Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Kestävä kehitys

Kestävä Kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti yhteiskunnassa tapahtuvaa ohjattua muutosta, jonka päämääränä on turvata hyvät elämisen edellytykset niin nykyisille kuin tuleville sukupolville.

Myös Tampereen kaupunki on sitoutunut kestävän kehityksen mukaisesti ekologisia, sosiaalisia, kulttuurisia ja taloudellisia näkökulmia tasapainottavaan kehitykseen. Kestävä kehitys otetaan huomioon kaupungin toiminnassa ja päätöksenteossa, ja se on myös kaupunkistrategiaa läpileikkaava teema. Toteutuakseen kestävä kehitys vaatii niin kaikkien kaupungin työntekijöiden, päättäjien kuin myös asukkaiden panosta.

Ajankohtaista


Tampereen ilmastopäästöt kasvoivat vuonna 2018

Tampereen alueelliset kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat vuonna 2018 viisi prosenttia vuoteen 2017 verrattuna, mutta pysyivät viiden edellisen vuoden keskiarvon tasolla. 2010-luvun alkupuolella alkanut päästöjen merkittävä lasku on tasaantunut.

Ympäristöpolitiikan ja ilmastotavoitteiden seurantamittarit on julkaistu

Kestävä Tampere 2030 -linjaukset määrittävät kaupungin strategiaan perustuvan hiilineutraalin kaupunkiin tähtäävän ympäristöpolitiikan tavoitetilan 2030 sekä kertovat toimintatavoista, joilla kestävää ja hiilineutraalia kaupunkia kehitetään.

Ympäristöpolitiikan ja ilmastotavoitteiden seurantamittareista on nyt saatavilla päivittyvä tietopaketti. Seurantatiedot on ryhmitelty teemoittain ja lisäksi tarjolla on tarkempaa tietoa Tampereen kasvihuonekaasupäästöistä ja ympäristöasioiden taloudellisista tunnusluvuista. Myös vuoden 2020 talousarviossa ensimmäisenä Suomessa julkaistusta ilmastobudjetista kerrotaan osana tietopakettia.

Tietopaketti päivittyy sitä mukaa, kun uutta tietoa voidaan julkaista, ja sitä täydennetään myös esitettävien mittareiden osalta. Tietopaketista vastaa kaupunkiympäristön palvelualueen kestävän kehityksen yksikkö.

Tampereen vuoden 2019 ympäristötilinpäätös on julkaistu

Ympäristötilinpäätös kokoaan yhteen kaupungin ja sen tytäryhteisöjen ympäristönsuojeluun liittyvät tuotot, kulut ja investoinnit. Ympäristötilinpäätös toimii päätöksenteon tukena ja mahdollistaa kaupungin ympäristötoimintaan liittyvien taloudellisten resurssien kehityksen ja tarkastelun.

Kestävä Tampere on Facebookissa

Kestävä Tampere -Facebook-sivun tavoitteena on tehdä tunnetuksi ja viestiä avoimesti siitä työstä, jota kaupungin eri toimijat tekevät kestävästi kasvavan ja hiilineutraaliksi pyrkivän kaupungin eteen. Sivulla kerrotaan Tampereen kaupungin ympäristötoimista, tapahtumista, kyselyistä ja kampanjoista. Teemoina ovat muun muassa luontopolut, luonnonsuojelualueet, jäteasiat, ympäristökasvatus, kestävä liikkuminen sekä ilmasto- ja energia-asiat.