Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Särkänniemen tonttien asiakirjat

108. kaupunginosassa on haettavana yksi tontti, joka sijaitsee asemakaavan muutoksen nro 8048 mukaisella alueella. Kyseinen kaava-alue sijaitsee Paasikiventien varressa, noin 2 kilometrin päässä kaupungin keskustasta länteen, Pispalan harjun pohjoisrinteellä, rautatien ja Näsijärven rannan välissä, osin 108. ja osin Santalahden kaupunginosassa. Kaavamuutoksen tavoitteena on ollut muuttaa teollisuus-, toimisto- ja varastoalue pääosin asuinkortteleiden alueeksi. Kaava-alue on pääosin yksityisen omistuksessa, mutta kaavaprosessin yhteydessä käytyjen neuvottelujen ja sopimusten perusteella kaupungin omistukseen on tullut muutama asuintontti.

Haettavana oleva tontti luovutetaan kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon. Pitkän korkotuen hankkeessa tontinvuokra hinnoitellaan ARA:ssa erikseen hyväksytetyn hinnan mukaisesti ja lyhyen korkotuen hankkeessa vapaarahoitteisen hinnoittelun mukaisesti. Hakemuksessa tulee ilmoittaa, millä rahoitusmuodolla hanke toteutetaan.

Kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon vaatimat autopaikat (12 kpl) sijoittuvat hakumateriaalin liitteenä olevan kartan mukaisesti pysäköintilaitokseen, jonka toteuttaa Pohjola Rakennus Oy Suomi. Tontin vuokralaisen tulee ostaa autohallipaikkojen hallintaan oikeuttavat osakkeet myöhemmin perustettavalta pysäköintiyhtiöltä. Pohjola Rakennus Oy Suomi on ilmoittanut, että autohallipaikan hinta on 37 000 euroa/autopaikka eli yhteensä 444 000 euroa.

Kaavassa ei ole määritelty erikseen autopaikkavaatimusta MAL4-sopimuksen mukaiseen kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon (ARA-rahoituksella toteutettava, lyhyt ja pitkä korkotuki ja kuntien oma, ARA-vuokratasoa vastaava, vapaarahoitteinen vuokra-asuntotuotanto).

Jos kortteliin tuotetaan MAL4-sopimuksen kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa, voi toimija hakea asemakaavan määrittelemästä pysäköintinormista poikkeamista siten että pysäköinti toteutettaisiin "Pysäköinti osana kaupunkikehitystä 31.5.2016" mukaisella normilla (päivitetty pysäköintinormi YLA 29.1.2019).

Vuokra-alue on puhdistettu ympäristöviranomaisen päätöksen (PIRELY/9531/2017, 25.1.2018) mukaisesti. Kunnostuksen loppuraportti toimitetaan vuokralaiselle pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä.

Tontinluovutuksen tavoitteena on monipuolinen asuntojakauma. Pienasuntoihin vahvasti painottuva asuntojakauma ei ole tavoitteiden mukainen. Kaupunki edellyttää, että kohteen asuntojen lukumäärästä vähintään 25 % toteutetaan vähintään kahden makuuhuoneen asuntoina. Näistä ainakin puolet tulee toteuttaa pinta-alaltaan vähintään 60 m2:n kokoisina. Asuntojakauman toivotaan sisältävän myös suuremmille perheille sopivia asuntoja (asunnossa vähintään 3 makuutilaa). Kaikkien asuntojen keskipinta-alan tulee olla yli 40 m2. Asuntojakauma tarkastellaan hankekohtaisesti. Asuntojakauma tulee esittää tontinkäyttösuunnitelman esittelyn yhteydessä, ennen tontin lopullista luovuttamista.

Kaava-aineistot

Pysäköinti

Maaperän puhdistus