapahtumien järjestämisessä noudatetaan erityistä harkintaa ja varovaisuutta.

Tuotantotukea voidaan myöntää vain tapahtumille, joissa on aidot edellytykset turvata turvavälit tapahtuman aikana sekä tapahtumatilaan ja alueelle siirryttäessä ja poistuttaessa. Toteutusedellytyksiin vaikuttavat tapahtuman odotettu yleisömäärä, tapahtumapaikka sekä tapahtuman sisältö ja kohderyhmä.

Tapahtumissa tulee noudattaa myös muita ohjeita koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Mihin ei myönnetä?

Avustusta ei myönnetä tapahtumiin tai hankkeisiin, jotka tuottavat voittoa tai joiden keskeinen tavoite on yritystoiminta. Avustusta ei myöskään myönnetä tilaisuuksiin, jotka liittyvät järjestön perustoimintaan. Näyttelytoimintaa ei pääsääntöisesti tueta. Tuotantotukea ei myönnetä tarjoiluihin, laitehankintoihin, tallenteisiin eikä julkaisuihin.

Miten toimia myönteisen päätöksen jälkeen?

Tuotantotuet maksetaan tapahtuman jälkeen, syntyneiden kulujen perusteella tilityslomaketta vastaan. Tilityslomakkeen löydät tältä sivulta ja se toimitetaan sähköpostitse Jaana Leppäkorvelle (katso kohta Lisätiedot). Tilityslomakkeen mukaan tulee liittää kuitit vain, jos maksettava summa on yli 400 €. Jos maksettava tuki on tätä pienempi, tulee tuen saajan säilyttää kuitit itsellään vuoden ajan tuen maksamisesta mahdollisia pistotarkastuksia varten.

Tilitys on tehtävä kuukauden kuluttua tapahtumasta.

Mikäli tapahtumasi/projektisi saa tuotantotukea, tulee markkinointimateriaaleissa mainita Tampereen kaupungin kaupunkikulttuuriyksikkö.

Lomakkeet ja lisätiedot

Hakulomakkeet

Mikäli tapahtumasi/projektisi koskee liikunta- tai nuorisopalveluita, löydät erilliset hakuohjeet ja lomakkeet alta:

Tilityslomakkeet

Saatuasi myönteisen päätöksen voit hakea rahasumman itsellesi tilityslomakkeella tapahtuman jälkeen.

Lisätiedot

Hakua koskevat kysymykset, tuettujen tapahtumien viestintä
Koordinaattori
Aliisa Piirla
puhelin 050 523 2134
sähköposti [email protected]

Hiedanrannan hakua koskevat kysymykset, tuettujen tapahtumien viestintä
Koordinaattori
Henni Salo
puhelin 044 431 4931
sähköposti [email protected]

Hakua koskevat kysymykset
Kulttuuripalvelupäällikkö (määräaikainen)
Marianna Lehtinen
puhelin 040 801 6868
sähköposti [email protected]

Tiedustelut päätöksistä (päätöksistä ilmoitetaan pian käsittelykokousten jälkeen)
Palvelussuhdesihteeri
Anne Koskinen
puhelin 040 806 2332
sähköposti [email protected]

Tilityslomakkeen lähetys ja tilityksiä koskevat kysymykset
Koordinaattori
Jaana Leppäkorpi
puhelin 040 806 2469
sähköposti [email protected]