Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Makkarajärvi-Viitastenperä

Ajankohtaista

Hervantajärven ympäristössä ja Makkarajärven-Viitastenperän luonnonsuojelualueella on kunnostettu reittejä

Makkarajärven ja Hervantajärven ympäristössä kulkevia polkuja on kunnostettu pitkospuita rakentamalla. Alueelle on myös rakennetty Makkarajärven ja Viitastenperän taukopaikat puuliitereineen ja kuivakäymälöineen. Viitastenperältä löytyy myös laavu.

Luonnonsuojelualueen osalta rakentaminen toteutettiin ELY-keskuksen ohjauksessa. Hanke on osa kaupungin retkeilyn kehittämisohjelmaa, jonka toteuttamiseen saatiin avustusta Uudenmaan ELY-keskukselta. Lisätietoa Hervantajärven retkeilyalueesta:

kuva: Makkarajarvi-Viitastenperän luonnonsuojelualuetta

Makkarajärvi-Viitastenperä sijaitsee Hervannassa, noin 12 kilometriä keskustasta kaakkoon, Lempäälän ja Kangasalan rajalla. Luonnonsuojelualue on 86 hehtaarin laajuisena kantakaupungin laajin. Rauhoituksen tavoitteena on suojella luonnon, erityisesti vanhan metsän, soiden ja arvokkaan kallioalueen ominaispiirteitä sekä eliölajistoa. Pirkanmaan ELY-keskus teki rauhoituspäätöksen alueesta 9.11.2018.

Huomioithan, että leiriytyminen ja tulenteko Makkarajärvi-Viitastenperän luonnonsuojelualueella on lähtökohtaisesti kielletty, eikä alueella ole tällä hetkellä tulentekoon tai leiriytymiseen osoitettuja virallisia paikkoja. Rauhoitusmääräyksissä nämä on jätetty mahdolliseksi, mikäli myöhemmin alueelle rakennetaan retkeilyä palvelevia rakenteita.

Alue on maastonmuodoiltaan hyvin vaihtelevaa varttunutta tuoreen kankaan ja kuivan kankaan metsää. Sen arvoa nostavat useat ojittamattoman suoalueet. Eteläosassa Hervantajärven Viitastenperän lahdenpohjukan ympärillä sijaitsevat valtakunnallisesti arvokkaat jylhäpiirteiset kallioalueet. Rauhoituksen ulkopuolella on 1,9 hehtaarin laajuinen Makkarajärvi, joka on yhteistä vesialuetta. Etelässä alue sijoittuu Hervantajärven Viitastenperän lahdenpohjukan ympärille siten, että rajauksessa mukana on Tampereen puollelle sijoittuva osa valtakunnallisesti arvokkaasta kallioalueesta.

Luonnon monimuotoisuudesta kertovat vanhan metsän kääpälajisto ja linnusto, kallioalueen harvinaiset sammalet ja jäkälät sekä monet harvinaiset hyönteis- ja kasvilajit.

Makkarajärvellä pesii kaakkuri ja siellä viihtyy myös rauhoitettu direktiivilaji sirolampikorento. Metsissä voi tavata kanahaukan, varpus- ja viirupöllön sekä pohjantikan. Alueella tavataan myös runsaasti vähentyneitä ja vaarantuneiksi luokiteltuja metsien varpuslintuja: hömötiasta, töyhtötiasta ja punatulkkua. Nisäkkäistä havaintoja on liito-oravista, karhuista ja ilveksistä.

Perhoslajistossa on tavattu muutamia harvinaisuuksia kuten aaltopikkumittari, suomenpikkumittari ja vaaleaharmoyökkönen. Viitastenperän kallioilta on löydetty useita harvinaisia jäkälä- ja sammallajeja, kuten alueellisesti uhanalainen pohjankorvajäkälä. Silmälläpidettäväksi luokitellulla raidankeuhkojäkälällä on alueella kolme kasvupaikkaa, joista yksi on raitiotien varikolta siirrettyjen yksilöiden siirtoistutuspaikka. Rauhoitettuja kasvilajeja edustaa valkolehdokki. Uhanalaisluokitukseen kuuluvia kasvilajeja ovat hentosara ja kellotalvikki (silmälläpidettäviä, NT) ja alueellisesti uhanalainen harajuuri.

kuva: Viitastenperän pohjukkaa Hervannassa
Viitastenperän lahdenpohjukkaa

Makkarajärvi-Viitastenperän luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräykset