Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Ohjeita luvan hakemiseen

Kaikki rakentamisen luvat haetaan verkossa Lupapiste.fi :n kautta. Lupahankkeeseen liittyvä yksinkertainen ennakkoneuvonta voidaan hoitaa Lupapisteen kautta neuvontapyyntönä. Tästä olisi hyvä tiedottaa myös sähköpostilla lupakäsittelijää asian esille tuomiseksi.

Uudisrakennushankkeet ja korjausrakennushankkeet ja muut vaativat suunnitelmat tulee kuitenkin aina esitellä etukäteen lupavalmistelijalle. Rakennuslupaa haettaessa hankkeeseen ryhtyvän tulee hankkia pätevä(t) suunnittelija(t), joka toimii yhteyshenkilönä rakennusvalvontaan. Suunnittelija vastaa mm. suunnitelmista ja niiden määräystenmukaisuudesta.

Palveluun rekisteröidytään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Kaikkien tontin haltijoiden tulee hakijoina rekisteröityä valtuutetuiksi osapuoliksi tai antaa valtakirja.

Hakemus tai neuvontapyyntö kohdistetaan hankkeen sijaintiin osoitteella, kiinteistötunnuksella tai karttahaulla. Sijainnin perusteella palvelu näyttää kiinteistön tiedot.

Hakemuksen voi laatia Lupapisteen luonnostilassa. Viranomainen ei näe hakemusta sen ollessa luonnostilassa. Hakija voi esittää kysymyksiä viranomaiselle painamalla Kysy viranomaiselta -painiketta.

Lupahakemus tulee jättää vasta kun kaikki liitteet ovat koossa ja pääpiirustukset kaikilta osin kunnossa. Jos tarvittavat liitteet eivät ole tiedossa, voi hakemuksen jättää "näkyy viranomaiselle" tilaan, jossa pyydettyjä liitteitä voi lisätä.

Jos lupahakemus jätetään puutteellisena, viranomainen palauttaa hakemuksen luonnostilaan täydennystä varten. Tällöin se ei näy enää viranomaiselle. Kun hakemus on valmis, voidaan se jättää uudelleen. Puutteellisen hakemuksen jättämällä ei voi varata paikkaa käsittelyjonossa.

Lupahakemuksen täyttäminen on rakennusluvissa ammattilaisen, esimerkiksi rakennushankkeen pääsuunnittelijan tehtävä.

Pääsuunnittelijan vastuulla on tarkistaa lupahakemuksen tiedot lupapisteessä, pääpiirustukset ja hakemuksen liitteet. Rakennusvalvonnan lupakäsittelijän tehtävä ei ole laatia suunnitelmien puutteista yksityiskohtaisia puutelistoja. Jos hakemuksen tiedoissa, pääpiirustuksissa ja / tai hakemuksen liitteissä on hakemuksen vireille jättämisen jälkeen kuitenkin vielä puutteita, hakemus palautetaan luonnokseksi.

Rakennus- tai erityisalan suunnittelija allekirjoittaa Lupapisteeseen tallentamansa pääpiirustukset nimiöön. Allekirjoituksellaan suunnittelija varmentaa, että hän on laatinut rakennuslupa-asiakirjat, erityissuunnitelmat ja selvitykset.

Kunkin hankkeen hyväksytyt pääpiirustukset ja tarkastajan virallistamat erityissuunnitelmat ovat Lupapisteessä hankkeen osapuolten saatavilla.

Yrityksillä (esim. suunnittelutoimistot) on myös mahdollisuus perustaa palveluun erillinen yritystili, jonka avulla käyttäjätunnusten, valtuutusten sekä organisaation Lupapiste-hankkeiden hallinnointi hoituu keskitetysti.