Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Kumpulan tonttien asiakirjat

Kaava-alue sijaitsee Kumpulan kaupunginosassa Mattilanmäellä noin yhdeksän kilometriä itään kaupungin keskustasta. Kaava-alue rajautuu lännessä Aitolahdentien varren pientaloasutukseen, idässä ja pohjoisessa Kumpulanpuiston metsäalueeseen sekä Kumpulan pientaloasutukseen. Etelässä ja lännessä kaava-alue rajautuu Halimasjärvestä kohti Näsijärveä laskevaan ojaan.

Alue on pääosin yksityisomistuksessa, mutta asemakaavamuutoksen nro 8221 yhteydessä käytyjen neuvottelujen ja maankäyttösopimusten tuloksena kaupungin omistukseen tuli katu- ja yleisten alueiden lisäksi 1.631 m2:n suuruinen alue, mistä on muodostettu nyt haettavana oleva asuinpientalojen korttelialuetta (AP) oleva tontti 837-034-6698-2.

Tontinluovutuksen tavoitteena on monipuolinen asuntojakauma. Pienasuntoihin vahvasti painottuva asuntojakauma ei ole tavoitteiden mukainen. Kaupunki edellyttää, että kohteen asuntojen lukumäärästä vähintään 25 % toteutetaan vähintään kahden makuuhuoneen asuntoina. Näistä ainakin puolet tulee toteuttaa pinta-alaltaan vähintään 60 m2:n kokoisina. Asuntojakauman toivotaan sisältävän myös suuremmille perheille sopivia asuntoja (asunnossa vähintään 3 makuutilaa). Kaikkien asuntojen keskipinta-alan tulee olla yli 40 m2. Asuntojakauma tarkastellaan hankekohtaisesti. Asuntojakauma tulee esittää tontinkäyttösuunnitelman esittelyn yhteydessä, ennen tontin lopullista luovuttamista.