Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Puistot

Tampereella on useita hienoja puistoja. Keskeisimmistä puistoista saa tietoa alasivuvalikon kautta.

Tampereen viheralueet kuuluvat käyttötarkoitukseltaan ja luonnonominaisuuksiltaan erilaisiin viheraluetyyppeihin, ja ne jaoteltu myös eri hoitoluokkiin. Keskustapuistot ovat pienehköjä korkeatasoisesti rakennettuja, ensisijaisesti oleskelukäyttöön tarkoitettuja viheralueita. Niiden keskeinen sijainti asettaa korkeat kaupunkikuvalliset vaatimukset ja edellyttää laadukasta rakentamista ja ylläpitoa. Keskustapuistoja ovat esimerkiksi koskenvarren Koskipuisto ja Kirjastonpuisto sekä Hämeenpuisto .

Kuva: Hämeenpuisto ja Minna Canthin patsas

Korttelipuistot ovat leikkiä ja oleskelua varten varattuja, asutukseen liittyviä toiminnallisia puistoja. Korttelipuistot sijoittuvat taajama-alueella kävelyetäisyydelle asutuksesta. Pienimmät korttelipuistot ovat yleensä rakennettuja, mutta laajemmissa puistoissa on luonnonmukaisia osia.

Kaupunginosapuistot ovat asukkaiden päivittäiseen käyttöön tarkoitettuja, korttelipuistoja laajempia toimintapuistoja. Puistoissa on yleensä sekä rakennettuja että luonnonmukaisia osia. Rakennetuille alueille sijoittuvat erilaiset toiminnalliset viherpalvelut, kuten leikkipaikat, palloilu- ja pelikentät ja virkistysreitit. Kaupunginosapuistoja ovat esimerkiksi Kaukajärvellä Isolammenpuisto ja Atalassa Atalanpuisto.

Aluepuistot ovat laajoja kaupunginosien välissä sijaitsevia pääosin luonnonmukaisia virkistysalueita. Ne ovat paikallisen ekologisen verkoston ydinalueita, ne sisältävät myös ulkoiluun, virkistykseen, liikuntaan ja urheiluun varattuja alueita, kuten peli- ja palloilukenttiä, lähiliikuntapaikkoja tai palstaviljelyalueita. Aluepuistoja ovat esimerkiksi Pyynikki, Kauppi ja Iidesjärven rannat.

Viheralueilla sijaitsevat reitit ovat tärkeitä viherpalveluita. Reitit ovat ympäröivästä maastosta ja käyttötarkoituksesta riippuen käytäviä tai kevyemmin rakennettuja polkuja. Erilaiset puistokäytävät, ulkoilureitit ja kevyen liikenteen väylät muodostavat kaupungissa kattavan virkistysreittien verkoston.


Julkaisuja ja karttoja


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/puistot