Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Olkahisen tonttien asiakirjat

Haettavana oleva tontti sijaitsee asemakaavan nro 8727 mukaisella alueella Olkahisen kaupunginosassa. Kaavamuutoksella on opetustoimintaa ja terveydenhuoltoa palvelevan korttelialueen käyttötarkoitus muutettu asumiseksi.

Kaavamuutos mahdollistaa yhden tai kahden uuden, korkeintaan kaksi kerrosta korkean asuinrakennuksen ja autosuoja-talousrakennuksen rakentamisen. Kaavamerkintänä on asuinkerrostalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue (AKR), joka mahdollistaa asuntojen sijoittumisen päällekkäin.

Kaava-aineisto