Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Haukiluoman tonttien asiakirjat

Haussa oleva tontti sijaitsee asemakaavan muutoksen nro 8360 mukaisella alueella Haukiluoman kaupunginosassa noin 10 km luoteeseen Tampereen keskustasta, Runkokadun, Myllypuronkadun, Tyvikadun ja Ikurintien välisellä alueella.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on täydentää alueen olemassa olevaa kaupunkirakennetta uusilla asuin-, liike- ja palvelurakennusten kortteleilla. Uusien kortteleiden avulla pyritään elävöittämään Myllypuronkadun ilmettä ja luomaan Haukiluoman alueelle uusi kaupunkikuvallisesti laadukas ja viihtyisä keskusta palvelu- ja työtiloineen.

Tässä tonttihaussa on haettavana yksi asuinkerrostalojen ja rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialuetta (AKR) oleva tontti; kaava-alueen muut tontit on jo luovutettu ja pääosin rakennettu. Yhdelle tonteista on rakennettu päiväkoti ja yhdellä tonteista rakennetaan liiketilaa, mihin kaavan ja tontinluovutuksen ehtojen mukaisesti toteutuu päivittäistavarakauppa.

Tontinluovutuksen tavoitteena on monipuolinen asuntojakauma. Pienasuntoihin vahvasti painottuva asuntojakauma ei ole tavoitteiden mukainen. Kaupunki edellyttää, että kohteen asuntojen lukumäärästä vähintään 25 % toteutetaan vähintään kahden makuuhuoneen asuntoina. Näistä ainakin puolet tulee toteuttaa pinta-alaltaan vähintään 60 m2:n kokoisina. Asuntojakauman toivotaan sisältävän myös suuremmille perheille sopivia asuntoja (asunnossa vähintään 3 makuutilaa). Kaikkien asuntojen keskipinta-alan tulee olla yli 40 m2. Asuntojakauma tarkastellaan hankekohtaisesti. Asuntojakauma tulee esittää tontinkäyttösuunnitelman esittelyn yhteydessä, ennen tontin lopullista luovuttamista.