Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Metsät

Ajankohtaista

Tampereen metsien hoidon toimintamalli vuosille 2022-2030

Tampereen metsien hoidon toimintamalliehdotus vuosille 2022-2030 hyväksyttiin asunto- ja kiinteistölautakunnassa 16.3.2022. Lisätietoa löytyy sivulta Metsät 2030.

Retkeilijöitä metsässä

Tampereen kaupunki omistaa metsiä noin 7500 hehtaaria. Tähän sisältyvät ulkoilumetsät, talousmetsät sekä retkeilykäyttöön tarkoitetut alueet joita on Teiskossa ja Tampereen ulkopuolella, muun muassa Ylöjärvellä, Vilppulassa ja Ruovedellä.

Huomattava osa, noin 3800 hehtaaria, kaupungin metsistä sijaitsee kantakaupungissa, hyvin lähellä asutusta. Metsät ovat kaupunkilaisten vilkkaassa virkistyskäytössä ja kuuluvat olennaisena osana lähiöiden ja tienvarsien maisemakuvaan. Teisko-Aitolahdessa kaupungin metsiä on noin 3200 hehtaaria.

Kaupungin metsien hoidosta, metsäsuunnittelusta ja puutavaran myynnistä vastaa kiinteistötoimi. Metsien hoidon toteuttaa pääosin Tampereen Infra.

Toimintamalli, metsäsuunnitelmat, metsätyöohjelma

Tampereen kaupungin metsiä hoidetaan Metsien hoidon toimintamallin mukaisesti. Se laadittiin vuosille 2009-2020. Tavoitteena on, että metsät ovat monikäyttöisiä, viihtyisiä, turvallisia, luonnonarvoiltaan monimuotoisia ja virkistykseen soveliaita. Myös metsämaisemaa ja metsien kulttuuriarvoja vaalitaan. Metsien elinvoimaisuus ja taloudelliset tavoitteet otetaan myös huomioon metsäsuunnittelussa.

Metsien hoidon toimintamalli ohjaa metsäsuunnitelmien valmistelua. Metsäsuunnitelma on alueellinen toimenpidesuunnitelma 10 vuodeksi. Siinä on tiedot metsien tilasta metsikkökuvioittain ja ehdotukset hakkuista, metsänhoitotöistä, luonnonhoitotöistä ja suojeltavista kohteista. Metsäsuunnitelma valmistellaan vuorovaikutteisesti asukkaiden ja muiden osallisten kanssa.

Vuotuinen metsätyöohjelma valmistellaan metsäsuunnitelman ja asukastoiveiden pohjalta. Työohjelmassa esitetään tarkemmat toimenpiteet ja metsän käsittelyssä huomioitavat seikat kuten maisema- ja luontoarvot.

Kaupungin viheralueita koskevia puunkaatotoiveita voi esittää kaupungille alla olevalla e-lomakkeella. Puunkaatotarve arvioidaan maastossa tapauskohtaisesti.

Metsienhoitoa koskevaa palautetta ja puunkaatotoiveita voi antaa myös palvelupiste Frenckelliin.
Tampereen palvelupiste
sähköposti [email protected]
puhelin 041 730 8168
avoinna ma – pe klo 9 - 16

Metsätalouspäällikkö
Anne Tuominen
puhelin 050 517 7053

Metsäasiantuntija
Heli Vuorilampi
puhelin 050 306 0423