Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Jatkuvassa haussa olevat tontit

Tonttihauissa vapaaksi jääneistä tonteista osa on siirtynyt jatkuvaan hakuun. Tontit ovat omatoimirakentajien haettavissa ilman pisterajoja edellyttäen, etteivät hakijat yhdessä ole vuokranneet tai ostaneet kaupungilta tonttia viimeisen 10 vuoden aikana.

Saapuneet hakemukset käsitellään kuukausittain, aina seuraavan kuun alkupuolella. Poikkeuksena kesä-elokuun, joiden aikana saapuneet hakemukset käsitellään yhdessä syyskuun alussa. Kun hakemukset on käsitelty, päivitetään tonttilista ja siitä poistetaan ne tontit, joiden saajat on valittu.

Mikäli samaan tonttiin tulee useampia hakemuksia, arvotaan tontti samaa tonttia hakeneiden kesken. Tontit varataan kuudeksi kuukaudeksi lähempää tonttiin tutustumista varten, kustannusarvion tekemiseen ja rahoituksen järjestämiseen vuokrauspäätöksen ja pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekemiseksi varausajan päättyessä.

Kämmenniemi

Osoite Kiinteistö-
tunnus
Pinta-
ala (m2)
Rakennus-
oikeus (k-m2)
Kerrosluku
Vuosivuokra
(euroa)
Meurenmoisio 18 837-090-
8167-0006
848,0
212,0
IIy70%
961,53
Meurenmoisio 27 837-090-8168-0006 1125,0 281,0

r50% lly75%

1 384,17
Meurenmoisio 29
837-090-
8168-0007
1125,0
281,0
r50%
IIIy75%
1 384,17
Meurenmoisio 31
837-090-
8168-0008
1458,0
365,0
r50%
IIIy75%
1 795,94
Meurenmoisio 33

837-090-8168-0009

1141,0 285,0 r50%IIIy75% 1 403,91
Meurenmoisio 35
837-090-
8168-0010
1098,0 275,0
r50%
IIIy75%
1 352,78
Meurenmoisio 6
837-090-
8168-0011
1092,0
273,0
r50%
IIIy75%
1 240,07
Meurenkallion-
katu 10
837-090-
8170-0002
1058,0
265,0
IIy75%
1 270,27
Meurenkallion-
katu 12
837-090-
8170-0003
1060,0 265,0 IIy75%1 271,45
Meurenkallion-katu 16 837-090-8170-0005 1040,0 260,0 IIy75% 1 247,57

Tonttihakemus

Yhteystiedot

Kiinteistötoimi, tontit
sähköposti [email protected]