Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Tampereen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman tavoitteena on ennaltaehkäistä pohjavesialueen pohjaveden laadun heikkeneminen sekä turvata alueen pohjaveden määrällinen tila rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti alueen maankäyttöä.

Tampereen kaupungin alueelle sijoittuvien luokiteltujen pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitys hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 6.10.2020. Päivityksen ovat valmistelleet yhteistyössä Tampereen kaupunki ja Tampereen Vesi liikelaitos.

Tampereen kaupungissa on seitsemän pohjavesialuetta: Aakkulanharju, Epilänharju-Villilän kaksi harjualuetta, Rääkkykangas, Aunionkangas, Kreetansuo ja Jakamakangas. Kantakaupungissa sijaitsevat Aakkulanharju ja Epilänharju-Villilän alueet ja muut Teisko-Aitolahden alueella. Aakkulanharjun alue ulottuu Järvensivulta Kaukajärvelle. Epilänharju-Villilä alkaa Pyynikiltä ja haarautuu Epilässä: toinen haara jatkuu Lamminpään ja toinen Villilän suuntaan.

Tampereen Veden vedenottamot sijaitsevat kaupunkialueella Aakkulanharjun sekä Epilänharju-Villilän kahdella pohjavesialueilla. Pohjoisen haja-asutusalueella on paikalliset vedenottamot Kreetansuolla ja Rääkkykankaalla. Aunionkankaalla ja Jakamakankaalla ei ole laitosmaista vedenottoa.

Suunnitelmassa on esitetty toimenpiteitä, joilla voidaan pienentää tai poistaa eri toimintojen pohjavedelle aiheuttamaa riskiä. Riskejä pohjavesille aiheuttavat muun muassa asutus, teollisuus- ja yritystoiminta, liikenne ja tienpito, rauta- ja raitiotiet, hautausmaat, muuntamot, maa-ainestenotto sekä pilaantuneet maa-alueet. Riskit arvioitiin jokaiselle pohjavesialueelle. Toimenpiteet vastuutettiin, ja niille määriteltiin tavoitteellinen toteutusaikataulu. Osa riskitekijöistä on esitetty suunnitelman liitteenä olevissa pohjavesialuekohtaisissa kartoissa.

Tampereen pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitys

Liitteet

Kartat