Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Tesomajärven tonttien asiakirjat

Haussa oleva tontti sijaitsee Tesomajärven kaupunginosassa noin 8 km länteen kaupungin keskustasta osoitteessa Tesomankuja 6.

Tontilla sijaitsee huonokuntoinen, päiväkotikäytössä ollut rakennus. Asemakaavan nro 8538 perusteella tontin käyttötarkoitus on muutettu asumiseen, minkä lisäksi tontille on lisätty rakennusoikeutta. Kaupunki purkaa rakennuksen kustannuksellaan.

Tontilla nyt voimassa oleva asemakaava nro 2798 mahdollistaa korttelin 3807 250 kpl autopaikan sijoittamisen tontille 3806-1. Tammikuussa 2019 asemakaavoituksen, kiinteistötoimen ja korttelin 3806 taloyhtiöiden kesken pidetyssä kokouksessa sovittiin, että Tesomankuja 6 tontilta voidaan sijoittaa 8 kpl autopaikkoja tontille 3806-1. Korttelin 3807 asuintonttien vuokralaisten tulee yhdessä kirjallisesti sopia autopaikkojen sijoittumisesta tontille 3806-1. Tontti 3806-1 on tällä hetkellä vuokrattu pitkäaikaiselle maanvuokrasopimuksella asuintonttien 3807-7, 10 ja 11 vuokralaisille. Vuokrasopimus tullaan purkamaan ja tontti vuokrataan uudelleen pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella korttelin 3807 asuintonttien vuokralaisten esittämällä tavalla.

Tontti luovutetaan vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon.

Tontinluovutuksen edellytyksenä on monipuolinen asuntojakauma. Pienasuntoihin vahvasti painottuva asuntojakauma ei ole tavoitteiden mukainen. Tontinluovutuksen etusijalla ovat ne hakijat, jotka sitoutuvat toteuttamaan kohteeseen riittävästi perheasuntoja (asunnossa vähintään kaksi makuutilaa =makuuhuone, alkovi, parvi tms., mikä tarjoaa riittävästi yksityisyyttä sekä mahdollisuuden lepoon ja oleskeluun.) Asuntojakauman toivotaan sisältävän myös suuremmille perheille sopivia asuntoja (asunnossa vähintään 3 makuutilaa).

Asuntojakauma tulee esittää tontinkäyttösuunnitelman esittelyn yhteydessä ennen tontin lopullista luovuttamista.