Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Ympäristönsuojelu- ja jätehuoltomääräykset

Ympäristönsuojelumääräykset

Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset perusteluineen hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 18.2.2019, ja ne astuivat voimaan 1.4.2019. Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset ovat jätelakiin perustuvia paikallisia säännöksiä jätehuollosta. Määräykset sitovat kaikkia kunnan asukkaita. Jätehuoltomääräyksiä annetaan muun muassa jätehuoltoon liittymisestä, eri jätelajien lajittelusta ja keräyksestä sekä jätteiden omatoimisesta käsittelystä. Määräyksillä varmistetaan toimiva jätehuolto, josta ei aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa.

Jätehuoltomääräykset löytyvät alueellisen jätehuoltolautakunnan verkkosivuilta.