Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Villilänsaari

Vuonna 2015 perustettu luonnonsuojelualue sijaitsee Villilänsaaressa Pyhäjärven rannalla Villilän kaupunginosassa. Suojelualue on pääosin lahopuista lehtoa. Se on myös tunnettu runsaslukuisesta ja –lajisesta linnustostaan ja on keväisin ja kesäisin Tampereen parhaita linnunlaulupaikkoja.

Luonnonsuojelualue sijaitsee saaren länsiosassa ja käsittää saaren viheralueen uimarantaa lukuun ottamatta. Pinta-ala on noin 5,7 hehtaaria. Etelässä ja lännessä suojelualue rajautuu Pyhäjärveen, idässä asuntoalueeseen ja pohjoisessa Villilänsalmeen. Alue rauhoitettiin Tampereen kaupungin esityksestä ja on kaupungin omistama. Pirkanmaan ELY-keskus teki rauhoituspäätöksen 5.3.2015.

Koivuvaltaista, lahopuustoista lehtoa


Valtaosa saaresta on lahopuustoista, koivuvaltaista lehtoa, ja siellä kasvaa jonkin verran kuusia ja mäntyjä. Myös kynäjalavaa kasvaa alueella. Alkukesästä varhain aamulla saaressa kuuluu korvia huumaava linnunlaulukonsertti, kun kertut, rastaat, siepot, tiaiset, peipot ja pajulinnut kuuluttavat reviireitään. Tämä on Tampereen parhaita paikkoja kuunnella keväistä linnunlaulua. Harvinaisemmista lintulajeista voisi mainita pikkutikan ja kultarinnan. Myös valkoselkätikka on vieraillut saaressa.

Saaressa esiintyviä rauhoitettuja kasvilajeja ovat valkolehdokki, lehtoneidonvaippa ja kynäjalava. Saaressa asustaa myös liito-orava, jonka jätöksiä on erityisen runsaasti saaren kaakkois- ja eteläosassa. Villilänsalmen alue on merkittävää lepakkojen ruokailualuetta.

Suojelualueiden rajat on merkitty ’yksityinen luonnonsuojelualue’ -kyltein. Alueet ovat luonnonsuojelulain 24 §:n mukaisia ns. yksityisiä luonnonsuojelualueita, jotka on rauhoitettu maanomistajan, Tampereen kaupungin hakemuksesta. Kaupunki rinnastetaan yksityiseen maanomistukseen erotuksena valtion maiden luonnonsuojelualueista.

Valkolehdokki
Valkolehdokki

Suojelualueen hoito ja käyttö


Hoidon ja käytön tavoitteena on säilyttää ja lisätä alueen monimuotoisuutta ja ohjata virkistyskäyttöä. Alueen luonto saa kehittyä luonnontilassa eikä erityisiä hoitotoimenpiteitä tarvita. Monimuotoisuuden lisäämiseksi alueelle on sijoitettu pikkulinnunpönttöjä. Luonnonsuojelualueella saa liikkua vapaasti, kunhan ei häiritse luontoa. Saaren ympäri kiertävää polkua kunnostetaan tarvittaessa puukatteella, ja pysäköintialueen reunaan pystytetään opastaulu kertomaan alueen monipuolisesta luonnosta. Moottoriajoneuvoilla ajaminen on kielletty alueella. Kartan mukaista polkua saa ajaa polkupyörällä.

Kulkuyhteydet


Lähelle Villilänsaarta pääsee esimerkiksi bussilla jäämällä pois Salmenranta-kadun lähettyvillä. Tarkista bussilinjat ja aikataulut Tampereen joukkoliikenteen sivuilta http://joukkoliikenne.tampere.fi. Villilänsaaressa on uimaranta parkkipaikkoineen.