Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Ojalan tonttien asiakirjat

Asemakaavalla 8637 mahdollistetaan uuden asuinalueen rakentaminen Ojalaan, Ojalankylän ja Kumpulan läheisyyteen. Ojala toimii rakenteellisesti yhdessä Kangasalan puolelle suunnitteilla olevan Lamminrahkan asuinalueen kanssa.

Ojala on valittu yhdeksi kohdealueeksi, jossa Tampereella edistetään puurakentamista. Asemakaavassa edellytetään kaikkien kerrostalokorttelien rakennusten julkisivuissa käytettävän puuta. Lisäksi Mossin puistokadun eteläpuolella olevissa kortteleissa rakennusten tulee olla pääosin puurakenteisia.

Alueen ensimmäiset tontit olivat haettavana kesäkuussa 2021 järjestetyssä tonttihaussa ja ne on varattu haun perusteella. Tässä haussa on haettavana viisi tonttia, jotka ovat haettavissa joko vapaarahoitteiseen tai kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon (ara lyhyt/pitkä korkotuki, asumisoikeus, kuntakonsernin oma ARA-vuokratasoa vastaava vuokra-asuntotuotanto).

Tontinluovutuksen tavoitteena on monipuolinen asuntojakauma. Pienasuntoihin vahvasti painottuva asuntojakauma ei ole tavoitteiden mukainen. Kaupunki edellyttää, että kohteen asuntojen lukumäärästä vähintään 25 % toteutetaan vähintään kahden makuuhuoneen asuntoina. Näistä ainakin puolet tulee toteuttaa pinta-alaltaan vähintään 60 m2:n kokoisina. Asuntojakauman toivotaan sisältävän myös suuremmille perheille sopivia asuntoja (asunnossa vähintään 3 makuutilaa). Kaikkien asuntojen keskipinta-alan tulee olla yli 40 m2. Asuntojakauma tarkastellaan hankekohtaisesti. Asuntojakauma tulee esittää tontinkäyttösuunnitelman esittelyn yhteydessä, ennen tontin lopullista luovuttamista.

Alueen kunnallistekniikkaa rakennetaan parhaillaan, mikä tulee ottaa huomioon mentäessä tutustumaan tontteihin. Alueella on käynnissä räjäytys- ja louhintatöitä, joten alueelle saapumisesta ilmoitettava etukäteen kohteen vastaavalle työnjohtajalle: Jani Pullikka 040 418 3603.

Taide

Mossin puistokadun varteen sijoittuville tonteille tulee sijoittaa taidetta. Taide parhaimmillaan toimii arkkitehtuurin kumppanina ja kyse voi olla perinteisemmistä veistoksista, maalauksista ja värisuunnitelmista erityismuotoiluihin rakennustuotteisiin tai panostuksesta valaistukseen, perustason käsittelyyn ja viherympäristö- ja maisemasuunniteluun. Tai jotain muuta!

Taide voi olla integroituna rakennukseen tai se voi olla osa esim. pihasuunnitelmaa.

Taiteen avulla voidaan varmistaa elämyksellisen, mieleenpainuvan ja erilaisen asuinalueen syntyminen. Parhaimmillaan taide nostaa alueen arvoa ja antaa tekijöilleen mahdollisuuden erottua rakentamisen ja suunnittelun kentässä. Visuaalisesti paremman ympäristön lisäksi taiteella voidaan vaikuttaa myönteisesti myös rakennuksen käyttäjien viihtymiseen ja jaksamiseen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Taideteos hyväksytetään tontinkäyttösuunnitelman esittelyn yhteydessä.

Hiilijalanjäljen laskenta

Kaupungin ilmastotoimenpiteet on koottu Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartaksi. Tonttihakujen yhteydessä toteutetaan osaltaan tiekartan toimenpiteitä ja tavoitteita, joista yksi on hiilijalanjäljen arviointi osana tontinluovutusprosessia.

Ojalassa tontinsaajan tulee laskea ja raportoida rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki toteutussuunnitelmista ympäristöministeriön valmisteleman rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmän mukaisesti 50 vuoden tarkastelujaksolla. Lisäksi tontinsaajan tulee kuvata, minkä ratkaisujen kautta on minimoitu hiilijalanjälkeä ja luotu edellytyksiä asukkaiden asumisen ja elämäntavan pienelle hiilijalanjäljelle. Kaupunki pidättää itsellään oikeuden julkaista raportointi. Laskennassa tulee ensisijaisesti käyttää SYKE:n tietokannan konservatiivisia arvoja kaikkien materiaalien osalta.

Kaava-aineisto

Muu aineisto