Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Ranta-Tampellan tonttien asiakirjat

Päiväkotitontti

Ranta-Tampella sijaitsee keskeisellä paikalla, Tampereen keskustan pohjoisreunalla, Näsijärven rannassa ja Tammerkosken suulla. Alue on merkittävä osa Tampereen kaupunkikuvaa Näsijärven suunnasta katsottuna. Alue on Tammerkosken ympäristön viimeinen laaja uudisrakentamisalue.

Ranta-Tampellan alueella on haettavana tontti päiväkodin rakentamiseksi. Palveluntuottajan tulee hakeutua Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen palvelusetelituottajaksi.

Tonttia voivat hakea yhteenliittymät, jossa on mukana rakentaja sekä varhaiskasvatuksen palveluntuottaja. Sama rakennuttaja tai palveluntuottaja ei voi jättää useampaa hakemusta samasta tontista.

Hakuvaatimukset ja valintaperusteet

Hakuun osallistuvan tulee esittää hakemuksen liitteenä seuraavat selvitykset:
- Alustava hankesuunnitelma (ml. asemapiirros, julkisivut, tilaohjelma)
- Palveluntuottajan varhaiskasvatuksen palvelukuvaus

Tontin saajan valinta tehdään palvelualueiden yhteistyönä hakemusten ja käytävien neuvotteluiden perusteella. Valintakriteereinä ovat hankesuunnitelma (ml. asemapiirros, julkisivut, tilaohjelma), palveluntuottajan toimintakonsepti ja toimintavarmuus sekä kilpailutilanne Tampereella.

Valitun palveluntuottajan tulee hakeutua palvelusetelituottajaksi ja noudattaa seuraavia varhaiskasvatuksen vaatimuksia, sääntöjä ja ohjeistuksia.

Päiväkodista toivotaan lapsimäärältään niin suurta kuin mahdollista huomioiden tontti, piha-aluevaatimukset sekä muut rakentamista ja päiväkotitoimintaa ohjaavat suunnitelmat, ohjeet ja määräykset. Alustava paikkamäärä tulee esittää hankesuunnitelmassa.

Tontin tiedot

Osoite: Tampellan esplanadi 16, Tampere
Kiinteistötunnus: 837-109-969-1
Pinta-ala: 2556 m2
Rakennusoikeus: 1200 k-m2
Asemakaavamerkintä: Y / Yleisten rakennusten korttelialue

Valitun tontinsaajan kanssa laaditaan vuokrasopimus tontista. Vuokraehdot on esitetty oheisessa sopimusluonnoksessa. Tontinkäyttösuunnitelmat tulee hyväksyttää kaupungilla ennen tontin vuokrasopimuksen tekemistä. Ranta-Tampellan hankkeet käsitellään kaupungin laaturyhmässä.

Kaava-aineistot

Infrarakentaminen

Muuta