Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Puistot ja viheralueet

Tampere on vihreä järvien ja harjujen kaupunki. Viidesosa kaupungin pinta-alasta on viheralueita, joihin sisältyvät rakennettujen puistojen lisäksi metsät ja avoimet alueet. Hyvin hoidetut viheralueet ovat olennainen osa kaupunkikuvaa ja parantavat tamperelaisten elämänlaatua. Tervetuloa nauttimaan Tampereen puistoista! Tampereelle valmistui loppuvuodesta 2020 kaupunkipuulinjaus, josta saa lisätietoa sivulta Kaupunkipuut.

Kaupungin viheralueiden suunnittelusta, rakennuttamisesta ja ylläpidosta vastaa kaupunkiympäristön palvelualue.

Kuva: Kesäpäivää viettämässä Sorsapuistossa
Sorsapuisto kerää kesän viettäjiä pelailemaan ja nauttimaan piknikistä.

Suunnittelu

Vihersuunnittelu kytkeytyy kaupunkisuunnittelun eri vaiheisiin: yleispiirteiseen maankäytön suunnitteluun, laajojen kokonaisuuksien viheraluesuunnitteluun ja yksittäisten viheralueiden rakennussuunnitteluun.

Viheralueita käsitellään maankäytön suunnittelussa yleiskaava- ja asemakaavatasoilla. Yleiskaavoissa varmistetaan viheralueiden ja reittien riittävyys ja eheys. Asemakaavassa määritellään tarkemmin viheralueiden määrä ja käyttötarkoitus sekä otetaan huomioon merkittävät luonnonarvot.

Yksittäisten viheralueiden yleissuunnitelmat hyväksytään yhdyskuntalautakunnassa. Suunnittelupäällikkö hyväksyy yleissuunnitelmat niistä kohteista, joissa tapahtuu vähäisiä muutoksia.

Nuoria kesäisenä päivänä arboretumissa
Hatanpään arboretum on yksi Tampereen suosituimmista puistoista.

Viherpalveluohjelmat

Viherpalveluja ovat kaikki kaupungin tiettyä tarkoitusta varten ylläpitämät toiminta- ja viheralueet. Niitä ovat esimerkiksi leikkipaikat, urheilu-, peli- ja lähikentät, kevyen liikenteen väylät, rakennetut puistot ja puistokäytävät sekä ulkoilureitit. Viherpalveluja ovat myös skeittipaikat, koirapuistot, matonpesu- ja soutuvenepaikat. Viherpalveluiksi lasketaan myös viheralueverkostot, maisemapellot ja -niityt sekä metsät ja suojelualueet.

Viherpalveluohjelmissa kartoitetaan kaupungin eri viherpalveluiden nykytilanne ja esitetään niiden pitkän tähtäimen kehittämisperiaatteet. Tavoitteena on, että palveluverkosto olisi mahdollisimman kattava ja tasapuolinen. Lähtökohtana on, että esitetyt uudistukset ja parannukset on mahdollista toteuttaa ja palveluja voidaan ylläpitää jatkossakin. Viherpalveluohjelmia on Tampereella laadittu leikkipaikoista, koirapuistoista, maisemapelloista ja -niityistä sekä kenttä- ja liikuntaympäristöistä.

Rakentaminen

Viherrakentamisen investointikohteet esitetään kullekin vuodelle laadittavassa investointiohjelmassa, jonka hyväksyy yhdyskuntalautakunta. Kohteita rakennetaan vuosittain parikymmentä. Suurin osa niistä on tällä hetkellä perusparannuskohteita, leikkipaikkoja ja historiallisia puistoja ja alle puolet uusia puistoja.

Kaupunki rakennuttaa viherkohteita puitesopimuksiin tai kilpailutukseen perustuen. Viheralueita rakentavat Tampereen Infra sekä ulkopuoliset yritykset.

Ylläpito

Viheralueiden ylläpito jakaantuu hoitoon ja kunnossapitoon. Hoitotoimenpiteitä ovat mm. istutusten ja käytävien hoito sekä roskien kerääminen. Kunnossapitoon kuuluvat puolestaan esimerkiksi varusteiden vaihtaminen ja korjaaminen sekä käytävien päällysteiden kunnostaminen. Lisäksi ylläpidon tehtäviin kuuluvat mm. taimistot ja puiden hoito.

Jokaisella viheralueella on hoitoluokka, joka määrittelee alueen hoidon. Keskusta-alueelle on lisäksi tehty yleisille alueille puhtaanapitoluokitus, jossa esitetään roskien poistamisen, kalusteiden ja pinnoitteiden puhtaanapidon tavoitteet.

Kaupunki on jaettu yhdeksään urakka-alueeseen, joista kuutta hoitaa Tampereen Infra ja kolmea yksityinen alueurakoitsija. Kaupungin strategiaan sisältyvän monituottajamallin mukaisesti osa töistä ostetaan yksityisiltä toimijoilta. Alueurakoinnissa hoidetaan yhtenä kokonaisuutena niin liikenneväyliä kuin viheralueita.

Keskustan puhtaanapitoluokitus

Keskustan puhtaanapitoluokituksessa esitetään haluttu puhtaanapidon laatutaso niin kaupungin kuin kiinteistöjenkin hoitovastuulla oleville alueille. Puhtaanapitoluokitus koskee keskusta-alueen viheralueita, toreja, kaupunkiaukioita sekä katuja, kevyen liikenteen väyliä ja jalkakäytäviä. Rajoina ovat idässä Hervannan valtaväylä, lännessä Pyynikintori, etelässä Tampereen valtatie ja pohjoisessa Paasikiventie. Puhtaanapito painottuu kesäaikaan.

Perusvaatimuksena on, että alueet ovat siistejä, puhtaita ja turvallisia käyttäjille. Puhtaanapitoluokkia on viisi P1s, P1, P2, P3, P4, P5 ja P6. Keskustan alueella käytetään pääasiassa puhtaanapitoluokkia P1s – P4. Parhaiten ja päivittäin siivottavia alueita P1s ovat Keskustori ja Koskipuisto lähialueineen sekä muun muassa Sorsapuisto.

Yleisten alueiden toimintapaikkojen turvallisuusasiakirja

Tampereen kaupungin yleisillä viheralueilla sijaitsevia leikki- ja skeittipaikkoja, ulkokuntoilupaikkoja, peli- ja luistinkenttiä, talviliukumäkiä, BMX-ratoja, polkupyörätrialrataa sekä frisbeegolfratoja varten on laadittu kuluttajaturvallisuuslain edellyttämä turvallisuusasiakirja. Se palvelee toimintapaikoista vastaavia tahoja ja antaa tietoa toimintapaikkojen kunnossapidosta ja turvallisuudesta palveluiden käyttäjille. Turvallisuusasiakirja hyväksyttiin 15.6.2021 yhdyskuntalautakunnassa.


Asiakaspalvelu

Tampereen palvelupiste
sähköposti [email protected]
puhelin 041 730 8168
postiosoite PL 487
33101 Tampere
avoinna ma – pe klo 9 - 16


Katso myös