Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Jätteenkuljetustietojen raportointi

Jätehuoltoviranomainen ylläpitää rekisteriä jätteen kuljetuksista jätelain 143 §:än perustuen. Rekisteri on tarkoitettu jätehuollon seurantaan. Rekisterin avulla seurataan sitä, että kiinteistöjen jätehuolto on järjestetty jätelain ja jätehuoltomääräysten edellyttämällä tavalla.

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa tietojen raportoinnista vastaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa tietojen toimittamisesta vastaa jätteen kuljettaja. Tämä koskee Nokian kaupungin alueella toimivia lietteenkuljetusyrittäjiä.

Jätelain 39 §:n edellyttämät tiedot jätteen noutamisesta kiinteistöiltä on toimitettava jätehuoltoviranomaiselle sähköisesti taulukkolaskentaohjelmalla muokattavissa olevassa muodossa. Tiedot on toimitettava 1.7.2021 alkaen vähintään neljännesvuosittain seuraaviin määräaikoihin mennessä:

• 30.4. (Tiedot ajalta tammi-maaliskuu)

• 31.7. (Tiedot ajalta huhti-kesäkuu)

• 31.10. (Tiedot ajalta heinä-syyskuu)

• 31.1. (Tiedot ajalta loka-joulukuu).

Lisäksi jätteen kuljettajan on toimitettava jätehuoltoviranomaiselle vuosittain jäteasetuksen 42 §:n edellyttämät tiivistelmätiedot kunnittain ja jätelajeittain kerätyn jätteen määristä sekä jätteen toimituspaikoista jätelajeittain eriteltynä. Edellisvuotta koskevat tiivistelmätiedot on toimitettava jätehuoltoviranomaiselle 31.1.mennessä.

Nokian kaupungin alueella toimiville lietekuljetusyrittäjille kohdennetut raportointiohjeet sekä jätteenkuljetusrekisterin täyttöohje ovat luettavissa alla olevista pdf-tiedostoissa. Lietekuljetustietojen raportoimiseenkäytetään oheista taulukkopohjaa (xls-tiedosto).

Jätehuollon viranomaisrekisterin tietosuojaseloste on luettavissa alla olevasta pdf-tiedostosta: