Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Monilukutaito ja vinkkaus

Varaa ohjattu kirjastokäynti etukäteen

Koulu- ja päiväkotiryhmät ovat tervetulleita kirjastoon. Ohjatuille ryhmäkäynneille ilmoittaudutaan etukäteen Ulkoinen linkkiKirjastokäynnin varauslomakkeella . Kirjasto kutsuu koululaisia ohjatuille ryhmäkäynneille lukuvuoden aikana.


Huolehdithan turvallisuudesta

● Tulethan kirjastoon vain terveenä. Opettajalla on vastuu siitä, että ryhmä noudattaa hygieniaohjeita.

● Muista hyvä käsihygienia. Pese tai desinfioi kätesi kirjastoon saavuttuasi.

● Pidä turvavälit muihin kävijöihin ja henkilökuntaan.

● Yski ja aivasta hihaasi tai kertakäyttöiseen nenäliinaan.

● Suosi kortti- tai verkkomaksuja (PIKI-verkkokirjasto).

● Kirjastossa käyttäydytään rauhallisesti ja muut asiakkaat huomioon ottaen.

● Opettajan tulee valvoa luokkaansa tai päiväkotiryhmäänsä koko käynnin ajan.

● Pidetään yhdessä huolta turvallisuudesta ja varmistetaan kaikille mukava

kirjastokäynti.


Tervetuloa kirjastoon!


Kirjasto tukee lasten ja nuorten omaehtoista kirjaston käyttöä ja lukuharrastusta. Kaikki koululuokat ovat tervetulleita kirjastoon myös luokka-asteille suunnattujen käyntien lisäksi.

Tarjoamme monipuolisen oppimisympäristön, josta löytyy erilaisia e-aineistoja, tietokantoja ja fyysisiä aineistoja eri kielillä. Kirjaston aineistot tukevat opetussuunnitelman monilukutaidon tavoitetta sekä muita laaja-alaisen osaamisen osa-alueita.

Opettaja voi sopia kirjaston kanssa oman opetuksensa pitämisestä kirjastossa esimerkiksi koulun omien ilmiöpohjaisten kokonaisuuksien projekteissa. Myös ohjatut kirjastokäynnit voidaan nivoa käynnissä oleviin ilmiöpohjaisiin kokonaisuuksiin.

Opettajalle

Näin valmistaudut kirjastokäyntiin

 • Varaa aika etukäteen ja hyvissä ajoin.
 • Kerro ajanvarauslomakkeella, jos ryhmälläsi on erityistoiveita tai tietty aihe.
 • Opettajan aktiivinen mukanaolo on tärkeää.
 • Otattehan kirjastokortit mukaan kirjastokäynnille.
 • Annathan käynnin jälkeen palautetta vierailusta


Esikouluryhmät

Mediakasvatusta tietotoreilla

Käynnin aluksi leikitään internetiä. Leikissä pohditaan, mikä internet on ja mitä siellä voi tehdä. Lisäksi lasten kanssa pelataan yhdessä Aparaattisaari -mediakasvatuspeliä.

Esikouluryhmät kutsutaan käynnille joko syys- tai kevätlukukaudella. Mikäli ryhmäsi ei saa kutsua, ota yhteyttä tietotoreille.

Oppimistavoitteet vierailun aikana

 • tutustutaan erilaisiin tietotekniikkaan liittyviin sanoihin ja ilmiöihin
 • opitaan mikä on internet
 • harjoitellaan hiiren käyttöä

Alakoulut

1.- 2.-luokat

Tutustumisretki kirjastoon

Kirjastokäynnillä kerrotaan kirjastonkäytön perusasioista ja mitä kaikkea kirjastossa voi tehdä. Kirjastonhoitaja suosittelee sopivia kirjoja ja lapset oppivat valitsemaan itseään kiinnostavaa luettavaa. Oppilaiden kanssa keskustellaan kauno-ja tietokirjallisuuden eroista.

3.-luokat

Kirjavinkkaus

Kirjasto kutsuu kaikki 3.-luokat kirjastoon vinkkaukseen. Kirjavinkkari voi tulla myös kouluun. Vinkkaus on osa Taidekaaren Sanan siivellä -kokonaisuutta.

4.-luokat

Tietokirjat ja tiedonhaku

Kirjastoon tutustutaan yhdessä pelaamalla ja erilaisten harjoitusten avulla. Käynnillä kerrotaan kuinka kirjastosta löytää aineistoja ja esitellään tietokirjoja. Oppilaille opetetaan perusasioita PIKI-verkkokirjaston käytöstä, esimerkiksi tiedonhaun ja varauksen tekemistä ja tutustutaan e-aineistoihin

5.-luokat

Musiikkivinkkaus

Tehdään musiikkimatka Suomeen ja vähän muuallekin. Pääkirjaston musiikkiosaston vinkkaus on syksyllä ja keväällä suunnattu yleisopetuksen luokille ja keväällä lisäksi erityisluokille. Vinkkaus on osa Taidekaaren Rytmireilaaja-kokonaisuutta ja ajanvaraus tapahtuu Taidekaaren kautta.

Yläkoulut

7.-luokat

Lukuvinkkejä tai pelaamalla taitoa tiedonhakuun

Käynnin sisällöksi voi valita joko nuortenkirjavinkkauksen tai tiedonhaun opetuksen.

 • Kirjavinkkauksessa esitellään ajankohtaisia ja kiinnostavia nuortenkirjoja.
 • Tiedonhaun opetuskäynnillä kirjastoon tutustutaan pelaamalla pienryhmissä Seppo-oppimispeliä.
 • Käynnillä tutustutaan kirjaston toimintaan, kokoelmiin ja palveluihin sekä harjoitellaan PIKI-verkkokirjaston käyttöä.
Kysy lisää ja varaa aika omasta kirjastostasi.

8.-luokat

Genret tutuiksi tai pelaamalla taitoa tiedonhakuun

Käynnin sisällöksi voi valita joko genrekirjavinkkauksen tai tiedonhaun opetuksen.

 • Kirjavinkkauksessa esitellään kiinnostavia kirjoja eri genreistä.
 • Tiedonhaun opetuskäynnillä kirjastoon tutustutaan pelaamalla pienryhmissä Seppo-oppimispeliä.
 • Käynnillä tutustutaan kirjaston toimintaan, kokoelmiin ja palveluihin sekä harjoitellaan PIKI-verkkokirjaston käyttöä.

Kysy lisää ja varaa aika omasta kirjastostasi.

9.-luokat

Lukusparrausta lukuharrastuksen tueksi

Miksi kannattaa lukea? Käynnillä kerrotaan lukemisen iloista ja hyödyistä sekä annetaan ajankohtaisia ja monipuolisia lukuvinkkejä.

Lukiot ja muut opiskelijat

Lukioiden ja muiden toisen asteen oppilaitosten opiskelijaryhmät ovat tervetulleita kirjastoon kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetukseen. Kirjastojen tarjoamia koulutuspaketteja tai vinkkausta voi tiedustella suoraan koulun omasta vastuukirjastosta. Esimerkiksi pääkirjasto tarjoaa lukiolaisille Kirjastopolku-suunnistusta.

Varaa vinkkausta

Vinkkaukset

Kirjavinkkaus herättää lukuiloa ja innostaa lukemaan kauno- ja tietokirjallisuutta. Vinkkaukseen voidaan yhdistää kirjojen lisäksi esimerkiksi pelejä, musiikkia tai kuvia. Kirjastoissa vinkataan eri luokka-asteille alakoulusta toisen asteen oppilaitoksiin. Vinkkausta voivat saada myös aikuisryhmät, kuten erilaiset yhdistykset ja yhteisöt.

Tampereella kaikki 3.-luokat kutsutaan syksyisin kirjastoon tai kirjavinkkari tulee koululle, näiden lisäksi 5.-luokkien musiikkivinkkaus ja 8.-luokkien genrevinkkaus tavoittavat osan tamperelaisista koululaisista. Kaikki muut luokat ja opiskelijat voivat kysyä vinkkausta haluamastaan aiheesta. Eri-ikäisille räätälöityjen perusesittelyjen lisäksi vinkkaamme ja esittelemme muun muassa tietokirjoja, historia-aiheista kaunokirjallisuutta, fantasiaa ja scifiä.

Kysy lisää ja varaa aika omasta kirjastostasi. Vinkkausaika kannattaa varata ajoissa, viimeistään 3-4 viikkoa ennen käyntiä.

Ajan varaaminen

Ajan varaaminen

Ulkoinen linkkiKirjastokäynnin varauslomake

Voit sopia käynnin myös puhelimitse tai käymällä kirjastossa.

Yhteystiedot löytyvät koulujen vastuukirjastot -luetteloista.

Vastuukirjastot

Koulujen vastuukirjastot

Koulujen ja kirjastojen yhteistyö

Yhteystiedot

Koulun ja kirjaston yhteistyö, Perusopetus
Kirjastonjohtaja
Mervi Hietanen
sähköposti [email protected]

Toinen aste
Pedagoginen informaatikko
Hanna Nousiainen
sähköposti [email protected]

Maahanmuuttajapalvelut
Kirjastonhoitaja
Riitta Aromäki
puhelin 040 621 7212
sähköposti [email protected]

Sukututkimusopastukset
Kirjastonhoitaja
Pirkko Kangas
puhelin 040 800 7825
sähköposti [email protected]

Kirjasarjapalvelut

Kirjasarjapalvelut
sähköposti [email protected]
puhelin 040 806 4188


Kirjasarjat ovat Tampereen ala- ja yläkouluille tarkoitettuja samaa kirjaa sisältäviä kirjapaketteja.
Opettajat voivat varata oppilailleen kirjoja yhdelle tai useammalle lainausjaksolle ja ne kuljetetaan kouluille.

Teoshaku ja varaaminen

Ulkoinen linkkiKirjasarjat TOKI-verkkokirjastossa


Linkkejä

Anna palautetta

Kävitkö luokkasi kanssa kirjastossa?
Anna meille palautetta .