Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Kulttuuritilojen kehittäminen

Tampereen kaupungilla on käynnissä kehittämiskokonaisuus, jolla pyritään helpottamaan Tampereen kulttuuritoimijoiden tilahaasteita. Taustalla on Tampereen tavoite parantaa kulttuuritoiminnan toimintaedellytyksiä osana kulttuuristrategian toimeenpanoa.

Käynnissä olevat kulttuuritilahankkeet

Kaupunginhallituksen linjauksen ja Anna-Kaisa Ikosen pormestariohjelman mukaisesti käynnissä on useampi kulttuuritilahanke, joiden avulla pyritään kulttuuritilaselvityksessä esiin nousseisiin tilatarpeisiin.

Nekalan koulusta kulttuurikampus?

Nekalan vanhaan koulurakennukseen suunnitellaan monimuotoista ja elävää kulttuurikampusta. Kiinteistö vaatii laajan perusparannuksen ennen käyttöönottoa. Korjaustöiden tarve- ja hankesuunnittelman on tavoitteena valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä. Mikäli suunnitelmat hyväksytään, alkavat korjaustyöt vuonna 2022 ja uusi kulttuurikeskus olisi valmiina käyttöön arviolta vuonna 2025. Koulurakennuksessa on noin 5000 neliömetriä tilaa. Luokkatiloista ja toimistoista tehdään taiteilijoiden ja muiden kulttuurintekijöiden työhuoneita. Auloja hyödynnetään näyttely- ja kahvilatoimintaan. Liikuntasalista tehdään tila esittäville taiteille. Myös Nekalan väistötiloissa olevan kirjaston paluuta rakennukseen suunnitellaan.

Nekalan koululla järjestetään avointen ovien tilaisuus myöhemmin syksyllä. Tilaisuudessa tulevasta toiminnasta kiinnostuneet pääsevät kommentoimaan suunnitelmia ja jututtamaan tila-, kulttuuri- ja kirjastoasiantuntijoita.

Nekalan koululla järjestetään avointen ovien tilaisuus 2.11. klo 16.00 - 18.30.
Lisätiedot:

Rollikkahalliin kulttuurikeskus vuonna 2022

Pyynikillä Tipotien terveysasemaa vastapäätä sijaitsevan vanhan Rollikkahallin Pispalan puoleinen pääty on tyhjillään. Tyhjää tilaa on yhteensä noin 3000 neliömetriä. Tilat ovat lähes valmiit käyttöön otettavaksi. Kohteen toiminta kulttuurikeskuksena ja työtilojen keskittymänä on tavoitteena käynnistyä kesällä 2022, mikäli tilan kuntotutkimuksista ei löydy käytön estäviä syitä. Rollikkahalliin haetaan avoimen käyttöoikeuskilpailutuksen kautta operaattori, joka toimii kohteen päävuokralaisena ja edelleen vuokraa yksittäisiä tiloja toimijoilla ja kehittää uuden kulttuurikeskuksen toimintaa. Kilpailutuksen on tavoitteena käynnistyä lokakuussa 2021. Toiminta käynnistyy väliaikaisena ja mahdollisesta jatkosta linjataan myöhemmin.

Rollikkahallilla järjestetään avointen ovien tilaisuus myöhemmin syksyllä. Tilaisuudessa tulevasta toiminnasta kiinnostuneet pääsevät kommentoimaan suunnitelmia ja jututtamaan tila-, kulttuuriasiantuntijoita. Avointen ovien tilaisuus on myös hyvä hetki operaattorin roolista kiinnostuneille tutustua tarkemmin tiloihin.

Hiedanrannan tulevaisuuden kulttuuritilakokonaisuus selvityksessä

Hiedanrannan kehitysohjelman tavoitteiden mukaisesti tulevaisuuden kaupunginosasta tavoitellaan kiinnostavaa kulttuurikeskittymää. Hiedanrannan kehitysyhtiön tavoitteena on jatkaa omistamassaan Paja-rakennuksessa toimivan käsityöläisyhteisön toimintaa. Tampereen kaupunki selvittää parhaillaan tapahtumien, esittävien taiteiden esitys- ja harjoitustilojen sekä muiden kulttuuritilojen rakentamisen mahdollisuuksia korkeaan Hiertämö-rakennukseen sekä vanhaan tehtaaseen. Hankkeita suunnitellaan vuosina 2021 ja 2022 ja niistä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin. Uudet kulttuuritilat ovat toteutuessaan käyttöönotettavissa aikaisintaan vuosikymmen loppupuoliskolla.

Välitila-mallin avulla eloa tyhjiin kiinteistöihin?

Osana Tampereen hakua Euroopan kulttuuripääkaupungiksi kehitettiin Välitila-mallia, jossa kaupunki hakee väliaikaisesti tyhjillään oleviin kiinteistöihin kulttuuritoimijoita avoimen haun kautta. Mallissa toimijat saisivat tilat maksutta käyttöön. Välitilamallia pilotoidaan ja kehitetään syksyllä 2021 ennakkoon valittujen taiteilijoiden kanssa Rollikkahallilla. Pilotoinnin tavoitteena on luoda hakemus- ja sopimusmallit, selvittää turvallisuuden reunaehdot, vastuutukset sekä toiminnan vaatimien henkilöresurssien laajuus. Toimiessaan mallin käyttöönotto aloitetaan avoimena hakuna keväällä 2022.


Lisätiedot

Kehittämispäällikkö
Jaakko Laurila
puhelin 044 4309 014
sähköposti [email protected]

Kiinteistöpäällikkö
Teemu Alavenetmäki
puhelin 041 730 1631
sähköposti [email protected]