Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Yleisötapahtuman jätehuolto

Yleisötilaisuus on suunniteltava siten, että syntyvän jätteen määrä on mahdollisimman vähäinen. Yleisötapahtumissa tämä voi tarkoittaa esimerkiksi kertakäyttöastioiden välttämistä. Eri jätelajien erilliskeräys on myös suunniteltava etukäteen. Tapahtuma-alueelle on sijoitettava riittävästi ja kattavasti jäteastioita eri jätelajien keräämistä varten ja ne on tyhjennettävä aina niiden täyttyessä.

Tapahtumajärjestäjä vastaa myös jätehuoltoon liittyvästä ohjauksesta ja neuvonnasta sekä siitä, että tilaisuuteen varattu alue ja sen lähiympäristö pidetään puhtaana tilaisuuden aikana ja siivotaan sen päätyttyä.

Jätehuoltosuunnitelma

Erillinen jätehuoltosuunnitelma vaaditaan suuremmilta yleisötilaisuuksilta, etenkin jos niissä on tarjolla ruokaa tai juomaa. Yleisötilaisuuden järjestäjän tulee toimittaa jätehuoltosuunnitelma viimeistään kuukautta ennen tapahtuman alkua. Suunnitelman voi tehdä alla olevalla sähköisellä lomakkeella tai toimittamalla vapaamuotoisen hakemuksen ympäristönsuojeluyksikköön osoitteeseen Frenckellinaukio 2 B, PL 487, 33101 Tampere tai [email protected]

Jätehuoltosuunnitelmassa esitettäviä tietoja:
  • Arvio tapahtuman kävijämäärästä sekä muodostuvista jätemääristä (kg tai t) jätelajeittain (esim. sekajäte, kartonki/pahvi, biojäte, metalli, lasi)
  • Jätteen keräysastioiden määrä ja sijoittuminen jätelajeittain kartalle merkittynä
  • Jätteiden lajitteluohjeet jätepisteille
  • Jäteastioiden tyhjennystiheys (monipäiväiset tapahtumat)
  • Jätteen kuljetusyhtiö
  • Tapahtuma-alueen ja sen lähiympäristön puhtaanapito tapahtuman aikana
  • Tapahtuma-alueen ja sen lähiympäristön loppusiivouksen järjestäminen
  • Tilaisuudesta vastaavan yhteystiedot, puhelinnumero, josta tavoittaa myös tapahtuman aikana

Yleisötilaisuuden järjestäjä tilaa tarvittavat jäteastiat ja niiden tyhjennykset haluamaltaan jätehuoltoyritykseltä. Jos tapahtumassa tarjotaan ruokaa ja juomaa voi jätettä arvioida syntyvän 50–100 g/kävijä. Varmuuden vuoksi jäteastioita kannattaa kuitenkin varata hieman yläkanttiin.

Jätteiden keräysastiat kannattaa sijoittaa tapahtuma-alueella tarjoilualueille, pääkulkuväylille ja lähelle mahdollista katsomoa. Yleisötapahtuman järjestäjän vastuulla on ohjeistaa mm. myyntikojujen ja ruokamyyntipaikkojen henkilökuntaa, yleisöä ja tapahtuman toimihenkilöitä jätteiden lajittelua koskevista velvoitteista. Isommissa tapahtumissa kannattaa jätepisteisiin laittaa lajitteluohjeita.

Tapahtuma-alueen ja sen lähiympäristön puhtaanapito ja loppusiivous on suunniteltava etukäteen. Tarvittaessa tapahtuma-aluetta ja sen lähiympäristöä on siivottava myös tapahtuman aikana säännöllisesti.

Jätehuoltosuunnitelman lisäksi tapahtuma saattaa edellyttää mm. meluilmoituksen tekoa tai poliisin, pelastuslaitoksen, maanomistajan, elintarvikevalvonnan, terveysvalvonnan tai muiden mahdollisten tahojen lupia. Muiden lupien tarvetta tulee tiedustella asianomaisilta viranomaisilta.

Lajitteluoppaita ja -materiaaleja:

Lisätietoja

Tampereen palvelupiste
sähköposti [email protected]
puhelin 041 730 8168

Ympäristönsuojeluyksikkö
sähköposti [email protected]