Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Luontoretket

Ympäristönsuojeluyksikkö järjestää kesäisin luontoretkiä. Retket ovat kaikille avoimia ja ilmaisia. Muista sään ja maaston mukaiset varusteet. Retket alkavat yleensä kello 10 ja kestävät parisen tuntia.

Kesän 2019 luontoretket

Luontoretkien oppaana toimii kokenut luontoasiantuntija ja monilta aiemmilta luontoretkiltä tuttu Lasse Kosonen. Tammerkosken luontoretket järjestää museokeskus Vapriikki ja muut retket kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö.

5.5. Iidesjärvi, lähtö Iidesjärven länsipäästä Lokintaival klo 10

Kevään ensimmäiselle luontoretkelle lähdetään sunnuntaina 5.5. kello 10 Iidesjärven länsipäästä Lokintaipaleen kohdalta. Iidesjärvellä on runsaslajinen ranta- ja vesilinnusto: siellä pesii noin 120 naurulokkiparia. Keväisin järven rannoilla kukkivat keltaisina käenrieskat ja peltokanankaalit. Järvellä piilottelee harvinainen liejukana. Iidesjärven luonnonsuojelualueen perustaminen on vireillä.

12.5. Niihama-Soukonvuori, lähtö Niihaman majalta klo 10

Soukonvuoren vuonna 2011 perustettu luonnonsuojelualue on arvokas vanhan metsän kohde, josta löytyy myös rehevää lehtoa. Lajistoon kuuluvat muun muassa liito-orava ja kanahaukka. Puuta lahottavia kääpiä on alueella lähes 60 lajia. Lähtö Niihaman ulkoilumajalta, Pikku Niihamantie 80, kello 10.

16.5. Vuoreksen Koukkujärven luontopolun avajaiset, lähtö klo 17

Vuoreksen Koukkujärven pitkospuut ovat valmistuneet! Pitkospuiden myötä koko järvi on nyt kierrettävissä "kuivemmin jaloin". Avajaisluontopolku järjestetään to 16.5.2019 klo 17.00. Lähtö Koukkuaurankadun päästä. Oppaina toimivat Luontotohtori, Tampereen luonnontieteellisen museon amanuenssi Tomi Kumpulainen sekä biologi, sieniasiantuntija Lasse Kosonen. Kierroksella on tilaisuus tutustua Koukkujärven kauniiseen luontoon huippuasiantuntijoiden opastuksella.

18.5. Tammerkosken luontopolku (Museoiden yö), lähtö Vapriikin pääovelta klo 22

- aiheena öinen luonto ja Tammerkosken luonto

19.5. Peltolammi-Pärrinkoski, lähtö Peltolammin uimarannan parkkipaikalta klo 10

Peltolammin-Pärrinkosken tyyppisiä arvokkaita lehtoalueita on Tampereella jäljellä vain muutama. Suojelualueen parhaat maisemat löytyvät Myllypuron varsilta. Alueella kasvaa pääasiallisesti rehevää ja monipuolista lehtokasvillisuutta. Linnusto on monipuolinen: tyypillisiä lehtolaulajia alueella ovat mm. pajulintu, lehtokerttu ja sirittäjä. Suojelualuetta laajennettiin 3,3, hehtaaria vuonna 2016 hajuheinän kasvupaikkojen turvaamiseksi.

2.6. Villilänsaari, lähtö Villilänsaaren parkkialueelta klo 8

Villilänsaaressa on 5,7 hehtaarin laajuinen luonnonsuojelualue. Saari on erityinen sen runsaan lintulajiston vuoksi. Yhtä aikaa saattaa kuulla parinkymmenen eri lintulajin laulua. Saaressa on vanhaa puustoa, erityisesti koivuja. Myös liito-orava viihtyy siellä. Tapaaminen on saaren uimarannan parkkipaikalla kello 8

8.6. Tammerkosken luontopolku (Vihreä viikko), lähtö Vapriikin pääovelta klo 10

Tammerkosken luontopolku kiertää keskustassa Tammerkosken rannalta Herrainmäelle ja Wilhelm von Nottbeckin puiston kautta Näsinpuistoon. Polun pituus on 2,6 kilometriä ja sen varrella saa tietoa niin linnuista, kasveista, hyönteisistä, kaloista kuin lepakoistakin.

28.7. Halimasjärvi, lähtö Halimasjärven uimarannalta klo 10

Halimasjärven luonnonsuojelualueelta löytyy vanhaa ja nuorempaakin metsää, kalliojyrkänteitä, suopainanteita ja puroja. Tyypillisistä vanhan metsän lintulajeista alueella tavataan palokärkeä, pohjantikkaa, pikkusieppoa, idänuunilintua, peukaloista ja puukiipijää. Myös liito-orava asustaa vakituisesti alueella. Järvessä pesii kaakkuri. Öisin järvellä voi nähdä hyönteisiä saalistavia lepakoita.

4.8. Vaakkolammi, lähtö Kaarilan koululta klo 10

Vaakkolammin luonnonsuojelualueella kasvaa useita kulttuuriperäisiä lajeja kuten toukokuussa kukkiva jalokiurunkannus. Erikoisuuksiin kuuluu vesisaniainen, nevaimarre. Vaakkolammilla onkin Pirkanmaan suurin nevaimarrekasvusto. Linnustoon kuuluvat mm. naurulokki ja silkkiuikku, harvinaisempina lajeina silloin tällöin tavatut härkälintu ja liejukana. Retkelle lähdetään kello 10 Kaarilan koulun pihasta, Vallerinkatu 10

11.8. Kaukaniemi, lähtö Vehmaisten K-marketin pihalta klo 10

Kaukaniemi sijaitsee Vehmaisissa Kaukajärven rannalla lähellä Kangasalantietä. Niemessä on sijainnut Kaukaniemen kartano ja taimisto, joiden peruina alueella kasvaa arvokasta kulttuurilajistoa - muun muassa vanhoja puita, joista monet kuten palsamipihta ovat lajinsa Suomen suurimpia. Alueella kasvaa myös harvinaista kuoppajänönkorvaa, joka on korvamainen, kellanruskea kotelosieni. Kaukaniemen alueelle ollaan tekemässä hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Tavoitteena on kehittää Kaukaniemeä lähivirkistysalueena siten, että alueen merkittävät luontoarvot ja kulttuurihistorialliset ominaispiirteet säilytetään ja niiden merkitystä vahvistetaan.

18.8. Pyynikki, lähtö näkötornin edustalta klo 10

Retkelle lähdetään Pyynikin näkötornilta kello 10. Pyynikki perustettiin luonnonsuojelualueeksi vuonna 1991. Se on usein mainittu maailman korkeimmaksi soraharjuksi. Komeiden mäntyjen lisäksi siellä on monipuolista harju-, keto- ja lehtokasvillisuutta. Harvinaisimpia lajeja ovat sarja- ja kellotalvikki. Aikoinaan jo runoilija Aaro Hellaakoski tutki alueen kasvilajistoa. Linnusto on vähälajista.


Kuva: Luontoretki Tammerkosken maisemissa

Voit retkeillä luotopoluilla omatoimisesti luontopolkuoppaiden avulla. Tutustu uuteen Tammerkosken keskustaluontopolkuun vaikka mobiililaitteen avulla. Lisätietoa sivulla:

Kuva: Luontoretkeilijöitä

Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/luontoretket