Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Hakemus ja päätöksenteko

Hakemuksen valmistelu

Tampereen kansallisen kaupunkipuiston hakemus on valmisteltu pormestarin nimeämissä suunnittelu- ja ohjausryhmissä, joissa on edustajia kaupungin eri hallintokunnista. Lisäksi ryhmiin on kutsuttu Pirkanmaan liiton, Pirkanmaan maakuntamuseon sekä ELY-keskuksen edustajat. Ohjausryhmän asiantuntijaksi on kutsuttu ympäristöministeriön edustaja.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 7.12.2020 (§ 514) hakemuksen jättämisestä ympäristöministeriölle Tampereen kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi. Hakemus on toimitettu ympäristöministeriöön 28.1.2021.

Hakemuksessa on esitetty muun muassa:

  • maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämät alueen erityiset arvot
  • erityisiä arvoja edustavat arvokkaat kohteet (ns. tähtikohteet)
  • ympäristöministeriön asettamien arviointikriteerien täyttyminen
  • ajantasainen tieto alueen maankäytön suunnittelun tilanteesta.
Hakemusta on valmisteltu vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa. Lisätietoa osallistumisesta:

Ympäristöministeriöön toimitettu hakemusaineisto

Päätöksenteko ja valmistelu

Tutustu virallisiin päätösasiakirjoihin ja tiedotteisiin:

  • Viranhaltija päätös - pormestari 7.8.2018, § 112 Tampereen kansallisen kaupunkipuiston hakuvaihetta koskevan ohjaus- ja suunnitteluryhmän nimeäminen

  • Kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirja 20.2.2017, § 121 Tampereen kansallisen kaupunkipuiston tarveselvitys

  • Viranhaltijapäätös – pormestari 4.2.2015, § 14 Kansallista kaupunkipuistoa koskevan terveselvityksen ohjausryhmän ja suunnitteluryhmän työskentelykauden jatkaminen

  • Viranhaltijapäätös – pormestari 30.10.2013, § 321 (Ohjausryhmän asettaminen kansallisen kaupunkipuiston tarveselvityksen laatimista varten vuosille 2013‒2014)

  • Kaupunginvaltuuston kokous 15.4.2013, 121 §, Valtuustoaloite kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi Tampereelle – Matti Höyssä

  • Valtuustoaloite kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi Tampereelle – Matti Höyssä, 17.9.2012

Lisätiedot

Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234

Yleiskaavapäällikkö
Pia Hastio
puhelin 040 801 6917
sähköposti [email protected]

Suunnittelupäällikkö
Mirjam Larinkari
puhelin 040 594 0721
sähköposti [email protected]

Kaupunginpuutarhuri
Timo Koski
puhelin 050 345 7568
sähköposti [email protected]

Kaavoitusarkkitehti
Mirkka Katajamäki
puhelin 044 423 5177
sähköposti [email protected]