Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Viheralueohjelma

Viheralueohjelma on vuosiksi 2005 - 2014 laadittu pitkän tähtäimen kehittämissuunnitelma kaupungin omistamille viheralueille. Se ohjaa viheralueiden ylläpitoa ja viherpalvelujen tuottamista. Ohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 5.9.2005.

Ohjelma määrittelee viheralueita ja viherverkkoa koskevat yleiset kehittämistavoitteet ja -toimenpiteet sekä näiden toteuttamisjärjestyksen.

Viheralueohjelma laadittiin yhteistyössä viheralueista vastaavien kaupungin yksiköiden kesken. Viheralueiden kehittämistarpeet kartoitettiin asukaskyselyillä ja asukastilaisuuksissa.

Ohjelmaa toteutetaan viheralueista vastuussa olevissa yksiköissä. Toimenpiteistä päätetään vuosittain osana taloussuunnitteluprosessia.