Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Linnainmaan tonttien asiakirjat

Haussa olevat tontit sijaitsevat Linnainmaalla asemakaavan nro 8559 mukaisella alueella noin 7 km kaupungin keskustasta itään. Osin yksityisen ja osin kaupungin omistamalle maalle on muodostunut asuinalue, mille voi kaavan mukaan rakentaa asuinkerroskerrostaloja, rivitaloja ja muita kytkettyjä asuinrakennuksia sekä erillispientaloja.

Osa alueen tonteista on luovutettu vuonna 2015 järjestetyn suunnittelukilpailun perusteella.

Alueelta on haettavana viisi tonttia, joista yksi on haettavana valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon.

Asuintonttien autopaikat sijoittuvat korttelissa olevalle LPA-tontille; korttelin asuintonttien vuokramiesten tulee suunnitella ja toteuttaa LPA-tontti yhteistyönä. LPA-tontti tullaan vuokraamaan asuintonttien vuokramiehille asuintonttien vuokraamisen yhteydessä.

Tontinluovutuksen tavoitteena on monipuolinen asuntojakauma. Pienasuntoihin vahvasti painottuva asuntojakauma ei ole tavoitteiden mukainen. Tontinluovutuksen etusijalla ovat ne hakijat, jotka sitoutuvat toteuttamaan kohteeseen riittävästi perheasuntoja (asunnossa vähintään kaksi makuutilaa =makuuhuone, alkovi, parvi tms., mikä tarjoaa riittävästi yksityisyyttä sekä mahdollisuuden lepoon ja oleskeluun.) Asuntojakauman toivotaan sisältävän myös suuremmille perheille sopivia asuntoja (asunnossa vähintään 3 makuutilaa).

Asuntojakauma tulee esittää tontinkäyttösuunnitelman esittelyn yhteydessä ennen tontin lopullista luovuttamista.