Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Luonnonsuojelualueet

Luonnonsuojelualueet on tarkoitettu kaikkien kaupunkilaisten käytettäviksi. Niillä on mahdollisuus ulkoilla, liikkua ja tutustua luontoon. Luonnonsuojelualueet rikastuttavat kaupunkiluontoa ja tarjoavat samalla mahdollisuuden opetus- ja tutkimustoimintaan.

Luonnonsuojelualueiden perustamisen tavoitteina ovat:
- luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen
- luonnonkauneuden ja maisema-arvojen vaaliminen
- luonnonvarojen ja luonnonympäristön kestävän käytön tukeminen
- luonnontuntemuksen ja yleisen luontoharrastuksen lisääminen sekä
- luonnontutkimuksen edistäminen

Tampereella on luonnonsuojelulailla rauhoitettuja alueita 75, joista Tampereen kaupunki omistaa näistä 35. Tunnetuimpia lienevät Pyynikki ja Viikinsaari. Tampereen luonnonsuojelualueet edustavat varsin erityyppistä kasvillisuutta vanhoista luonnonmetsistä lehtometsiin ja katajaketoihin. Muutama alue on suojeltu siellä kasvavien uhanalaisten kasvien vuoksi.

Luonnonsuojelulailla rauhoitettujen alueiden yhteispinta-ala Tampereella on noin 1234 ha, joista Tampereen kaupungin omistamia on 1035 ha. Luonnonsuojelualueiden pinta-ala lisääntyi 548 ha:lla kun Kintulammin luonnonsuojelualue perustettiin 17.4.2018. Kintulammin luonnosuojelualue sisältäen Vattulan luonnonsuojelualueen on nyt Tampereen suurin (608,5 ha). Hervannan Makkarajärven-Viitastenperän luonnonsuojelualue sai rauhoituspäätöksen 9.11.2018. Sen pinta-ala on 86 hehtaaria ja se on kantakaupungin suurin luonnonsuojelualue. Soukonvuoren 45,4 ha:n luonnonsuojelualue sijaitsee Kauppi-Niihamassa.

Osalle alueista on rakennettu luontopolkuja ja näköalapaikkoja kaupunkilaisten virkistyskäyttöä varten.

Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelma 2012-2020

Tampereen kaupungin ensimmäinen luonnonsuojeluohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 10.12.2012. Ohjelma määrittelee kaupungin luonnonsuojelupolitiikan suuntaviivat vuoteen 2020 asti.

Alla olevaan karttaan on merkitty Tampereen luonnonsuojeluohjelman 2012-2020 kohteet ja perintömetsä sekä luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet. Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueiden rajaukset perustuvat Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) aineistoihin. Klikkaamalla kohdetta, näet muun muassa suojelun tavan. Luonnonsuojelulailla jo rauhoitetut kohteet näkyvät kartalla harmaina/vihreinä alueina riippuen siitä, mitkä karttatasot ovat auki.


Liikkuminen luonnonsuojelualueilla

Luonnonsuojelualueet on otettu rauhoituksen piiriin jostakin erityisestä syystä. Syitä voivat olla esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen, alueen uhanalaiset kasvit tai vaikkapa alueen luonnonkauneus.

Alueita pyritään myös säästämään jälkipolvien ihailtaviksi, ja niitä tulisi hoitaa ja käyttää kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Näistä syistä meidän on hyvä huomioida muutamia seikkoja luonnonsuojelualueilla liikkuessamme:

Noudata rauhoitusmääräyksiä.
Rauhoitusmääräyksillä on tarkoitus ohjata toimintaa alueilla, jotta herkkä luonto ei vahingoittuisi. Ota siis selvää rauhoitusmääräyksistä jo etukäteen ennen alueelle menemistä.

Liiku merkityillä poluilla ja reiteillä.
Liiku merkityillä poluilla, jotta maasto ei kulu turhaan. Ne myös yleensä kulkevat alueiden edustavimpien kohtien halki.

Liiku jälkiä jättämättä.
Älä roskaa! Hyvänä periaatteena on muistaa: "Sen minkä jaksan kantaa maastoon, jaksan kantaa poiskin sieltä".

Ota muut huomioon.

Liiku hienotunteisesti - älä metelöi. Jokaisella on oikeus nauttia luonnon rauhasta. Usein myös linnut ja eläimet kaipaavat pesimärauhaa. Pidä lemmikkieläimet kytkettynä.

Tampereen palvelupiste
sähköposti [email protected]
puhelin 041 730 8168
33101 Tampere
avoinna ma – pe klo 9 - 16