Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti yhteiskunnassa tapahtuvaa ohjattua muutosta, jonka päämääränä on turvata hyvän elämisen edellytykset niin nykyisille kuin tuleville sukupolville.

YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä hyvinvoinnin turvaamiseen ympäristölle kestävällä tavalla. Toimintaohjelma sisältää 17 kestävän kehityksen tavoitetta (Sustainable Development Goals, SDG), jotka maiden tulisi yhdessä saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.

Kaupunkien rooli kestävän kehityksen paikallisina edistäjinä ja maailmanlaajuisina vaikuttajina on merkittävä. Siksi myös Tampereen kaupunki on sitoutunut ekologiset, sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset näkökulmat huomioivaan kehitykseen.

Kestävä kehitys otetaan huomioon kaupungin toiminnassa ja päätöksenteossa, ja se on myös kaupungin strategiaa ja johtamista läpileikkaava teema. Toteutuakseen kestävä kehitys vaatii niin kaikkien kaupungin työntekijöiden, päättäjien kuin myös koko kaupunkiyhteisön panosta.

Agenda 2030 -toimintaohjelma Tampereella

Käynnissä olevalla tekojen vuosikymmenellä ratkaistaan, saavuttaako maailma YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman mukaiset kestävän kehityksen tavoitteet. Toimintaohjelman tavoitteet ovat viitoittaneet myös Tampereen uuden Tekemisen kaupunki -strategian valmistelua.

Tampereen kaupunkikonserni edistää Agenda 2030 -tavoitteita kokonaisuutena strategisen johtamisjärjestelmän avulla ja tarkentaa ja systematisoi tätä työtä vuoden 2022 aikana. Kaupunki arvioi, raportoi ja viestii kestävämpää tulevaisuutta rakentavista teoistaan avoimesti.


Kestävä Tampere on Facebookissa

Kestävä Tampere -Facebook-sivun tavoitteena on tehdä tunnetuksi ja viestiä avoimesti siitä työstä, jota kaupungin eri toimijat tekevät kestävästi kasvavan ja hiilineutraaliksi pyrkivän kaupungin eteen. Sivulla kerrotaan Tampereen kaupungin ympäristötoimista, tapahtumista, kyselyistä ja kampanjoista. Teemoina ovat muun muassa luontopolut, luonnonsuojelualueet, jäteasiat, ympäristökasvatus, kestävä liikkuminen sekä ilmasto- ja energia-asiat.