Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Suunnitelmat

Viherpalveluista laaditaan viheralueiden tai puistojen suunnitelmia ja palveluverkkoa koskevia viherpalveluohjelmia. Suunnitelmia laativat kaupunkiympäristön palvelualueen viheralueet ja hulevedet -yksikkö sekä yksityiset maisemasuunnittelutoimistot. Suunnittelussa tehdään aina yhteistyötä käyttäjien edustajien sekä muiden tarvittavien sidosryhmien kanssa.

Viheralueiden suunnittelu

Viheralueiden suunnittelussa on kaksi vaihetta: yleis- ja rakennussuunnittelu. Yleissuunnitelmaluonnos asetetaan nähtäväksi maastoon, verkkoon sivulle Nähtävillä olevat yleissuunnitelmat ja Tampereen palvelupisteeseen (Frenckellinaukio 2 B) asukaspalautteita varten. Nähtävillä olon jälkeen yleissuunnitelmaa tarkennetaan saadun palautteen pohjalta, ja se viedään hyväksyttäväksi yhdyskuntalautakuntaan.

Suunnittelupäällikkö hyväksyy suunnitelmat niistä kohteista, joissa tapahtuu vain vähäisiä muutoksia. Yleissuunnittelun jälkeen laaditaan kohteen rakentamiseen tähtäävät rakennussuunnitelmat.