Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Tuotantotuet

Tuotantotukea myönnetään Tampereella järjestettävien kaikille avoimien tapahtumien järjestelyistä aiheutuviin kuluihin. Hakuaika on jatkuva. Harkinnanvaraista tuotanotukea jaetaan vuodessa yhteensä 57 000 €. Keskimääräinen tuki on noin 300 - 2000 €, riippuen tapahtuman laajuudesta.

Hakuohjeet

Kuka voi hakea?

Tukea voivat hakea yhdistykset, yhteisöt, työryhmät ja itsenäiset tuottajat ja taiteilijat. Tukea ei myönnetä yrityksille. Kun hakija on rekisteröimätön työryhmä, merkitään hakijaksi ryhmän yhteyshenkilö ja hänen pankkitilinsä. Muut ryhmän jäsenet mainitaan hakemuksessa nimellä ja he vastaavat avustuksesta yhteisesti.

Milloin ja miten voi hakea?

Haku on jatkuva. Hakemukset kannattaa jättää hyvissä ajoin, viimeistään 2 viikkoa ennen tapahtumaa. Hakulomakkeet löytyvät tältä sivulta. Ne palautetaan täydennettynä ja allekirjoitettuna Tampereen kaupungin kirjaamoon osoitteeseen Aleksis Kiven katu 14 - 16 C (PL 487, 33101 Tampere). Hakemuksien käsittelyaika on keskimäärin yksi kuukausi. Tukipäätökset tekee kulttuuri- ja taidejohtaja yhdessä kulttuuripalvelujen tuotantotukityöryhmän kanssa. Hakemuksia ei käsitellä heinäkuussa.

Mihin myönnetään?

Tuotantotukea voidaan myöntää Tampereella toteutettavien, helposti saavutettavien, paikallista kulttuuritarjontaa täydentävien tapahtumien ja projektien toteuttamiseen. Myönnettyä rahaa voi käyttää muun muassa materiaali-, markkinointi- ja tilakustannuksiin sekä palkkioihin.

Mihin ei myönnetä?

Avustusta ei myönnetä tapahtumiin tai hankkeisiin jotka tuottavat voittoa tai joiden keskeinen tavoite on yritystoiminta. Avustusta ei myöskään myönnetä tilaisuuksiin, jotka liittyvät järjestön perustoimintaan. Näyttelytoimintaa ei pääsääntöisesti tueta. Tuotantotukea ei myönnetä tarjoiluihin, laitehankintoihin, tallenteisiin eikä julkaisuihin.

Kuinka myönnetty tuki maksetaan?

Tuotantotuet maksetaan jälkikäteen syntyneiden kulujen perusteella tilityslomaketta vastaan. Tilityslomakkeen löydät tämän sivun alalaidasta. Tilityslomakkeen mukaan tulee liittää kuitit vain jos maksettava summa on yli 400 €. Jos maksettava tuki on tätä pienempi, tulee tuen saajan säilyttää kuitit itsellään vuoden ajan tuen maksamisesta mahdollisia pistotarkastuksia varten.

Tilitys on tehtävä kuukauden kuluttua tapahtumasta.

Lomakkeet ja lisätiedot

Hakulomakkeet

Myös Hiedanrannan kulttuuritapahtumien tuotantotukea haetaan Tuotantotukien hakulomakkella (yllä).

Tilityslomakkeet

Näillä lomakkeilla voit hakea rahoja itsellesi myönteisen hakupäätöksen jälkeen.

Lisätiedot

Hakua koskevat kysymykset, tuettujen tapahtumien viestintä
Koordinaattori
Venla Moisala
puhelin 050 523 2134
sähköposti [email protected]

Hiedanrannan hakua koskevat kysymykset, tuettujen tapahtumien viestintä
Koordinaattori
Meiju Mertanen
puhelin 044 431 4931
sähköposti [email protected]

Hakua koskevat kysymykset
Kulttuuripalvelupäällikkö
Elise Pedersen
puhelin +358505538673
sähköposti [email protected]

Tiedustelut päätöksistä (Päätöksistä ilmoitetaan pian käsittelykokousten jälkeen)
Palveluesimies
Kaija Ryynänen
puhelin 044 486 3504
sähköposti [email protected]

Tilityksiä koskevat kysymykset
Toimistoesimies
Jaana Leppäkorpi
puhelin +358408062469
sähköposti [email protected]