Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Näsinpuisto

Näsinpuisto sijaitsee Hämeenpuiston pohjoispään ja Näsijärven välissä. Puisto rajautuu pohjoispuolelta Pohjanmaan ja Porin rataan, alhaalla rannassa kulkee Paasikivenkatu. Puiston länsipuolella on Mustalahden satama. Näsinpuisto rakennettiin 1900-luvun alussa lähes paljaalle kalliolle Mustalahden satamasta ruopatulla täytemaalla. Kalliolla kasvaneiden kituliaiden mäntyjen ja katajien tilalle istutettiin satoja puita ja suuri määrä perennoja, joiden joukossa oli myös ulkomailta tuotuja harvinaisia kasveja. Suurin osa aroista kasveista kuoli talven 1940 kovissa pakkasissa.

Näsinpuisto on kuitenkin edelleen kasvilajistoltaan kaupungin monipuolisimpia puistoja. Alueella on useita kivikkokasviryhmiä ja kauniita pulterikiviaitoja. Puiston länsilaidalla kasvaa muun muassa Suomen kookkain ruhtinaanpoppeli (Populus ’Rasumowskiana’), jonka ympärysmitta puolen metrin korkeudella vuonna 2008 oli 625 cm. Näsinpuistossa on viime vuosina kunnostettu tukimuureja, käytäviä, laululavaa ja Kurun muistomerkin edustaa, ja myös näkymiä on avattu. Vuonna 2017 Näsilinnan itäpuolelle valmistui näköalapaviljonki, jonka esikuvana on paikalla aiemmin sijainnut paviljonki. Paviljongille löytää esimerkiksi uusia portaita pitkin, jotka lähtevät Tallipihan takaa.

Puistosta avautuu hieno näkymä Näsijärvelle. Korkeimmalla kohdalla on Peter von Nottbeckin vuonna 1898 rakennuttama Milavidaksi kutsuttu asuntopalatsi. Näsilinna on ollut kaupungin omistuksessa vuodesta 1905 lähtien. Näsilinnan remontti valmistui keväällä 2015. Rakennuksessa sijaitsee nyt Museo Milavida.

Milavida-rakennus Näsinpuistossa

Hämeenpuiston pohjoispäätyä korostaa Näsinpuiston eteläreunalla sijaitseva, kauppaneuvos Nikolai Tirkkosen lahjoittama Tammerkoskea kuvaava suihkulähde, joka on ollut aikanaan Tampereen ensimmäinen julkinen veistos. Näsinpuiston pohjoisosassa sijaitsee Yrjö Liipolan veistämä Kurun haaksirikon muistomerkki vuodelta 1940.

Puiston itäosassa Tammerkosken rannalla on Mältinrannan uimapaikka, jossa voi harrastaa myös talviuintia. Puiston kaakkoisosa rajoittuu Tallipihan alueeseen, josta löytyy kahvila ja puoteja.

Tiitiäisen satupuisto

Tiitiäisen satupuisto valmistui Näsinpuistoon entisen leikkipaikan tilalle marraskuussa 2013. Puisto on Kirsi Kunnaksen Tiitiäisen satupuun runoihin perustuva teemaleikkipaikka, jossa yhdistyvät taide ja toiminnallisuus.

Leikkipaikka ei tukeudu valmisvälineisiin, vaan tarjoaa mahdollisuuksia lasten omaehtoiseen leikkiin ja elämyksellisyyteen. Leikkipuiston sydämessä on lukunurkkaus satupuun ympärille, jossa istuimina ovat jättikokoinen nojatuoli sekä taikurinhattu-jakkarat. Lukupaikan vieressä on varjoteatteri, joka toimii myös piirustusseininä ja peleissä. Sateen sattuessa leikkijät pääsevät viherkatoksen alle. Iso hiekkalaatikko ja vesipiste antavat mahdollisuuden monipuolisiin vesi- ja hiekkaleikkeihin.

Leikkipaikan pohjoisosassa on isojen lasten leikkialue, jossa on monipuolinen kiipeilyverkko ja keinu tähtitaivasta esittävällä alustalla. Puistosta löytyvät lisäksi monet Tiitiäisen satupuun hahmot: Jaakko Vaakko Vesirotta, Tunteellinen siili ja puistoon kätketyt pienet Haitulat. Lipputangon nokassa liehuu taikuri Pii Poon lippu, joka kertoo satupuiston olemassaolosta kaukomaisemaan.

Erikoisvalaistus korostaa satupuiston tunnelmaa. Lukunurkkauksen jalkalappu, varjoteatterin valonheittimet ja kiipeilyverkossa tuikkivat tähtivalot tuovat satupuistoa esille myös pimeän aikaan.

Tiitiäisen satupuisto Näsinpuistossa.
Tiitiäisen leikkipaikka on Kirsi Kunnaksen runojen satupuisto Näsinpuiston laella. Pimeään aikaan tunnelmaa lisää erikoisvalaistus.

Näsinpuiston hoito- ja kehittämissuunnitelma

Näsinpuiston hoito- ja kehittämissuunnitelma hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 29.9.2015. Hoito- ja kehittämissuunnitelman tavoitteena on vaalia puiston arvoja. Puistoa kunnostetaan perinteitä ja maisemaa vaalien. Paikkaa kehitetään myös virkistysalueena, jonka tärkeänä osana on peruskorjattu Näsilinna museoineen ja ravintoloineen. Hoito- ja kehittämissuunnitelma esittää kasvillisuuden ja rakenteiden pitkän tähtäimen kunnostustavoitteet. Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet toteutetaan vaiheittain. Suunnitelman pohjaksi on laadittu historiallinen selvitys ja puuston kuntokartoitus.

Näsinpuiston arvokkaiden puuryhmien elinvoimaisuutta vaalitaan kaikin keinoin, mutta puuston vaiheittaiseen uudistamiseen varaudutaan. Alueella on esimerkiksi lähes korvaamattomia, monihaaraisia koivuja ja visakoivuja, joiden kunto alkaa heikentyä. Korvaaminen voidaan aloittaa esikasvattamalla taimia tulevaisuudessa tehtäviä istutuksia varten. Tirkkosen suihkulähteen kuusia uusitaan pikku hiljaa. Pensaiden ja puiden harvennus sekä näkymien avaaminen tehdään vaiheittain ja harkitusti.

Puistoa on jo kunnostettu muutaman viime vuoden aikana. Vuoden 2013 lopulla valmistui Tiitiäisen satupuisto. Lisäksi puistossa on uusittu laululava, sisääntulotiet, valaistusta, kalustusta ja osa muureista sekä Kurun muistomerkin ympäristöä. Myös itäosan valkoinen puusilta kunnostettiin alkuperäisen mallin mukaiseksi. Puiston itäpuolelle on myös rakennettu puuportaat, jotka lähtevät Tallipihan takaa. Itäpuolen näköalakalliolle palautettiin alkuperäisen mallin mukainen puinen näköalapaviljonki.