Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Leikkipaikat

Ajankohtaista

Leikkipaikkaohjelma päivitetään

Leikkipaikkaohjelman päivitystyö vuosille 2021–2030 on käynnissä. Tavoitteena on kehittää ja kunnossapitää monipuolinen, turvallinen, helposti saavutettava ja riittävän laaja leikkipaikkaverkosto käytettävissä olevin resurssein. Ohjelmaluonnos oli nähtävillä 13.3-20.4.2020, jolloin siitä kerättiin palautetta. Leikkipaikkaohjelmaa viimeistellään saadun palautteen perusteella huhti-toukokuun aikana, ja sen on määrä valmistua tänä syksynä.

Leikkipaikkaohjelmasta saat nopeasti kokonaiskuvan videon avulla.

Leikkipaikat

Leikkipaikat on jaettu varusteiden monipuolisuuden, alueen laajuuden sekä sijainnin perusteella lähileikkipaikkoihin ja alueleikkipaikkoihin. Vuoden 2020 lopussa leikkipaikkoja tulee olemaan 219. Lisäksi Tampereella on lasten liikennepuisto Kalevassa.

Lähileikkipaikat sijaitsevat usein korttelipuistoissa ja palvelevat pääasiassa lähikortteleiden asukkaita. Niissä on perusleikkivälineistöä, joka on suunnattu 0–12 -vuotiaille. Lähileikkipaikkojen yhteydessä on usein pieni palloilukenttä.

Alueleikkipaikat sijaitsevat lähinnä kaupunginosapuistoissa ja pinta-alaltaan laajoissa aluepuistoissa. Ne ovat lähileikkipaikkoja suurempia ja toiminnoiltaan monipuolisempia. Niiden yhteydessä on eri-ikäisille tarkoitettuja pelikenttiä, kuntoiluvälineitä tai erityislajien harrastuspaikkoja.

Lähi- ja alueleikkipaikkojen lisäksi Tampereelle tarvitaan tulevaisuudessa perhepuisto. Perhepuistolla tarkoitetaan erityisen laajaa ja monipuolisesti varustettua leikkipaikkakokonaisuutta, joka palvelee myös matkailijoita.

Puistoleikkipaikkojen palvelutarjontaa täydentävät koulujen ja päiväkotien leikkipaikat.

kuva: leikkivälineitä Saukonpuistossa
Saukonpuiston leikkipaikalla voi taituroida tasapainoiluvälineellä. Puistosta löytyvät myös keinut, kiikku, karusellit, monitoimiväline ja kiipeilyverkko.

Keskeisiä leikkipaikkoja keskustan alueella

Keskustan keskeisin leikkipaikka on Koskipuistossa sijaitseva Pikku Kakkosen leikkipaikka, joka kunnostettiin vuonna 2013. Keskustaan Näsinpuistoon avattiin marraskuussa 2013 uusi Tiitiäisen satupuisto vanhan leikkipaikan tilalle.

Tammelantoria vastapäätä sijaitsee Emil Aaltosen puiston monipuolinen leikkipaikka, jonka kunnostus valmistui 2012. Leikkipaikalta löytyy myös liikunta- ja näköesteisille suunniteltuja välineitä. Sorsapuiston leikkipaikka uusittiin 2010. Keskustan alueelta löytyy myös muita ajanmukaisia, monipuolisa leikkipuistoja muun muassa Amurista Väinö Linnan puistosta, Tammelasta Osmonpuistosta ja Kalevasta Saukonpuistosta.

Lisätietoa leikkipaikoista löytyy puistosivuilta:

Lasten liikennepuisto

Tampereen leikkipaikat kartalla

Kunnostettavat ja uudet leikkipaikat

Kunnostettavasta ja uudesta leikkipaikasta tulee yleissuunnitelmaehdotus nähtäville ja kommentoitavaksi. Nähtävillä olevat ja hyväksytyt leikkipaikkojen yleissuunnitelmat löytyvät Suunnitelmat-sivulta.

Leikkipaikkaohjelma vuosille 2012-2020

Tampereen puistoleikkipaikkoja koskeva pitkän aikavälin kehittämisohjelma hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 20.3.2012. Ohjelmassa esitetään realistinen ja resurssit huomioiva tavoitetila leikkipaikkatarjonnasta vuonna 2020.

Tampereella oli vuoden 2013 alussa 257 leikkipaikkaa puistoissa ja yleisillä alueilla. Viherpalveluohjelman mukaan vuonna 2020 viheralueilla on 230 leikkipaikkaa. Määrä vähenee vähitellen 27:llä, kun uusille asuinalueille valmistuvat 19 uutta leikkipaikkaa huomioidaan. Leikkipaikkoja myös kunnostetaan vaihtamalla vanhat leikkivälineet turvallisuusnormien mukaiseksi ja monipuolistamalla välineistöä. 2013-2020 esitetään kunnostettavaksi 94 leikkipaikkaa. Puistoja myös kehitetään eri ikäisille soveltuviksi liikunta- ja oleskelupaikoiksi.

Leikkipaikkaohjelma on ohjeellinen. Siinä esitetyt investoinnit ja poistot hyväksytään vuosittain erikseen talousarvion vuosisuunnitelmasta päätettäessä.

Leikkipaikkojen omavalvonta