Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Niemenrannan tonttien asiakirjat

Tässä tonttihaussa on haettavana yksi asuinrakennusten korttelialuetta oleva tontti sekä lähipalvelurakennusten korttelialuetta oleva tontti päiväkotia varten. Haettavana olevat tontit sijaitsevat Niemenrannan ns. kolmosalueella. Asemakaavalla nro 8496 ja kahdella aiemmalla kaavalla on entinen teollisuusalue muutettu asuntoalueeksi.

Asemakaavan muutos 8496 koskee Tampereen Lielahden kaupunginosassa sijaitsevan korttelin 2500 tonttia nro 31 sekä satama-aluetta, Lentävänniemen kaupunginosassa sijaitsevaa vesi- ja virkistysaluetta sekä Niemenrannan kaupunginosassa sijaitsevaa katu- ja virkistysaluetta.

Vesialueita lukuun ottamatta, alue oli alun perin Metsä Board Oyj:n omistuksessa. Kaavamuutoksen yhteydessä käytyjen neuvottelujen ja sopimusten perusteella kaupungin omistukseen on tullut joitakin asuintontteja sekä yksi lähipalvelurakennusten korttelialuetta oleva tontti päiväkotia varten.

Vuokra-alue on puhdistettu ympäristöviranomaisen päätöksen (PIR-2007-Y-151–114, 17.8.2007) mukaisesti. Vuokra-aluetta koskevien kunnostuksien loppuraportit ovat hakumateriaalin liitteenä.

Asuinrakennusten tontti

Tontti on haettavissa joko kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon tai asumisoikeustuotantoon. Asuinrakennustontille edellytetään rakennettavaksi perheasuntoja, sillä se sijaitsee aivan päiväkotitontin vieressä.

Tontin autopaikat sijoittuvat korttelissa oleville LPA-tonteille 7923-8 ja 9. Alla on luonnos YIT Suomi Oy:n laatimasta yhteisjärjestelysopimuksesta, missä sovitaan mm. autopaikkojen sijoittumisesta.

Päiväkotitontti

Tonttia voivat hakea yhteenliittymät, jossa on mukana rakentaja sekä varhaiskasvatuksen palveluntuottaja. Sama rakennuttaja tai palveluntuottaja ei voi jättää useampaa hakemusta samasta tontista.

Päiväkodin tulee olla vähintään 120 paikkainen, päiväkodissa tulee tarjota myös iltahoitoa.

Hakuun osallistuvan tulee esittää hakemuksen liitteenä seuraavat selvitykset:
- Alustava hankesuunnitelma (ml. asemapiirros, julkisivut, tilaohjelma)
- Palveluntuottajan varhaiskasvatuksen palvelukuvaus

Tontin saajan valinta tehdään palvelualueiden yhteistyönä hakemusten ja käytävien neuvotteluiden perusteella. Valintakriteereinä ovat hankesuunnitelma (ml. asemapiirros, julkisivut, tilaohjelma), palveluntuottajan toimintakonsepti ja toimintavarmuus sekä kilpailutilanne Tampereella.

Valitun palveluntuottajan tulee hakeutua Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen palvelusetelituottajaksi ja noudattaa seuraavia varhaiskasvatuksen vaatimuksia, sääntöjä ja ohjeistuksia.

Tontin tiedot
Osoite: Raamikatu 5, Tampere
Kiinteistötunnus: 837-264-7923-5
Pinta-ala: 3561 m2
Rakennusoikeus: 1600+t60 k-m2
Asemakaavamerkintä: PL-1 / Lähipalvelurakennusten korttelialue päiväkotia varten

Valitun tontinsaajan kanssa laaditaan vuokrasopimus tontista. Vuokraehdot on esitetty oheisessa sopimusluonnoksessa. Tontinkäyttösuunnitelmat tulee hyväksyttää kaupungilla ennen tontin vuokrasopimuksen tekemistä.

Tonttien yhteiset asiakirjat

Asemakaava-aineisto

Raportit ja lausunto koskien pilaantuneen maa-alueen kunnostusta